Generálny konzulát SR v Mníchove - Nemecko
subor.jpg Adresa: Vollmannstrasse 25d
Munchen
Nemecko
Telefón: +49 8992334900
Mobil: +49 1782848630 (pohotovostný mobil po pracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja a voľna iba v závažných prípadoch)
Fax: +49 8992334911
E-mail: cg.munich@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/gkmnichov