Kirgizsko

Vlajka Kirgizska

Kirgizsko

Biškek - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Upozornenie pred cestou


Cestovanie

Upozornenia pred cestou
Podmienky vstupu
Publikované 10.05.2022

Informovať sa o aktuálnych podmienkach vstupu a pobytu v Kirgizsku môžete na Veľvyslanectve Kirgizska so sídlom vo Viedni. Nižšie uvedené informácie sú určené pre základnú orientáciu. 
 
Občania Slovenskej republiky sa môžu zdržiavať na území Kirgizskej republiky po dobu nepresahujúcu 60 dní bez víz. Tento jednostranný  60-dňový bezvízového režim platí do 31. decembra 2025.
 
Na  pobyt v Kirgizsku dlhší ako 60 dní vydá slovenským občanom vízum Veľvyslanectvo Kirgizska vo Viedni. Na pobyt  presahujúcu 60 dní majú občania SR možnosť požiadať o víza aj elektronicky.  
 
Platnosť cestovného dokladu občana SR musí byť najmenej 6 mesiacov dlhšia ako je predpokladaný dátum odchodu z krajiny.
 
Občania Kirgizska potrebujú na cestu do SR vízum. 
 
Bližšie informácie na kyremb@inode.at alebo na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Kirgizska.   
 

Cestovanie s deťmi
Publikované 10.05.2022

Pri neplnoletých, ktorí necestujú v sprievode svojich rodičov je potrebné preukázať sa pri vstupe do krajiny vyhlásením oboch rodičov (v ruskom alebo anglickom jazyku), že súhlasia s cestou dieťaťa do Kazachstanu v sprievode inej osoby. Podpisy musia byť notársky overené; apostil sa nevyžaduje. Zároveň je potrebné mať platný rodný list dieťaťa. Ak sú rodičia rozvedení vyžaduje sa notárom overené rozhodnutie súdu určujúce komu bolo dieťa zverené do opatery. Vyššie uvedené potvrdenie od druhého rodiča je potrebné mať i v prípade, ak dieťa cestuje len v sprievode jedného z rodičov.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 1749 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 1787 stiahnutí
Stiahnuť
COVID-19
Aktualizované 17.08.2022
Publikované 15.06.2022

Podmienky vstupu do krajiny 

Slovenskí občania nepotrebujú na vstup do Kirgizska vstupné víza, pokiaľ sa budú nachádzať v krajine menej ako 60 dní.

Kirgizsko od 23. januára 2021 povoľuje vjazd do krajiny všetkým cudzincom a osobám bez občianstva, ktorí prilietajú cez medzinárodné letiská Manas (Biškek), Oš, a Issyk-Kul. Následne 3. augusta 2021 oznámilo povolenia na vstup aj pre pozemnú dopravu pre 67 krajín vrátane SR. 

Vzhľadom na časté zmeny podmienok vstupu do krajiny odporúčame pred cestou kontaktovať Veľvyslanectva Kirgizska vo Viedni

 

Veľvyslanectvo Kirgizskej republiky vo Viedni

Adresa: Invalidenstrasse 3/8

1030 Viedeň

Rakúska republika

Tel.: +43 1 535 03 79

Núdzový tel. mimo úradných hodín: +43 676 62694 93

Mail: kgembassy.at@mfa.gov.kg

Web: www.mfa.gov.kg/vienna

 

Doprava

Medzinárodné letecké spojenie z Biškeku je zabezpečené do týchto miest: Istanbul, Dubaj, Moskva, Taškent, Novosibirsk, Almaty, Nur-Sultan, Šardžá a Antalya. K návratu do SR sa je možné využiť tranzit cez Istanbul, Nur-Sultan alebo Dubaj. V prevádzke je vnútroštátne letecké spojenie s mestom Oš. V Biškeku platí zákaz vstupu iných osôb než cestujúcich do príletových /odletových hál letiska Manas. V štandardnom režime funguje mestská hromadná doprava, autobusová doprava a vlakové spojenie.

