Všetky správy

Vissza

Konzulárny deň v Adelaide

Konzulárny deň v Adelaide

11.9.2019 | Austrália
Veľvyslanectvo SR v Canberre organizuje konzulárny deň v meste Adelaide, South Australia.
 
KDE: SLOVAK CLUB OF SA, 5 WALTER STREET, THEBARTON SA 5031
                         
KEDY: 23. september 2019 (pondelok)   o 10.00 hod.   –  12:30 hod.     
 
Termín stretnutia je potrebné si dohodnúť emailom: nora.heffner@mzv.sk      
                                                                                                                                                                                             
Konzulárny deň bude zameraný na konzulárne úkony, pri ktorých sa podľa zákona vyžaduje osobná prítomnosť žiadateľa
 
1. Podanie žiadosti o osvedčenie o štátnom občianstve
2. Podanie žiadosti o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky (rodný list, sobášny list)
3. Podanie žiadosti o výpis  z registra trestov
4. Osvedčenie podpisu na listine
5. Osvedčenie správnosti predloženého prekladu
6. Osvedčenie  odpisu (fotokópie) listiny 
7. Podanie žiadosti o cestovný pas SR
 
Podrobnejšie informácie k dokladom potrebným k podaniu žiadostí a formuláre žiadostí nájdete na www. mzv.sk/canberra v sekcii konzulárne a vízové informácie.
                                                                                                                                                                                             
Konzulárne úkony sú spoplatnené podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. 
 
UPOZORNENIE: Správne poplatky je potrebné uhradiť na mieste v hotovosti. (Nie je možnosť platby kreditnou/debetnou kartou ani osobnými šekmi)