Zjednotenie vizuálnej identity štátnej správy SR

Štvrtou časťou komplexného návrhu „značky Slovensko“ je vytvorenie zjednotenej vizuálnej identity štátnej správy SR, ktorá má za cieľ zabezpečiť jasnú rozpoznateľnosť inštitúcií štátnej správy obyvateľmi SR a zjednotiť vizuálnu komunikáciu smerom dovnútra krajiny.

 

Pravidlá používania zjednotených logotypov štátnej správy SR definuje pdf dizajn manuál  (pdf; 194.11 KB).