Webová stránka www.mzv.sk je slovenskou a anglickou jazykovou verziou oficiálnych webových stránok Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len stránky).

Stránky sú vytvorené tak, aby poskytovali informácie, ktoré hľadá väčšina jej návštevníkov. Sú to informácie o cestovaní a pobyte našich občanov v zahraničí, vízach a štátoch sveta. Informácie o zahraničnopolitických prioritách Slovenska a o tom, ako pracuje samotné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí . Ďalej informácie o rôznych medzinárodných organizáciách, našom členstve a aktivitách v nich, o našich krajanoch, a samozrejme, aktuálnom dianí v oblasti zahraničnej politiky. Na stránkach sa nachádza aj množstvo súvisiacich dokumentov.
 

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ:


© Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • Poštová adresa:
   Hlboká cesta 2
   833 36 Bratislava 37
   Slovenská republika

   Telefónne číslo (ústredňa):
   • ak voláte zo SR: 02 / 5978 1111
   • ak voláte zo zahraničia: 00421-2 / 5978 1111


   Adresa elektronickej pošty (e-mail): info@mzv.sk
    

    

   Podateľňa ministerstva - ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ

   pondelok 7,30 hod. – 15,30 hod.
   utorok 7,30 hod. – 15,30 hod.
   streda 7,30 hod. – 15,30 hod.
   štvrtok 7,30 hod. – 15,30 hod.
   piatok 7,30 hod. – 15,30 hod.
    

   Pracovisko overovania dokladov (Grӧsslingová 35, Bratislava) - ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ

   pondelok 8.00 hod. - 15.00 hod
   utorok nestránkový deň
   streda 8.00 hod. - 18.00 hod.
   štvrtok 8.00 hod. - 12.00 hod
   piatok nestránkový deň

    

 

Všeobecné podmienky


Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby informácie na stránkach boli aktuálne a preto sú pravidelne upravované a kontrolované. Napriek tomu však prevádzkovateľ nemôže zaručiť nepretržitú presnosť, správnosť a aktuálnosť obsahovej stránky všetkých dokumentov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR upozorňuje, že údaje uvedené na tejto webovej stránke majú len informatívny charakter. Akékoľvek rozhodnutie, založené na informáciách uvedených na webovej stránke www.mzv.sk patrí do výlučnej zodpovednosti používateľa.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tejto webovej stránky.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR nezodpovedá za tie prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania webovej stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy.
 

Podmienky pre použitie


Pri preberaní a šírení údajov z webovej stránky a jej podstránok www.mzv.sk musí byť uvedený ako zdroj informácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a príslušný elektronický súbor nesmie byť v tejto súvislosti obsahovo ani inak pozmeňovaný. Dovoľujeme si vás upozorniť, že používanie v protiklade s uvedenými podmienkami, resp. od nich odlišné môže mať za následok občianskoprávne, trestnoprávne a autorskoprávne postihy. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR bude vystupovať proti každému porušeniu práv, o ktorom získa informácie.

Publikovať obsah stránok v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa stránok a s uvedením zdroja.
 
Fotografie zo zdrojov TASR
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.
 

Ochrana osobných údajov

Pri vypĺňaní formulárov môžu byť požadované niektoré informácie, ktoré môžu byť potrebné na vybavenie požiadaviek používateľov stránky. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR okrem týchto vedome poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o používateľovi.

 

Niektoré z týchto údajov poskytnutých MZV SR prostredníctvom webovej stránky www.mzv.sk môžu mať povahu osobných údajov podľa zákona č. 428/2000 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nakladanie s nimi a ich ochrana je upravená uvedeným zákonom.“

 

Vyhlásenie o prístupnosti


Webové sídlo www.mzv.sk spĺňa ustanovenia dané Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a s ním súvisiacimi prílohami.

Webové sídlo je pravidelne validované služnou W3C pre HTML Transitional 4.01 a pre CSS.

Valid HTML 4.01 Transitional!   Valid CSS!

Stránky boli vytvorené s maximálnym ohľadom na prístupnosť pre slabozrakých a nevidiacich a sú validované TAW3.

Pripomienky a námety k obsahu zasielajte prosím na adresu webmaster@mzv.sk.

Technické pripomienky na adresu: webmaster@mzv.sk.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 17.10.2019 Dátum vytvorenia: 28.4.2015

Cookies

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky (www.mzv.sk) a zvýšenia používateľského komfortu využívame súbory cookies. Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa pri prezeraní webovej stránky lokálne ukladá na Vašom počítači. Keď navštívite webovú stránku na tom istom zariadení, súbor cookie naznačuje napríklad, že ste opakovaným návštevníkom. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok. 

 

Na našich internetových stránkach používame dva druhy cookies:

 

Dočasné cookies

Dočasné súbory cookies sa uchovávajú vo vašom zariadení len do doby, kým neukončíte prácu s prehliadačom. Tieto cookies sú nevyhnutné pre zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a pridružených aplikácií. Pokiaľ tieto cookie zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod webovej stránky.

 

Trvalé cookies

Tieto cookies môžeme využívať pre Vašu rýchlejšiu a pohodlnejšiu orientáciu na našich internetových stránkach (napr. jednoduchšia a rýchlejšia navigácia). Tieto cookies zostávajú v úložisku cookies Vášho prehliadača počas dlhšieho obdobia, závisiaceho na zvolenom nastavení internetového prehliadača.

 

Súbory cookies môžete v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť alebo si nastaviť používanie iba niektorých z nich v závislosti na typu prehliadača. Nastavenie súborov cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

 

Chrome

Firefox

Internet Explorer

 

 

Ak sa rozhodnete odmietnuť súbory cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie nášho portálu.

 

pdf Zoznam súborov cookies aj s podrobným popisom ich použitia  (pdf; 352.85 KB)

 

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na webovej stránke www.mzv.sk, ktorej prevádzkovateľom je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 833 36  Bratislava.

 

Google analytics - podmienky používania

Na webovej stránke využívame služby Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google, Inc.

Viac informácií

Dátum poslednej aktualizácie: 9.12.2019 Dátum vytvorenia: 18.5.2016