Všetky správy

Retour

Štátny tajomník MZVEZ SR František Ružička prijal bulharskú delegáciu

Štátny tajomník MZVEZ SR František Ružička prijal bulharskú delegáciu

10.4.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Bulharsko

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky František Ružička prijal dnes (10. apríl 2019) delegáciu Bulharskej republiky vedenú zástupcom ministra obrany Atanasom Zapryanovom. Súčasťou delegácie boli aj štátna tajomníčka ministerstva financií Rositsa Velkova, stály tajomník ministerstva zahraničných vecí Ivan Naydenov, zástupcovia ministerstiev financií a zahraničných vecí Bulharskej republiky.

Hlavným zámerom pracovnej návštevy bolo prediskutovanie tém týkajúcich sa spoločných politických záujmov a možnej spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany.

Slovensko a Bulharsko spolupracujú na viacerých projektoch v oblasti Stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO), ktorej cieľom je technologicky priblížiť výzbroj ozbrojených síl členských krajín EÚ, prehĺbiť spoluprácu a povzbudiť európsky obranný priemysel. Partneri sa zhodli, že tento európsky projekt musí byť komplementárny a v koordinácii s NATO. Okrem navyšovania prostriedkov v rámci Severoatlantickej aliancie je však nemenej dôležité udržiavať aj technologické prepojenie s USA.

Štátny tajomník František Ružička konštatoval, že „PESCO je dobrou platformou pre ďalšie prehlbovanie spolupráce medzi Slovenskom a Bulharskom. Krajiny aktuálne spolupracujú na projekte budovania logistického centra pre operácie a na projekte vojenskej mobility, ktorý je jednou z kľúčových oblastí spolupráce NATO a EÚ.“

Partneri prediskutovali obranno-bezpečnostné témy, tiež dlhodobý záujem Bulharskej republiky o začlenenie sa do schengenského priestoru, eurozóny a Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), v rámci ktorej Slovensko aktuálne predsedá jej ministerskej rade. Štátny tajomník František Ružička deklaroval jednoznačnú podporu Slovenska bulharskej strane pri jej ambíciách, keďže ide o dôležité kroky pre zlepšenie konkurencieschopnosti a zvýšenie atraktivity krajiny v EÚ.