Zmena informácie o plánovanom pobyte v zahraničí

Detailné informácie o e-službe

 • Popis:


  Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať informáciu o plánovanom pobyte v zahraničí na Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Na podaní občan oznamuje všetky dôležité údaje o pobyte v zahraničí.  Výstupom služby je registrácia pobytu v zahraničí v informačnom systéme MZVaEZ SR a poskytnutie varovania, správy, či cestovného odporúčania v prípade reálneho, či potenciálneho ohrozenia v mieste pobytu registrovanej osoby v zahraničí. 

  Podanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí podáva občan Slovenskej republiky dobrovoľne a k podaniu nie je potrebné prikladať iné doplňujúce doklady.

  Kroky pre použitie elektronickej služby

  V nasledujúcich bodoch sú uvedené stručné kroky, ktoré musíte vykonať, ak chcete využiť elektronickú službu pre registráciu pobytu v zahraničí. Podrobný popis pre použitie elektronických služieb MZVaEZ SR nájdete v dokumente Používateľská príručka elektronických služieb, ktorý sa nachádza na stránke podanie žiadosti
  • Vytvorenie novej žiadosti:
   1. Otvorenie nového elektronického formulára Registrácia plánovaného pobytu v zahraničí
   2. Vyplnenie elektronického formulára 
   3. Odoslanie elektronického formulára na MZVaEZ(odoslanie vyplneného elektronického formulára vytvorí možnosť zasielať občanovi, prípadne aj jeho príbuzným, varovanie,  dôležité informácie, cestovné odporúčania a vytvorí možnosť pre poskytnutie pomoci v prípade núdze)
  • Zmena žiadosti:
   1. Otvorenie existujúceho elektronického formulára Registrácia plánovaného pobytu v zahraničí
   2. Zmena/oprava údajov elektronického formulára
   3. Odoslanie elektronického formulára na MZVaEZ
  Kroky po využití elektronickej služby

  V prípade, že ste odoslali elektronický formulár Registrácia plánovaného pobytu v zahraničí, nie je už potrebné vykonať iné aktivity iba sledovať mailovú, telefonickú a SMS komunikáciu, podľa toho aké komunikačné prostriedky ste v podaní uviedli.


Základné informácie

 • Povinný poplatok: Nie
 • Potreba rezervácie: Nie
 • Legislatíva: Služba nie je definovaná zákonom.

Autentifikácie/nástupcovia

 • Potreba prihlásenia cez eID: Nie