Spoločné projekty Slovenska a OECD

Koordinačný výbor pre pôsobenie SR v OECD na svojom zasadnutí (8. 4. 2019) schválil nasledovné projekty SR – OECD spolufinancované z dobrovoľných príspevkov SR v roku 2019:

 

1. MH SR – „Koncept Smart Cities ako nástroj udržateľného rozvoja slovenských miest“ (Celk. náklady 23 499 EUR, MH SR 6 000 EUR, MZVEZ SR 17 499 EUR)

 

2. MF SR – „Kvantifikácia vplyvu automatizácie na pracovné miesta na Slovensku“
(Celk. náklady 22 500 EUR, MF SR 6 000 EUR, MZVEZ SR 16 500 EUR)

 

3. ÚPPVII SR – „Zlepšenie služieb štátu s využitím technológie blockchain – pilotný projekt“ (Celk. náklady 20 000 EUR, ÚPPVII 5 000 EUR, MZVEZ SR 15 000 EUR)

 

4. ÚPPVII SR – „Financovanie rozvoja na regionálnej a miestnej úrovni“
(Celk. náklady 18 000 EUR, ÚPPVII 4 500 EUR, MZVEZ SR 13 500 EUR)

 

5. MŠVVŠ SR – „Vzťah medzi využívaním informačných technológii vo vzdelávacom procese a schopnosťami pedagogických zamestnancov riešiť problémy v technicky vyspelom prostredí“ (Celk. náklady 10 001 EUR, MŠVVŠ SR 2 500 EUR, MZVEZ SR 7 501 EUR)

 

6. MV SR/NAKA – „Protikorupčný e-learning program – odborný seminár“
(Celk. náklady 16 000 EUR, MV SR 4 000 EUR, MZVEZ SR 12 000 EUR)

 

7. MŽP SR – „Analýza administratívnych podporných štruktúr a prístupov k tvorbe výhľadových štúdií a scenárov (ďalej len FORESIGHT) v životnom prostredí v kontexte Agendy 2030 a cieľov udržateľného rozvoja“
(Celk. náklady 24 000 EUR, MŽP SR 6 000 EUR, MZVEZ SR 18 000 EUR)

 

Celkovo bolo schválených sedem projektov v celkovej sume 100 000 Eur.

Dátum poslednej aktualizácie: 25.9.2019 Dátum vytvorenia: 9.6.2014