Súčasné predsedníctvo v Rade EÚ 

 
Priority rumunského predsedníctva sú:
 
1. Európa konvergencie
 
2. bezpečnejšia Európa
 
3. Európa ako silný globálny aktér
 
4. Európa spoločných hodnôt
 
 

#MYSMEEU

  • ​Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.
     
Retour

Slovensko na oslavách Dňa Európy v Pekingu

Slovensko na oslavách Dňa Európy v Pekingu

10.5.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Slovensko a Európska únia | Čína

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Pekingu sa vo štvrtok, 9. mája 2019 zúčastnil osláv Dňa Európy, ktoré usporiadala Delegácia EÚ v Pekingu v spolupráci so všetkými 28 zastupiteľskými úradmi členských krajín EÚ.

 

Slovenský stánok ponúkol početným zástupcom médií, cestovných kancelárií, firiem a diplomatického zboru ochutnávku tradičných slovenských trdelníkov a nápojov, ako aj propagačné materiály predstavujúce bohaté kultúrne, historické a prírodné kultúrne dedičstvo SR.

 

Osobitnú atrakciu tvoril kartónový maskot nadchádzajúcich majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ktorý sa stretol s veľkým záujmom účastníkov podujatia.