Prezentácia Slovenska v zahraničí

  • 03.07.2020
    | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí
    ​Milí priatelia, predstavujeme vám nové číslo newslettra Slovenského inštitútu v Ríme, ktoré je venované Medzinárodnému jazzovému festivalu vo Fara Sabina – FARA MUSIC FESTIVAL.
  • ikonka galerie
    03.07.2020
    | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí
    Slovenský inštitút v Prahe, Spoločnosť generála M. R. Štefánika v Prahe a BONA FIDE si Vás dovoľujú pozvať na podvečer venovaný významnej osobnosti československých dejín M. R. Štefánikovi, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 9. júla 2020 o 17:00h.
  • 01.07.2020
    | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí
    ​Milí priatelia, predstavujeme vám nové číslo newslettra Slovenského inštitútu v Ríme. To je venované sardínskemu literárnemu festivalu „Ostrov príbehov“, na ktorom sa počas uplynulých ročníkov predstavili viacerí slovenskí spisovatelia a spisovateľky.
  • ikonka galerie
    30.06.2020
    | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí
    ​Prinášame vám desiate číslo newslettra s tipmi na kultúru.
  • ikonka galerie
    29.06.2020
    | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Spojené štáty
    ​Pri príležitosti 75. výročia podpisu Charty OSN usporiadala Stála misia SR pri OSN v New Yorku v piatok 26. júna 2020 slávnostný virtuálny koncert popredného slovenského klaviristu a skladateľa žijúceho v USA Petra Breinera.
  • ikonka galerie
    29.06.2020
    | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí
    V priestoroch Múzea Ziemi Rawskiej v Rawie Mazowieckej sa 26. júna 2020 uskutočnila finisáž výstavy ORAVSKÝ HRAD, ORAVSKÁ LESNÁ ŽELEZNICA - UNIKÁTY SLOVENSKA za účasti riaditeľa Slovenského inštitútu vo Varšave Adriána Kromku a riaditeľa Múzea Ziemi Rawskiej Marcina Broniarczyka.
  • 26.06.2020
    | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí
    Pandémia korony veľmi ovplyvnila náš život – ako prežívali a reflektovali túto situáciu výtvarní umelci? Lenka Kukurová, kurátorka súčasného umenia pripravila pre Slovenský inštitút v Berlíne virtuálnu výstavu – dvojdielne video s výkladom v nemčine.
  • 23.06.2020
    | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Poľsko
    V uplynulom týždni sa uskutočnilo ukončenie kurzov slovenského jazyka, ktoré každoročne organizuje a realizuje Slovenský inštitút vo Varšave.
  • ikonka galerie
    19.06.2020
    | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí
    Prinášame Vám deviate číslo nášho newslettra venované cestovnému ruchu v Česko-Slovensku.
  • 19.06.2020
    | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí
    Milí priatelia, predstavujeme vám nové číslo newslettra Slovenského inštitútu v Ríme, ktoré je venované aktivitám Inštitútu v kontexte osláv 140. výročia narodenia M.R.Štefánika.