Iné agendy bez elektronickej žiadosti

Rezervácia termínu návštevy pre podanie žiadosti o duplikát matričného dokladu (rodný list, sobášny list, úmrtný list)

Služba je určená pre žiadateľov v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné rezervovať si termín návštevy zastupiteľského úradu za účelom podania žiadosti o vydanie duplikátu matričného dokladu na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky vzhľadom na krajinu v ktorej sa žiadateľ nachádza.

Prejsť k službe

#TopPage

 

Rezervácia termínu návštevy pre odhlásenie z trvalého pobytu v SR

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné rezervovať si termín návštevy zastupiteľského úradu za účelom odhlásenia z trvalého pobytu v SR na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

#TopPage

 

Rezervácia termínu návštevy pre oznámenie straty dokladov a ich blokácia

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné rezervovať si termín návštevy zastupiteľského úradu za účelom oznámenia straty dokladov a ich blokácie na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

#TopPage

 

Rezervácia termínu návštevy pre overenie podpisu

Služba je určená pre žiadateľov v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné rezervovať si termín návštevy zastupiteľského úradu za účelom overenia podpisu na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

#TopPage

 

Rezervácia termínu návštevy pre overenie kópie

Služba je určená pre žiadateľov v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné rezervovať si termín návštevy zastupiteľského úradu za účelom overenia kópie na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

#TopPage

 

Rezervácia termínu návštevy pre vydanie potvrdenia (okrem potvrdenia o ŠO SR)

Služba je určená pre žiadateľa v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné rezervovať si termín návštevy zastupiteľského úradu za účelom vydania potvrdenia na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza. Služba sa netýka vydania potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

Prejsť k službe

#TopPage

Dátum poslednej aktualizácie: 4.6.2019 Dátum vytvorenia: 4.6.2019