1. Accueil
  2. Cestovanie
  3. Podmienky vstupu

Podmienky vstupu

Francúzsko

Updated 10.05.2022
Published 10.05.2022

Na základe čl. 18 Zmluvy o založení ES a členstva Slovenskej republiky v EÚ má každý občan SR právo voľne sa pohybovať a zdržiavať v inom členskom štáte EÚ. Právo pobytu občana SR môže byť obmedzené len v prípade, ak porušuje verejný poriadok, bezpečnosť a zákony Francúzskej republiky. Každý občan SR musí mať pri ceste do Francúzska vlastný cestovný doklad SR alebo občiansky preukaz SR.

Cestovanie do francúzskych zámorských území
Občania Slovenskej republiky, ktorí cestujú do francúzskych zámorských departmentov a zámorských správnych území, sa v prípade núdze môžu obracať na pohotovostnú mobilnú linku Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Paríži. V prípade mimoriadnej alebo život ohrozujúcej situácie sa môžu obrátiť na ktorýkoľvek zastupiteľský úrad krajiny Európskej únie podľa zoznamu zverejneného na internetovej stránke embassy-finder.com. 

A.  Zámorské departmenty a zámorské regióny
Medzi tieto územia patrí: Guadeloupe, Martinik, Francúzska Guyana, Réunion a Mayotte.
Uvedené ostrovné územia sú síce súčasťami EÚ, na vstup nie je potrebné vízum, avšak napriek tomu odporúčame občanom SR cestovať s platným cestovným pasom SR, ktorým je potrebné sa preukázať v prípade, ak sa občan SR ocitne mimo územia EÚ v dôsledku problémov s dopravným spojením. Odporúčame mať cestovný pas s platnosťou minimálne 6 mesiacov po návrate. 

B.  Zámorské spoločenstvá a zámorské územia
Medzi tieto územia patria: Svätý Martin, Svätý Bartolomej, Francúzska Polynézia, Nová Kaledónia, ostrovy Wallis a Futuna a ostrovy Saint Pierre a Miquelon.

Uvedené ostrovy či súostrovia netvoria súčasť EÚ, ich status nie je jednotný. Je preto potrebné rátať s tým, že vstupné formality môžu byť odlišné, aj keď na vstup na tieto územia nie je potrebné vízum. V niektorých prípadoch hraničná polícia vyžaduje výlučne cestovný pas, vyplnenie vstupnej imigračnej karty, predloženie spiatočnej letenky alebo preukázanie dostatočných finančných prostriedkov na pobyt. Platí to najmä pre územie Novej Kaledónie. Odporúčame preto slovenským občanom overiť si pred cestou podmienky vstupu na tieto územia. 

Cestovanie so zvieratami
Pri cestovaní s domácimi spoločenskými zvieratami do Francúzska je nutný Európsky pas vydaný veterinárom. Okrem toho musí mať zviera mikročip a musí byť zaočkované proti besnote. Do krajiny je zakázané dovážať niektoré bojové plemená psov. Dovoz a vývoz hospodárskych a iných zvierat, ako aj rastlín, liekov (okrem liekov pre osobnú spotrebu), zbraní a umeleckých predmetov sa riadi špeciálnymi predpismi. Odporúčame overiť si podmienky dovozu na Veľvyslanectve Francúzska v Bratislave.

Alžírsko

Updated 04.05.2022
Published 04.05.2022

Na vstup do Alžírska potrebuje občan SR vízum, o ktoré je možné požiadať na Veľvyslanectve Alžírska vo Viedni, pričom je potrebné preukázať sa cestovným pasom platným minimálne 6 mesiacov odo dňa začatia cesty./ 6 mesiacov po návrate

Informácie k vízam a zoznam potrebných dokladov

So svojimi otázkami sa môžete obrátiť na konzulát alžírskeho veľvyslanectva na consulate@algerian-embassy.at

Pri ceste do krajiny autom neplatí tzv. Zelená karta, treba sa ale preukázať technickým preukazom vozidla. Odporúčame mať pri sebe medzinárodný vodičský preukaz. 

Zároveň je potrebné sa informovať o aktuálnej pandemickej situácií a o podmienkach vstupu do krajiny. 
 

Mauritánia

Published 06.05.2022

Do Mauretánie sú potrebné víza.  Víza sa  nevydávajú víza na konzuláte v Berlíne, ale výlučne na medzinárodnom letisku Nouakchott alebo na hraničných prechodov.

Víza na medzinárodnom letisku v Nouakchott stoja 60 USD na 30 dní.

Na hraničných pozemných prechodov je možné získať víza za podobný poplatok. Ak cestujete do Mauretánie z Maroka po zemi, je lepšie získať víza v hlavnom meste Maroka Rabate alebo pokiaľ cestujete zo Senegalu v hlavnom meste Dakaru. Cena je cca. 55 eur a treba dve fotografie pasového formátu a dve fotokópie pasu

Pas musí byť platný 6 mesiacov po návrate z krajiny a je lepšie ak cestovný pas neobsahuje pečiatku Izraela.
 

Monako

Published 06.05.2022

Slovenskí občania plánujúci cestu do krajiny (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Podľa platnej legislatívy sú osoby zdržiavajúce sa v krajine povinné mať doklad totožnosti neustále pri sebe, a to pre prípad možnej kontroly totožnosti zo strany polície. Uistite sa, že váš cestovný pas alebo občiansky preukaz bude platný počas celého pobytu. Minimálna platnosť cestovného dokladu a občianskeho preukazu sa nevyžaduje. Turistický pobyt možný bez víz a registrácie po dobu maximálne 90 dní.

Martinik

Published 17.05.2022

Francúzska Guyana

Published 17.05.2022

Réunion

Published 17.05.2022

Mayotte

Published 17.05.2022

Svätý Martin

Published 17.05.2022

Svätý Bartolomej

Published 17.05.2022

Francúzska Polynézia

Published 17.05.2022

Nová Kaledónia

Published 17.05.2022

Wallis a Futuna

Published 17.05.2022

Saint Pierre a Miquelon

Published 17.05.2022