 

Opatrenia

V Kirgizsku nie je zavedená žiadna povinná aplikácia, ktorá by obmedzovala pohyb na území krajiny. Na vstupe do priestorov s vysokou koncentráciou osôb sa však meria telesná teplota.

 

Od 1. marca 2022 je zrušená povinnosť nosiť rúško v interiéroch s výnimkou zdravotníckych zariadení a hromadenej dopravy.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Pre tranzit platia rovnaké podmienky ako pre vstup do krajiny.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Publikované 10.05.2022

V krajine sa platí miestnou menou som, príp. platobnou kartou (nie však na všetkých miestach); peniaze je možné voľne vymeniť v zmenárňach, bankách, na letisku.

Pri ceste do Kirgizska sa odporúča poistiť sa.

Je zakázané fotografovať vojenské objekty. Fotografovanie v pohraničnom pásme je možné len so súhlasom príslušných orgánov.

Je zakázaná držba akéhokoľvek množstva drog a porušenie miestnej legislatívy sa trestá odňatím slobody na 5- 20 rokov.

Kirgizsko sa nachádza v zóne seizmickej aktivity, v prípade zemetrasenia odporúčame riadiť sa pokynmi príslušných orgánov.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Publikované 10.05.2022

Pri vstupe do krajiny je povinnosť vyplniť colné prehlásenie. Pri neuvedení tovaru, ale najmä peňažnej sumy do colného prehlásenia a náhodnej kontrole sa môže cudzinec dostať až do väzby. Odporúča sa dovážať len nevyhnutné množstvo peňazí, tzn. približne do 1000 USD.
 
Podmienky dovozu

Info pre motoristov
Publikované 10.05.2022

Pre slovenských prepravcov poskytuje každoročne Ministerstvo dopravy Kirgizskej republiky tlačivá povolení na kamiónovú prepravu do Kirgizska. Predmetné povolenia pre slovenských prepravcov sú k dispozícii na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Štátny dopravný úrad so sídlom v Bratislave. Slovensko recipročne vydáva adekvátny počet povolení na kamiónovú prepravu pre kirgizských prepravcov na území Slovenska.

Ceny
Pohonné hmoty: sú neporovnateľne nižšie ako v Slovenskej republike (50% ceny na Slovensku).

Bezpečnostná situácia
Publikované 10.05.2022

Napriek tomu, že región Strednej Ázie nemá na Slovensku veľmi dobrú povesť, Kirgizsko patrí medzi najbezpečnejšie krajiny na svete. Kedysi bola obrovským strašiakom toho regiónu byrokracia a korupcia, no po mnohých zákonoch sa veci aspoň z hľadiska turizmu zlepšili. Úroveň pouličnej kriminality je veľmi nízka a takmer neexistuje.

Pri pobyte v Kirgizsku sa neodporúča ukazovať kdekoľvek pri platení väčšiu sumu peňazí, hoci je potrebné mať pri sebe peňažnú hotovosť, pretože bankomatov je veľmi málo, sú umiestnené len v centrálnych bankách, či väčších hoteloch a po technickej stránke sú nespoľahlivé. Ďalej sa odporúča dbať na dodržiavanie predpisov pri jazde automobilom, pretože polícia aj pri najmenšom priestupku vymáha pokuty, najmä v USD.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Publikované 10.05.2022

Letecké spojenie: Medzinárodné letecké spojenie z Biškeku je zabezpečené do týchto miest: Istanbul, Dubaj, Moskva, Taškent, Dušanbe, Novosibirsk, Almaty, Sharm El Sheikh a Antalya. K návratu do SR sa je možné využiť tranzit cez Istanbul, Nur-Sultan, Dubaj alebo Moskvu. V prevádzke je vnútroštátne letecké spojenie s mestom Oš. V Biškeku platí zákaz vstupu iných osôb než cestujúcich do príletových /odletových hál letiska Manas.    

