Program štátnych tajomníkov

Štátny tajomník František Ružička

12.11.2019
 
ZPC Cyprus / Nikózia; Pracovná návšteva predsedu vlády SR
13.11.2019
 
ZPC Cyprus / Nikózia; Pracovná cesta predsedu vlády SR
14.11.2019
 
ZPC Cyprus / Nikózia; Pracovná návšteva predsedu vlády SR
15.11.2019
10:00
Účasť na diskusnom fóre Hospodárskych novín "Budúca Európska komisia chce mieriť vyššie"
16.11.2019
10:30
Návšteva prezidenta ČR v Bratislave, otvorenie Českého domu
17.11.2019
20:00
Slávnostný koncert pri príležitosti 30.výročia Nežnej revolúcie

Štátny tajomník Lukáš Parízek

12.11.2019
 
Pracovný obed s 1. námestníkom MZV RF - p. V.G.Titovom
12.11.2019
 
Politické konzultácie s 1. námestníkom MZV RF - p. V.G.Titovom
13.11.2019
 
Pracovná večera s viceministrom MZVaMO Kenskej republiky - p. A.Namwambom
13.11.2019
 
Seminár ,, Aktuálne otázky obchodovania s RF"
13.11.2019
 
Konzultácie s viceministrom MZVaMO Kenskej republiky - p. A.Namwambom