Program štátnych tajomníkov

Štátny tajomník František Ružička

20.05.2019
 
ZPC Belgicko / Brusel
21.05.2019
 
ZPC Belgicko / Brusel; Zasadnutie Rady pre všeobecné záležitosti
22.05.2019
13:00
Pracovné rokovanie s K.Szymańskim, ŠTAT MZV Poľska
22.05.2019
15:30
Slovensko - Poľská diskusné fórum
23.05.2019
09:30
Pracovné stretnutie s S.Sigurjónssonom, ŠTAT MZV Islandu
23.05.2019
11:00
Seminár Medzinárodného klubu SR
23.05.2019
13:30
Stretnutie s E.Pfundtner, ŠTAT MS SR
27.05.2019
09:30
Otvorenie podujatia "27th OSCE Economic and Environmental Forum"
27.05.2019
14:00
Otvorenie konferencie "Cooperation between V4 and Western Balkans - what role for think thanks ?"

Štátny tajomník Lukáš Parízek

20.05.2019
 
ZPC Ukrajina/Kyjev - účasť na Slávnostnom zasadnutí Najvyššej rady Ukrajiny pri príležitosti prísahy novozvoleného prezidenta Ukrajiny
21.05.2019
 
Rokovanie vlády SR
23.05.2019
 
6. zasadnutie Rady vlády SR pre krajanské otázky
23.05.2019
 
Valné zhromaždenie Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu SR - Ilava/Klobušice
23.05.2019
 
Prijatie ministerskej komisárky pre rozvojovú spoluprácu Maďarska – p. Hajnalka Juhász