Pozemné spojenie: Železničná dopravná sieť je v Kirgizsku vzhľadom na hornatosť krajiny značne obmedzená. Najspoľahlivejším druhom dopravy je osobná autobusová a automobilová doprava, ktorá spája všetky mestá aj s tými najmenšími mestečkami v krajine. Na jazere Isyk-Kul premáva osobná lodná doprava. 

Doprava v hlavnom meste: V Biškeku funguje v štandardnom režime mestská autobusová doprava.

Taxislužba je lacná. Služby môžete využiť u registrovaných aj neregistrovaných dopravcov.  

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 10.05.2022

Pri vstupe do krajiny je potrebné zabezpečiť si poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Prvá pomoc je totiž poskytovaná zadarmo, avšak všetky ostatné zdravotné úkony sa platia v rôznych cenách. Pre pobyty dlhšie ako 3 mesiace je požadované potvrdenie o negatívnom teste na HIV. Test môže byt vykonaný tiež priamo na mieste v priebehu prvého mesiaca pobytu.

Klimatické podmienky

Publikované 10.05.2022

V Kirgizsku je suché kontinentálne podnebie, teda mierne a suché; v pohorí Ťan Šan polárne, subtropické na juho-západe (Ferganské údolie). Priemerné teploty v dolinách boli namerané v januári od –2° do –8° T, na horách od –8° do –28° T. Leto je horúce a suché s priemernými teplotami v dolinách 20–27° T, na horách od 5° do 15° až 17° T.

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Kirgizsko je
31. august
Deň nezávislosti Kirgizskej republiky
DÁTUM DEŇ SVIATOK
1. január nedeľa Nový rok
7. január sobota Pravoslávne Vianoce
23. február štvrtok Deň obrancu vlasti
8. marec streda Medzinárodný deň žien
21. marec utorok Sviatok jarnej rovnodennosti Nauryz
7. apríl piatok Deň národnej Aprílovej revolúcie
1. máj pondelok Sviatok práce
5. máj piatok Deň ústavy Kirgizskej republiky
9. máj utorok Deň víťazstva
31. august štvrtok Deň nezávislosti Kirgizskej republiky
7. november utorok Dni histórie a pamäti predkov
8. november streda Dni histórie a pamäti predkov
Dôležité telefónne čísla
Publikované 10.05.2022

predvoľba krajiny: +996 
požiarnici: 101
polícia: 102
prvá pomoc: 103

Rady a odporúčania
Publikované 10.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a osobitný predstaviteľ pre predsedníctvo Slovenskej republiky v OBSE Lukáš Parízek prijal 28. novembra 2019 dezignovaného veľvyslanca Kirgizskej republiky v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Bakyta Džusupova pri príležitosti odovzdania kópií jeho poverovacích listín.

Séria ciest ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka vo funkcii úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) dnes (9. apríla 2019) pokračovala návštevou Kirgizska, kde rokoval so svojím rezortným partnerom Čingizom Ajdarbekovom, ktorý mu odovzdal ocenenie za rozvoj slovensko-kirgizských vzťahov, ďalej s predsedom parlamentu Dastanbekom Džumabekovom a prijal ho prezident Soornbaj Žeenbekov. M. Lajčák sa poďakoval kirgizským predstaviteľom za podporu Programového úradu OBSE v Biškeku. „Našim cieľom je okrem iného zvýšiť úsilie pri posilňovaní kapacít pre boj proti extrémizmu a radikalizmu, ktoré vedú k terorizmu,” zdôraznil šéf slovenskej diplomacie. Zároveň povzbudil kirgizských partnerov v ich úsilí k posilneniu právneho štátu, ako aj pri eliminácii korupcie, či ďalšom upevnení postavenia demokratických inštitúcií a občianskej spoločnosti v krajine. Minister ich ďalej informoval o cieľoch slovenského predsedníctva, ktoré si stanovilo ambiciózne, ale realistické ciele.

