Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Rada pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti – JHA

Rada JHA (Justice and Home Affairs) rozvíja spoluprácu a spoločné politiky vo viacerých cezhraničných otázkach s cieľom vybudovať celoeurópsky priestor spravodlivosti, slobody a bezpečnosti. V oblasti spravodlivosti sa zaoberá predovšetkým justičnou spoluprácou v občianskych a trestných veciach, ako aj základnými právami občanov. Vo vnútorných záležitostiach rieši agendu migrácie, riadenia hraníc, vízovej politiky či policajnej spolupráce. Má na starosti aj civilnú ochranu. Rada zasadá každé tri mesiace, v prípade potreby aj častejšie. Slovenskú republiku na rokovaniach zastupujú, v závislosti od prerokovávanej agendy, minister spravodlivosti alebo minister vnútra.

 

Rada pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti

 

Migračná politika EÚ

EÚ a jej členské štáty sa usilujú o vytvorenie účinnej, humanitárnej a bezpečnej európskej migračnej politiky. Od vypuknutia tzv. migračnej krízy v roku 2015 prijala EÚ viacero opatrení, ktoré prispeli k lepšej kontrole migračných tokov. Na jednej strane sa sústredí na oblasť legálnej migrácie – EÚ prijala rozličné súbory pravidiel vo vzťahu k uchádzačom o azyl, respektíve utečencom, ktorí potrebujú medzinárodnoprávnu ochranu, vysokokvalifikovaným pracovníkom, študentom, výskumným pracovníkom či tým, ktorí  prichádzajú do EÚ za účelom zlúčenia rodiny.

 

Na strane druhej venuje pozornosť aj iným migračným pohybom – EÚ posilňuje ochranu vonkajšej schengenskej hranice, pracuje na vytvorení spoločného európskeho azylového systému a zintenzívňuje prácu na zefektívnení politiky návratov a readmisií.

 

Migračná politika EÚ

 

Dátum poslednej aktualizácie: 9.5.2020 Dátum vytvorenia: 11.4.2013