Kam môžete cestovať iba s občianskym preukazom

Občania Slovenskej republiky môžu s občianskym preukazom vydaným formou ID karty cestovať na územie členských štátov Európskej únie, ďalej na Island, do Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Severomacedónskej republiky, Srbska, Albánska, Gruzínska, Moldavska a Gibraltár. Pri cestách na územie iných štátov sa vo všeobecnosti vyžaduje predloženie platného cestovného pasu. 

 

Upozorňujeme, že v prípade využitia leteckej dopravy môžu niektoré letecké spoločnosti vo svojich prepravných podmienkach stanoviť podmienku predloženia cestovného pasu. Preto je vždy potrebné preveriť si, či konkrétna letecká spoločnosť akceptuje občiansky preukaz ako cestovný doklad.

 

Cestovné pasy musia byť vo všeobecnosti platné minimálne  6 mesiacov od dátumu predpokladaného ukončenia pobytu v krajine. Niektoré štáty akceptujú aj cestovné doklady s kratšou platnosťou. Informácie o existujúcich výnimkách týkajúcich sa platnosti cestovného dokladu možno nájsť na karte danej krajiny v časti Cestovanie a konzulárne info / Štáty sveta. Aktuálnu informáciu poskytne občanovi veľvyslanectvo štátu, kam občan plánuje cestovať.

 

Na cestovanie v rámci Európskej únie možno využiť občiansky preukaz po dobu jeho platnosti.

Dátum poslednej aktualizácie: 12.6.2019 Dátum vytvorenia: 2.7.2015