Národné skúšky OSN

Vissza

Národné skúšky pre mladých profesionálov YPP 2013

Národné skúšky pre mladých profesionálov YPP 2013

25.11.2013 | Program OSN pre mladých profesionálov

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje, že 3. decembra 2013 sa o 14:00 v Kongresovej sále MZVaEZ SR (Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava) uskutoční písomná skúška v rámci programu OSN pre mladých profesionálov (YPP 2013). Písomná skúška bude trvať 4,5 hodiny. Predpokladané ukončenie je o cca 18:30. Účasť na skúške je vyhradená len pre tých uchádzačov, ktorí boli pozvaní na písomnú skúšku priamo zo strany Sekretariátu OSN.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR žiada pozvaných kandidátov, aby sa na skúšku dostavili 3. decembra 2013 o 12:30 za účelom registrácie a logistickej prípravy na skúšku.