1. Domov
  2. Home

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire

Káhira - miestny čas:

Egypt, ilustračná fotografia


Často hľadané:   Podmienky vstupu  Miestne špecifiká


Oznamy

Rezervácia termínov na rok 2024

Aktualizované 09.01.2024
Publikované 14.08.2023

Prioritne sa prideľujú termíny na podanie žiadosti o národné víza a pobyty v súlade s platnými nariadeniami vlády Slovenskej republiky v záujme Slovenskej republiky, vysokokvalifikované pozície, udelený pobyt, trvalý pobyt, prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny, štúdium, výskum a vývoj a pod.)

Objednávanie termínov je možné výlučne na cons.cairo@mzv.sk s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, čísla pasu, druhu žiadosti a s pripojeným skenom dokumentu, ktorý potvrdzuje účel pobytu (napr. prísľub na prijatie do zamestnania, sobášny list, akceptačný list a pod. ).

Žiadosti bez uvedených náležitostí nebudú akceptované a budú automaticky vymazané.

UPOZORNENIE pre žiadateľov o národné D víza - originál dokumentov k žiadosti o pobyt, ktoré sa predkladajú pri podaní žiadosti o národné D vízum, musia byť platné (nie staršie ako 90 dní) v deň podania žiadosti o pobyt v Slovenskej republike.

Žiadosti slovenských personálnych agentúr, a všetkých osôb a firiem, ktoré žiadateľov zastupujú, o termín na podanie žiadosti o prechodný pobyt pre viac ako jedného žiadateľa s rodinou nebudú akceptované.

Žiadosti na výkon legalizačnej a overovacej agendy budú v roku 2024 prijímané v pondelok od 09:00 do 13:00 okrem slovenských sviatkov.

 

Upozornenie

Veľvyslanectvo SR v Káhire nespolupracuje so žiadnymi agentúrami, sprostredkovateľskými agentúrami a externými subjektmi.

Žiadosti o schengenské víza

Aktualizované 04.01.2024
Publikované 14.08.2023

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire oznamuje začatie spolupráce so spoločnosťou BLS International v Egypte.

Termíny na podávanie žiadostí o schengenské víza (typ C) sú otvorené od 4. januára 2024 na webovej stránke BLS International pre všetky kategórie.

Občania Egypta môžu podať žiadosť o schengenské vízum v dvoch centrách spoločnosti BLS International - v Káhire a Alexandrii.

Počet miest na podanie žiadosti o schengenské vízum priamo na Veľvyslanectve Slovenskej republiky je obmedzený a poskytuje sa len po predchádzajúcom dohovore.​​​​​​​

Poplatky na veľvyslanectve

Aktualizované 25.10.2023
Publikované 25.10.2023

Od 1. novembra 2023 budú konzulárne poplatky týkajúce sa konzulárnych úkonov a služieb prijímané výlučne v eurách.

Konzulárne poplatky  sa uhrádzajú vložením priamo na bankový účet veľvyslanectva v pobočke zahraničnej banky (QNB) v Egypte.

Zároveň žiadame klientov aby platili len bankovkami, ktoré sú vo veľmi dobrom stave. 


Upozornenie pred cestou

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky naďalej odporúča občanom SR opustiť územie Sudánu kvôli prebiehajúcemu vojenskému konfliktu v Chartúme a ďalších častiach krajiny.

Neprehliadnite

Európske voľby 2024

Študujete, pracujete alebo žijete v zahraničí a chýbajú vám niektoré informácie o tom, ako hlasovať v blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu?Prinášame vám zhrnutie dôležitých termínov, tipov a rád, spolu s užitočnými odkazmi.

BACKGROUND COLOR:
#003078
FONT COLOR:
#FFFFFF
LINK COLOR:
#FFFFFF

Cestovanie

Naše služby

Všetky služby
Čo môže veľvyslanectvo urobiť
Čo konzul môže urobiť a čo nie 
Cestovný pas
Postup pre vydanie pasu krok za krokom
Strata/odcudzenie dokladov
Čo by ste mali robiť, ak stratíte alebo vám alebo ukradnú pas
Narodenie dieťaťa
Zápis narodenia do osobitnej matriky
Overovanie dokladov
Overovanie podpisu, listín, apostil
Občiansky preukaz
Podmienky a postup pri vydávaní občianskych preukazov
Správne poplatky
Prehľad poplatkov za  konzulárne služby
Pobyt cudzinca
Doklady potrebné k vybaveniu pobytu
Výpis z registra
Požiadajte o výpis z registra trestov

Rezervácia termínu

Všetky podania, ktoré si vyžadujú osobnú prítomnosť na konzulárnom oddelení, sa uskutočňujú výlučne pridelením termínu.
Nasledujúci sviatok je
1. máj
Sviatok práce
Veľvyslanectvo je zatvorené

Aktuálne

10.04.2024 Sudán

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky naďalej odporúča občanom SR opustiť územie Sudánu kvôli prebiehajúcemu vojenskému konfliktu v Chartúme a ďalších častiach krajiny.

09.04.2024 Egypt

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje slovenských občanov, že bezpečnostná situácia v Egypte je v súčasnej dobe relatívne stabilná. Hrozba výskytu teroristických útokov v krajine nie je vylúčená. Táto hrozba je však minimalizovaná vďaka úsiliu bezpečnostných zložiek a všeobecne sprísneným kontrolám. 

09.04.2024 Líbya

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje občanov, že v dôsledku bezpečnostnej situácie v Líbyi naďalej neodporúča slovenským občanom akékoľvek cestovanie do krajiny. Slovenská republika nemá v Líbyi svoje zastúpenie a pre poskytnutie pomoci v prípadoch núdze má len obmedzené možnosti.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.