PI

Čo je PI? Nástroj partnerstva (Partnership Instrument - PI) bol ustanovený Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 234/2014 z 11. marca 2014 na presadzovanie a podporu záujmov Únie a...

ENI

  Čo je ENI? ENI (European Neighbourhood Instrument) je programovým nástrojom EÚ na realizáciu Európskej susedskej politiky, ktorá je jedným z hlavných pilierov vonkajších vzťahov EÚ....

SIGMA

  Čo je SIGMA? SIGMA je nástrojom „na požiadanie“ z krajiny, ktorá potrebuje pomoc. Je spoločnou iniciatívou EÚ a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD a zameriava sa...

Záverečný účet za rok 2013

Záverečný účet ministerstva za rok 2012

Záverečný účet ministerstva za rok 2011