BREXIT - informácie pre občanov

Vzhľadom na najaktuálnejší vývoj v Spojenom kráľovstve si vás dovoľujeme informovať, že: 

 

V prípade, že Spojené kráľovstvo neschváli Dohodu o vystúpení, ani nepožiada o časovo dlhšie predĺženie členstva v EÚ, nastane 31. január 2020 odchod UK z EÚ bez Dohody, tzv. tvrdý brexit. 

 

V prípade, že Spojené kráľovstvo požiada o ďalšie časovo dlhšie predĺženie, Spojené kráľovstvo počas tohto obdobia ostáva členským štátom EÚ so všetkými právami a povinnosťami. 

 

So zreteľom na dosiaľ neukončený legislatívny proces v Spojenom kráľovstve sú všetky informácie na našej webovej stránke vecne aktuálne a správne. 

 

Informácie a predmetné termíny budú priebežne aktualizované v závislosti od vývoja situácie.

 

Kto je oprávnený a načo je oprávnený

Pobytové práva

Zdravotné zabezpečenie

Sociálne zabezpečenie

Vodičské oprávnenia

Štúdium

Vízová povinnosť a cestovanie

Životné situácie (rodinné právo, dedenie)

Osobný bankrot

Overovanie verejných listín

Prístup k spravodlivosti v občianskych a obchodných veciach

Obete a odškodňovanie

Výkon trestu odňatia slobody

Procesné práva v trestnom konaní

Preukazovanie bezúhonnosti

Strata občianstva

 

 
Európska komisia vyzvala občanov a podniky, aby sa i naďalej aktívne informovali o priamych dopadoch brexitu na ich život, prácu alebo podnikanie ktorý by mal nastať 31. január 2020 .

Európska komisia zároveň zverejnila bezplatné telefónne číslo na Europe Direct - 00 800 67 89 10 11. Kontaktné centrum Europe Direct (EDCC) ponúka službu informačného call-centra pre občanov, podniky a iné zainteresované strany s otázkami týkajúcimi sa brexitu.
 
 

 Linka EDCC je k dispozícií:
- v slovenskom jazyku v pracovné dni 09:00 - 12:00 / 13.00 - 18:00 SEČ
cez víkend je možné zanechať odkaz spoločne s telefónnym číslom, na ktoré vám v priebehu nasledujúceho týždňa odpovedia

 

Z dôvodu očakávaného odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie k 31. januáru 2020 bude linka Europe Direct k dispozícií v piatich jazykoch ( anglický, nemecký, španielsky, francúzsky a taliansky) aj počas víkendu 1. a 2. februára 2020  v čase od 09:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00 SEČ.

 


V slovenskom jazyku je možné počas 1. a 2. februára 2020 zanechať odkaz spoločne s telefónnym číslom, na ktoré vám v priebehu nasledujúceho týždňa odpovedia.
 

Kontakty na zastupiteľské úrady SR pre prípady núdze:

 

Veľvyslanectvo SR v Dubline  +353 879031549 (núdzová linka)

Veľvyslanectvo SR v Londýne  +44 7866410783 (núdzová linka)
 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 15.1.2020 Dátum vytvorenia: 11.1.2019