Splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ

Ivan Korčok

štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

 
Ivan Korčok
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 5978 3201
+ 421 2 5978 3202
Fax: + 421 2 5978 3209
E-mail: kast1@mzv.sk
Facebook

Dátum narodenia: 4. apríla 1964
Miesto narodenia: Banská Bystrica
Národnosť: slovenská

Vzdelanie

1983 – 1987 Ekonomická Univerzita, Bratislava
1991 – 1995 Univerzita Komenského, Bratislava
Inštitút medzinárodných vzťahov, postgraduálne štúdium

Profesionálna kariéra

august 2015 -  Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
1. máj 2016 – 30. jún 2017 “ministre délégué” – poverený vládou SR zastupovať SR pri vykonávaní predsedníctva v Rade EÚ vo vzťahu k inštitúciám Európskej únie
1. júl 2015 – 30. jún 2017 Splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ
2009 – 2015 Veľvyslanec, Stály predstaviteľ SR pri EÚ, Brusel
2005 – 2009 Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Nemecku, Berlín
2002 – 2003 Člen Európskeho konventu, Brusel
2003 Vedúci delegácie SR pre prístupové rokovania do NATO
2002 – 2005 Štátny tajomník, Ministerstvo zahraničných vecí SR
2001 – 2002 Generálny riaditeľ, Sekcia medzinárodných organizácií a bezpečnostnej politiky,
Ministerstvo zahraničných vecí SR
1999 – 2001 Misia SR pri NATO, Brusel, zástupca vedúceho misie
1998 – 1999 Veľvyslanectvo SR vo Švajčiarsku, Bern, Radca, Chargé d´Affaires a.i.,
1997 – 1998 Odbor analýz a plánovania, Ministerstvo zahraničných vecí SR
1996 – 1997 Hovorca Ministerstva zahraničných vecí SR
1993 – 1996 Veľvyslanectvo SR v Nemecku, Bonn, 2. veľvyslanecký tajomník
1992 Sekcia bilaterálnych vzťahov, Ministerstvo zahraničných vecí SR
1992 – Ministerstvo medzinárodných vzťahov SR

Ostatné aktivity

Zakladajúci člen Centra pre európske záležitosti a konfencie Tatra summit

Znalosť jazykov

anglický, nemecký

Záujmy

šport, kulinárstvo


Korčok: Pohľad na úniu sme si zreálnili a to je dobré (rozhovor pre portál EurActiv.sk)