Cieľom tejto informačnej Platformy je poskytnúť v jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej Brexitom.
 
 

#MYSMEEU

  • ​Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.
     
Vissza

Štátny tajomník MZVEZ SR František Ružička na podujatí Deň Európy v Košiciach

Štátny tajomník MZVEZ SR František Ružička na podujatí Deň Európy v Košiciach

4.5.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | SR a EÚ | Slovensko a Európska únia

 

V Košiciach sa 3. mája 2019 uskutočnil Deň Európy. Podujatie zorganizovali Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Informačná kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s radnicou mesta Košice a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Cieľom podujatia bola diskusia so širokou verejnosťou o Európskej únii sprevádzaná sériou kultúrnych podujatí.

 

Súčasťou celodenného podujatia bola aj diskusia pod názvom Budúcnosť EÚ očami mladých, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Košického kultúrneho centra za účasti takmer dvoch stoviek študentov stredných škôl z Gymnázia Snina, Cirkevnej spojenej školy v Snine, Strednej priemyselnej školy v Snine, Gymnázia Giraltovce, Hotelovej akadémie Košice, Gymnázia Konštantínova Prešov, Gymnázia Poštová Košice a Gymnázia Alejová Košice.

 

V panelovej diskusii debatovali so štátnym tajomníkom Františkom Ružičkom mladí diplomati a študenti stredných škôl. Vo svojom úvodnom vystúpení František Ružička jasne zdôraznil eurotransatlantické ukotvenie Slovenska a nesporné výhody pre občanov, ktoré z toho vyplývajú. „Turbulentný vývoj na medzinárodnej scéne potvrdzuje, že členstvo SR v EÚ a NATO prispieva k posilneniu našej bezpečnosti a k pevnému ukotveniu Slovenska v priestore hodnôt a demokracie a zvýrazňuje postavenie našej krajiny v globálnom kontexte. Slovenský pas patrí medzi „najsilnejšie“ na svete, platíme silnou menou a pre mladých ľudí sa otvorili nevídané možnosti štúdia a pracovných príležitostí.“

 

Diskusia pod taktovkou Martina Strižinca potvrdila, že mladých zaujíma európska problematika. Viac ako 90-minútová živá výmena sa niesla v znamení tém ako brexit, údajný bruselský diktát, dvojitá kvalita potravín, Ukrajina a jej európske ašpirácie, terorizmus, migrácia, voľby do Európskeho parlamentu, kritické myslenie či boj proti dezinformáciám a hoaxom.

 

V tejto súvislosti štátny tajomník František Ružička vyzval mladých, aby boli vnímaví na dezinformácie a klamstvá. „Žijeme vo svete hyperinflácie informácií, z ktorých pomerne veľká časť je nepravdivá či zámerne skreslená. V období pred eurovoľbami je verejnosť konfrontovaná s početnými hoaxami a klamstvami týkajúcimi sa EÚ. Práve vzdelaní mladí majú skvelý potenciál prispieť svojim kritickým zmýšľaním k ich nešíreniu a vyvracaniu aj v diskusii so svojimi rovesníkmi a priateľmi.“

 

V závere podujatia odovzdal štátny tajomník ďakovné listy ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí riaditeľke Gymnázia Snina Ivete Lazorovej a zástupkyni riaditeľa Cirkevnej spojenej škole Andrei Gičovej za ich aktivity k posilneniu európskeho povedomia medzi mladými. Obe školy boli v r. 2019 úspešné v projektoch Ambasádorská škola Európskeho parlamentu a Euroscola 2019, v rámci ktorých sa umiestnili na 1., resp. 2. mieste.

 

Diskusii so študentmi predchádzali workshopy na témy eurovolieb 2019, ochrany ľudských práv a demokracie a tiež rozvoja kritického myslenia s účasťou predstaviteľov Kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Sebavedomého Slovenska a Helsinského výboru pre ľudské práva.

 

Po skončení diskusie sa uskutočnila aj debata so širokou verejnosťou v Hexa stane na Hlavnej ulici. Program ukončili večerné koncerty skupín Helenine oči a Polemic.

 

Deň Európy v Košiciach a jeho program boli súčasťou iniciatívy rezortu diplomacie pod názvom #MYSMEEU. V rámci tejto iniciatívy sa doposiaľ uskutočnilo 9 podujatí na univerzitách vo všetkých regiónoch Slovenska. Cieľom samotnej iniciatívy je okrem informovania  verejnosti o hodnotách a smerovaní zahraničnej politiky Slovenskej republiky aj reagovať na trend znižovania dôvery v demokratické inštitúcie a spochybňovania členstva SR v EÚ.

 

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť aj na profile MZVEZ SR a na Flickri: https://www.flickr.com/photos/mzvsr/sets/72157678062898807​.

 

 

 

Úvodný príhovor F. Ružičku