Organizačná štruktúra

MINISTER
Ing. Ivan KORČOK
Ing. Ivan KORČOK
minister
tel: 3001
KAMI - Kancelária ministra
Vanda ŠIPOŠOVÁ
riaditeľ kancelárie ministra
tel: 3003
VAUD - Útvar vnútorného auditu
Ing. Ivan ŠKORUPA
vedúci oddelenia
tel: 3035
OSKO - Oddelenie strategickej komunikácie
Mgr. Imrich BABIC
vedúci oddelenia
tel: 3015
SEMI - Sekcia ministra
Mgr. Michal KOTTMAN
generálny riaditeľ sekcie
tel: 3051
DIPL - Diplomatický protokol
PhDr. Roman HLOBEŇ
riaditeľ odboru
tel: 3041
TLAČ - Tlačový odbor
Mgr. Juraj TOMAGA
riaditeľ odboru
tel: 3070
ANAP - Odbor analýz a plánovania
Mgr. Imrich MARTON
riaditeľ odboru
tel: 3021
GEIN - Odbor generálnej inšpekcie
Ing. Vasil GRIVNA
riaditeľ odboru
tel: 3030
OVDI - Odbor verejnej diplomacie
Mgr. Marek BRIEŠKA, PhD.
riaditeľ odboru
tel: 3060
OKUD - Odbor kultúrnej diplomacie
Ing. Jana TOMKOVÁ
riaditeľ odboru
tel: 3061
ŠTAT1 - Štátny tajomník 1
doc.PhDr. Martin KLUS, PhD. MBA
štátny tajomník
tel: 3201
KAŠT1 - Kancelária štátneho tajomníka 1
Mgr. Michal KOMADA
riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka
tel: 3203
ŠTAT2 - Štátny tajomník 2
Ing. Ingrid BROCKOVÁ, CSc.
štátny tajomník
tel: 3101
KAŠT2 - Kancelária štátneho tajomníka 2
Mgr. Ladislav BALLEK
riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka
tel: 3101
GTSÚ – Generálny tajomník služobného úradu
Ing. Pavol SÝKORČIN
generálny tajomník služobného úradu
tel: 3301
KAGT – Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu
Ing. Richard WOLTEMAR, PhD.
riaditeľ kancel. generálneho tajomníka
tel: 3305
LEGO - Odbor legislatívno-právny
JUDr. Miroslava VOZÁRYOVÁ, PhD.
riaditeľ odboru
tel: 3320
POLS - Politická sekcia
JUDr. Roman BUŽEK
generálny riaditeľ sekcie
tel: 3401
SZBP - Odbor spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky
Mgr. Matúš BUŠOVSKÝ
riaditeľ odboru
tel: 3410
OBEP - Odbor bezpečnostnej politiky
Ing. Ľubomír ČAŇO
riaditeľ odboru
tel: 3480
3TEO - Odbor štátov východnej Európy, južného Kaukazu a Strednej Ázie
M.A. Michal SLIVOVIČ
riaditeľ odboru
tel: 3430
4TEO - Odbor štátov juhovýchodnej Európy a Turecka
RNDr. Ján PŠENICA
riaditeľ odboru
tel: 3441
5TEO - Odbor štátov severnej a južnej Ameriky
Mgr. Martin KABÁČ
riaditeľ odboru
tel: 3441
6TEO - Odbor Ázie a Pacifiku
Mgr. Veronika PRISTAŠOVÁ
riaditeľ odboru
tel: 3451
7TEO - Odbor Blízkeho a Stredného východu a Afriky
JUDr. Pavol IVAN
riaditeľ odboru
tel: 3461
SEZA - Sekcia európskych záležitostí
Ing. Alexander MICOVČIN
generálny riaditeľ sekcie
tel: 3501
OVZI - Odbor všeobecných záležitostí a vzťahov s inštitúciami EÚ
Mgr. Mária MALOVÁ
riaditeľ odboru
tel: 3580
2TEO - Druhý teritoriálny európsky odbor
JUDr. Jozef ADAMEC
riaditeľ odboru
tel: 3540
EUPO1 - Odbor európskych politík 1
Mgr. Katarína JURISOVÁ
riaditeľ odboru
tel: 3511
EUPO2 - Odbor európskych politík 2
Ing. Jaroslav AUXT
riaditeľ odboru
tel: 3560
OPEU - Odbor práva EÚ
Doc. JUDr. Peter LYSINA, PhD.
