Zamestnanosť, sociálna politika, zdravie

Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, ochranu zdravia a spotrebiteľov (EPSCO)

Úlohou Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a ochranu spotrebiteľa (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council ) je zvyšovať životnú úroveň a kvalitu života občanov. Tento cieľ sa snaží dosiahnuť prostredníctvom legislatívneho procesu pre vytváranie kvalitných pracovných miest a vysokej úrovne sociálnej ochrany, ochrany zdravia a spotrebiteľských záujmov pri zabezpečení rovných príležitostí pre všetkých občanov EÚ. Rada EPSCO sa skladá z ministrov zodpovedných za zamestnanosť, sociálnu politiku, ochranu spotrebiteľa a zdravia. Ministri sa stretávajú približne štyrikrát ročne. 

 

Viac informácií: 

Rada EPSCO

Ministerstvo zdravotníctva SR (zahraničné vzťahy a EÚ)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (EÚ a medzinárodné vzťahy)

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 29.4.2020 Dátum vytvorenia: 11.4.2013