Národné skúšky OSN

Vissza

Aktuálne informácie k účasti v národných skúškach pre mladých profesionálov v roku 2013

Aktuálne informácie k účasti v národných skúškach pre mladých profesionálov v roku 2013

20.5.2013 | Program OSN pre mladých profesionálov

OSN potvrdila, že 3. decembra 2013 sa uskutoční písomná časť skúšok pre mladých profesionálov (Young professionals programme). Zatiaľ nebolo rozhodnuté, či sa na Slovensku otvorí skúšobné centrum. Podmienkou otvorenia skúšobného centra v SR je, že sa za Slovenskú republiku prihlási minimálne 15 uchádzačov. Pokiaľ nebudete naplnená kvóta uchádzačov, záujemcovia zo Slovenska budú môcť absolvovať skúšky v niektorom z ďalších skúšobných centier.

Prihlášky je možné podávať s ohľadom na odborné oblasti nasledovne:

administratíva a financie – od 8. júla 2013 do 5. septembra 2013

právne záležitosti, verejné informácie a štatistika – od 3. júna 2013 do 2. augusta 2013.

Prihlášky sa podávajú výlučne online, cez systém „Inspira“ umiestnený na webovej stránke http://careers.un.org v časti „Young professionals programme“. Prihlášky podané iným spôsobom nebudú zo strany OSN akceptované.

Podrobnosti týkajúce sa špecifických podmienok pre jednotlivé odborné oblasti budú publikované na webovej stránke, kde sa nachádzajú informácie aj o ostatných participujúcich krajinách.