riaditeľ odboru
tel: 3530
SHSP - Sekcia hospodárskej spolupráce
Mgr. Dušan MATULAY
generálny riaditeľ sekcie
tel: 3801
RED1 - Odbor riadenia ekonomickej diplomacie 1
PhDr. Adriána DUBEŇOVÁ
riaditeľ odboru
tel: 3810
RED2 - Odbor riadenia ekonomickej diplomacie2
Ing. Viktor BORECKÝ, CSc.
riaditeľ odboru
tel: 3880
OMEO - Odbor medzinárodných ekonomických organizácií
Ing. Lenka MIHÁLIKOVÁ
riaditeľ odboru
tel: 3861
POCE - Odbor podnikateľského centra
Ing. Zlata ŠIPOŠOVÁ
riaditeľ odboru
tel: 3890
OHOP - Odbor hospodárskych politík
JUDr. Peter LIZÁK
riaditeľ odboru
tel: 3830
SMOP - Sekcia medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci
Ing. Karla WURSTEROVÁ
generálny riaditeľ sekcie
tel: 3601
OSNO - Odbor OSN a medzinárodných organizácií v systéme OSN
Ing. Peter HULÉNYI
riaditeľ odboru
tel: 3611
OKOZ - Odbor odzbrojenia a boja proti terorizmu
Mgr. Boris ECKER
riaditeľ odboru
tel: 3621
ORPO - Odbor rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci
Ing. Marcela HANUSOVÁ
riaditeľ odboru
tel: 3641
SMPK - Sekcia medzinárodnoprávna, konzulárna a krízového manažmentu
JUDr. Barbara ILLKOVÁ, PhD.
generálny riaditeľ sekcie
tel: 3701
MEPO - Odbor medzinárodného práva
JUDr. Metod ŠPAČEK, Ph.D.
riaditeľ odboru
tel: 3710
OĽPR - Odbor ľudských práv
JUDr. Hana KOVÁČOVÁ
riaditeľ odboru
tel: 3770
KONZ - Konzulárny odbor
Mgr. Martin BEZÁK
riaditeľ odboru
tel: 3740
OKRM - Odbor krízového manažmentu
Mgr. Vladimír FRAŇO
riaditeľ odboru
tel: 3080
OSUR - Osobný úrad
Mgr. Dušan KRIŠTOFÍK
generálny riaditeľ sekcie
tel: 2101
OPMU - Odbor personálnej a mzdovej politiky pre ústredie
Mgr. Vanesa VAJCÍKOVÁ
riaditeľ odboru
tel: 2120
OPMZ - Odbor personálnej a mzdovej politiky pre zahraničie
Ing. Oľga BEŇOVÁ
riaditeľ odboru
tel: 2130
ORĽZ - Odbor riadenia ľudských zdrojov
Mgr. Juraj JEŠKO
riaditeľ odboru
tel: 2110
AKAD - Odbor diplomatickej akadémie
Mgr. Vladimír GRÁCZ
riaditeľ odboru
tel: 2140
SEVS - Sekcia ekonomiky a všeobecnej správy
Ing. Tibor KRÁLIK
generálny riaditeľ sekcie
tel: 2801
FINO - Finančný odbor
Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
riaditeľ odboru
tel: 2810
INSL - Odbor investícií, nehnuteľnosti a služieb
Ing. Eva BEZÁKOVÁ
riaditeľ odboru
tel: 2850
ODVO - Odbor verejného obstarávania
Mgr. Ing. Adriana GAJDOŠOVÁ
riaditeľ odboru
tel: 2890
EIMO - Odbor ekonomických informácií a majetku
JUDr. Ing. Andrea ONDRIŠEKOVÁ
riaditeľ odboru
tel: 2700
SBPI - Sekcia bezpečnosti, spracovania a prenosu informácií
Ing. Milan KOVÁČ
generálny riaditeľ sekcie
tel: 2001
BEZO - Bezpečnostný odbor
Ing. Katarína HANZALOVÁ
riaditeľ odboru
tel: 2050
OIKT - Odbor správy a prevádzky informačných a komunikačných technológií
Ing. Vladimír KOPECKÝ
riaditeľ odboru
tel: 2080
ESAP - Odbor elektronizácie služieb a procesov
Ing. Vladimír JEŽEK
riaditeľ odboru
tel: 2090