Aktuality

Vissza

L. Parízek: Výmena údajov o cestujúcich je otázkou bezpečnosti v kontexte boja proti terorizmu

L. Parízek: Výmena údajov o cestujúcich je otázkou bezpečnosti v kontexte boja proti terorizmu

31.10.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Predsedníctvo Slovenska v OBSE

Seminár Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) o výmene údajov o cestujúcich sa dnes (31. októbra 2019) začal vo Viedni. Otvoril ho štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a osobitný predstaviteľ pre predsedníctvo SR v OBSE Lukáš Parízek a riaditeľ Kancelárie generálneho tajomníka OBSE, veľvyslanec Paul Bekkers. Na dvojdňovom podujatí sa zúčastňujú predstavitelia medzinárodných bezpečnostných organizácií a národných agentúr, profesijných zväzov a zástupcovia leteckých a technologických spoločností.
 

V roku 2017 ako reakciu na zvýšené riziko návratu zahraničných teroristických bojovníkov po strate územia teroristických skupín v konfliktných zónach prijala Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (OSN) rezolúciu č. 2396. Dvojdňový seminár vo Viedni sa zameriava na kontrolu plnenia úloh, výmenu skúseností krajín a správy dopravcov o praktických opatreniach.
 

 

„Všetky krajiny sa zhodujú na tom, že bezpečnosť hraníc a boj proti terorizmu a organizovanému zločinu sú súčasťou národnej bezpečnosti. Zároveň si ctíme princíp mobility a slobodu pohybu. Balans medzi týmito hodnotami je každodennou výzvou pre jednotlivé štáty aj medzinárodné organizácie,“ uviedol v úvode podujatia Lukáš Parízek.
 

Kľúčovými témami semináru sú právne predpisy pre spracovanie a prenos údajov o cestujúcich, spolupráca štátnej správy s leteckými spoločnosťami a postupy pri analýze údajov a profilovaní pasažierov. V súvislosti s prípravou na nový systém vstupu a výstupu v Európskej únii a jeho digitalizáciu diskutovali odborníci o technickej pomoci, zdrojoch a budovaní kapacít, ktoré sú dostupné štátom v spolupráci s medzinárodnými bezpečnostnými organizáciami.
 

Diskusia o implementácii Rezolúcie OSN a bezpečnosti v rozsiahlom regióne OBSE je v línii s programovými prioritami slovenského predsedníctva v OBSE v roku 2019. Práve efektívny multilateralizmus je jedna z oblastí, na ktoré sa Slovensko zameriava.