Program štátnych tajomníkov

Štátny tajomník František Ružička

17.07.2019
 
ZPC Belgicko / Brusel
18.07.2019
 
ZPC Belgicko / Brusel; Zasadnutie Rady pre všeobecné záležitosti
19.07.2019
 
ZPC Rakúsko / Viedeň, Konzultácie

Štátny tajomník Lukáš Parízek

15.07.2019
 
ZPC Rakúsko/Viedeň - Druhá doplnková schôdzka k ľudskej dimenzii OBSE
16.07.2019
 
Pracovný obed v súvislosti s ukončením diplomatickej misie vv štátu Izrael - p. Zvi Aviner Vapni
17.07.2019
 
Odovzdávanie PL vv Jordánska - p. Leena Al-Hadid
19.07.2019
 
Prijatie predsedu Vojenského výboru EÚ na SVK Generála Claudia Graziana