Informácie o webovom sídle

  Webová stránka www.mzv.sk je slovenskou a anglickou jazykovou verziou oficiálnych webových stránok Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len...

191017 Parizek Modelove zasadnutie OSN

Príhovor štátneho tajomníka L. Parízka k účastníkom druhého ročníka modelového zasadnutia OSN pod názvom AproMUN

Záverečný účet za rok 2013

Záverečný účet ministerstva za rok 2012

Záverečný účet ministerstva za rok 2011