Operačný program technická pomoc

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/flag_yellow_low.jpg

 

EURÓPSKA ÚNIA

Európsky fond regionálneho rozvoja

Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MZVaEZ SR zapojených do koordinácie realizácie politiky súdržnosti EÚ

 

Programové obdobie     2014 - 2020
Operačný program       Technická pomoc
Riadiaci orgán operačného programu Technická pomoc       Úrad vlády SR
Nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky  1 190 802 €

 

Cieľ projektu

Zabezpečenie dostatočných, stabilných a kvalitných administratívnych kapacít, ktoré sa podieľajú na realizácii a koordinácii Európskych štrukturálnych a investičných fondov

 

Realizácia projektu bola ukončená

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 25.2.2019 Dátum vytvorenia: 18.5.2016