Rozširovanie EÚ

 

Doterajšie rozširovanie EÚ


Úspešné rozširovanie Európskej únie by sa mohlo nazvať aj spojením od Ríma po Lisabon, kedy sa veľkosť postupne menila z pôvodných 6 členov na súčasných 28.
 
Vlny rozširovania EÚ:

V roku 1951 z iniciatívy 6 krajín (Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko) vzniklo Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ, v roku 1957 Európsky hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu.

V roku 1973 do spoločenstva pristúpili Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo.

V roku 1981 vstúpilo Grécko.

V roku 1986 pristúpili Španielsko a Portugalsko.

V roku 1995 sa členmi stali Švédsko, Fínsko a Rakúsko.

V roku 2004 v rámci najväčšieho rozšírenia pristúpilo 10 krajín: Cyperská republika, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko , Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko.

V roku 2007 pristúpili Bulharsko a Rumunsko.

V roku 2013 sa po úspešnom zavŕšení rokovaní stalo 28. členom EÚ Chorvátsko.

V súčasnosti sa o členstvo uchádza 5 krajín: Turecko, Srbsko, Severomacedónska republika, Island a Čierna Hora, ktoré majú štatút kandidátskej krajiny.
 
Zaujímavé odkazy:

Európska komisia
Komisár pre rozširovanie Štefan Füle
Aktivity EÚ pre oblasť rozširovania

Dátum poslednej aktualizácie: 16.06.2014

 

Dátum poslednej aktualizácie: 22.2.2019 Dátum vytvorenia: 26.11.2012