Ázijsko-európska nadácia (ASEF)

Asia europe foundation

Ázijsko-európska nadácia (ASEF, Asia-Europe Foundation) je medzinárodnou neziskovou organizáciou so sídlom v Singapure, ktorá bola založená na základe summitu lídrov 25 európskych a ázijských štátov a Európskej komisie (ASEM – Asia-Europe Meeting) v roku 1997. Jej cieľom je podpora vzájomnej spolupráce a porozumenia medzi ázijskými a európskymi národmi prostredníctvom kultúrnych a intelektuálnych interakcií. Medzi kľúčové tematické oblasti činnosti nadácie patrí kultúra, vzdelávanie, trvalo udržateľný rozvoj, ochrana verejného zdravia a ekonomika.

Hlavným zámerom tejto organizácie je posilnenie dialógu a hľadanie ďalších možností spolupráce medzi Európou a Áziou, čo prispieva k ich spoločnému rozvoju a prosperite, rovnako ako k mieru a stabilite. Dané ciele sa snaží dosahovať vytváraním platforiem pre výmenu informácií a názorov – medzi ne patria konferencie, študijné zájazdy, workshopy a semináre.

V súčasnosti má ASEF 53 členov.

AKTUALITY

 

Dátum poslednej aktualizácie: 7.10.2019 Dátum vytvorenia: 15.7.2015
 • ikonka galerie
  03.03.2020
  | Kultúrna diplomacia | ASEF
  culture360.ASEF.org je etablovanou webovou stránkou v oblasti kultúry, ktorú spravuje nadácia Asia Europe Foundation - ASEF a ktorá je verejne financovaná partnermi ASEM - Asia Europe Meeting.
 • ikonka suboru
  24.01.2020
  | Kultúrna diplomacia | ASEF | Odbor kultúrnej diplomacie
  Kultúra je jednou z prioritných oblastí nadácie ASEF, iniciatíva kultúrnej mobility – Mobility First!, s cieľom podporiť kultúrnu prax.
 • ikonka galerie
  29.07.2019
  | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | ASEF
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si dovoľuje informovať o možnosti zúčastniť sa 9. modelu ASEM, ktorý sa bude konať v dňoch 11. decembra - 16. decembra 2019 v Madride (v Španielsku) v spojení so 14. schôdzou ministrov zahraničných vecí ASEM (ASEMFMM14).
 • 02.05.2017
  | Kultúrna diplomacia | ASEF
  Od apríla 2017 spustila Nadácia Ázia-Európa (ASEF) novú iniciatívu “Mobility First!” – fond na podporu mobilít umelcov a profesionálov z oblasti kultúry pochádzajúcich z členských krajín ASEM. Pre väčšinu umelcov je problematické zabezpečenie finančných prostriedkov na pokrytie nákladov súvisiacich s cestovaním do zahraničia, preto má program prispieť k vyváženej obojsmernej mobilite umelcov medzi Európou a Áziou.
 • 10.02.2016
  | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | ASEF
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje vysokoškolských študentov o možnosti zúčastniť sa modelového summitu neformálneho procesu ASEM (Asia-Europe Meeting), organizovanej neziskovou organizáciou ASEF (Asia-Europe Foundation) v spolupráci so Scienes Po Le Havre, v dňoch 25.3. - 27.3. 2016 v Le Havre, Francúzsko. Cieľom modelového summitu je vytvorenie udržateľnej platformy pre študentov vysokých škôl, bližšie spoznanie procesov ASEM a taktiež umožnenie priamej interakcie s ASEM lídrami.
 • 10.02.2016
  | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | ASEF
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí si Vás dovoľuje informovať o otvorenej výzve na predkladanie ponúk, organizovanej neziskovou organizáciou ASEF (Asia-Europe Foundation). Výzva je určená spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú vývojom web stránok a mali by záujem sa spolupodieľať na zlepšení dizajnu, technických parametrov ako aj informačnej štruktúry existujúcej web stránky organizácie ASEF.
 • 16.07.2015
  | Kultúrna prezentácia | ASEF
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje verejnosť o zahájení 3. ročníka projektu ASEF Creative Networks, iniciatívy určenej na vytváranie a posilňovanie mechanizmu medziregionálnych kultúrnych sietí spájajúcich Áziu a Európu v oblasti kultúry.
 • 13.07.2015
  | Kultúrna prezentácia | ASEF
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje verejnosť o zahájení 5. ročníka programu Creative Encounters, kreatívnej spolupráce medzi ázijskými a európskymi krajinami organizovanej ázijsko-európskou nadáciou (ASEF) a jej partnermi Arts Network Asia (ANA) a Európska sieť Trans Europe Halles (TEH). Cieľom programu je podpora umeleckej spolupráce medzi organizáciami v Ázii a Európe a prepojenie naprieč kultúrami, ako aj podpora multilaterálnych aktivít odrážajúcich kultúrnu rozmanitosť týchto dvoch regiónov, napr. formou predstavení, výstav, literárnych diel a audiovizuálnych programov.
 • 09.07.2015
  | Kultúrna prezentácia | ASEF
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje verejnosť o možnosti zapojiť sa do fotografickej súťaže pod názvom „On the Go“ organizovanej Ázijsko-európskou nadáciou (ASEF) pri príležitosti 20. výročia založenia združenia ASEM.