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Kirgizskej republike so sídlom v Astane Milan Kollár odovzdal 25. januára 2019 poverovacie listiny do rúk prezidenta Kirgizskej republiky Sooronbaja Žeenbekova.


Kirgizsko

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Kyrgyzstan
Oficiálny názov Kirgizská republika
Oficiálny anglický názov Kyrgyz Republic
Zaužívaný názov Kirgizsko
Miestny názov krajiny Кыргыз Республикасы (kirgizsky), Кыргызская Республика (rusky)
Svetadiel Ázia
Hlavné mesto Biškek
Anglický názov hlavného mesta Bishkek
Miestny názov hlavného mesta Бишкек
Názov meny kirgizský som
Medzinárodná skratka meny KGS
Telefónna predvoľba +996
Úradné jazyky kirgizský, ruský
Časové pásmo +0500
Internetová doména .kg
Medzinárodná poznávacia značka KG
Zem. dĺžka hl. mesta 74.60701
Zem. šírka hl. mesta 42.87656
Vznik štátu 31.08.1991
Štátne zriadenie Prezidentská republika

Hlava štátu Sadyr Nurgožojevič Žaparov
Predseda Kabinetu ministrov Akylbek Usenbekovič Žaparov
Minister zahraničných vecí Ruslan Ajtbajevič Kazakbajev
Webová stránka ministerstva

https://www.gov.kg

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Astane

mikrorajón Samal č. 12, Z10F1M5 Astana
Telefón
+7 7172790688
Fax
+7 7172790689
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+77016725597

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Astane

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Publikované 13.05.2022
Dátum Popis
02/2020 Stretnutie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka s ministrom zahraničných vecí Kirgizska Čingizom Ajdarbekovom na okraj Mníchovskej bezpečnostnej konferencie
04/2019 Oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka v Kirgizsku vo funkcii úradujúceho predsedu OBSE
12/2018 Stretnutie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka s ministrom zahraničných vecí Kirgizska Čingizom Ajdarbekovom na okraj ministerského zasadnutia OBSE v Miláne
04/2010 Oficiálna návšteva prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča v Kirgizsku
10/2003 Oficiálna návšteva prezidenta Kirgizska Askara Akajeva na Slovensku
03/2003 Oficiálna návšteva prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera v Kirgizsku
04/1996 Oficiálna návšteva prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča v Kirgizsku

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Kirgizskej republike so sídlom v Astane, si dovoľuje upozorniť potencionálnych slovenských investorov do Kirgizska, záujemcov o podnikateľské kontakty, resp. podnikateľov, ktorí chcú v ľubovoľnom formáte podnikať v Kirgizsku.

Podľa prijatého zákona, celkové príjmy v roku 2017 sú naplánované vo výške pribl. 1,8 miliárd USD, ktoré presahujú výdavkovú časť rozpočtu v roku 2016 o 35 mil. USD. Celková suma výdavkov na rok 2017 tvorí okolo 2,1 mld. USD, čo je viac o 47,6 mil. USD, než bolo určené pre rok 2016.

Štátna agentúra geológie a minerálnych zdrojov pri vláde Kirgizskej republiky vyhlasuje aukciu na udelenie práva používania nálezísk čierneho uhlia v Tegene a aukciu na udelenie práva používania nálezísk zlata v Ala-Bukinskom, ktoré sa nachádza v Džalal-Abadskej oblasti.

Zastupiteľský úrad SR v Astane informuje podnikateľskú verejnosť aukcií, ktorú vypísala Štátna agentúra pre geológiu a minerálne zdroje pri vláde Kirgizska. Predmetom aukcie je právo využívať zdroje s cieľom geologického prieskumu na nálezisku uhlia „Kok-Mojnok" (časť aldy-Budak/Východné).

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Astane informuje podnikateľkú verejnosť o aukcií na právo využívať zdroje s cieľom geologického prieskumu na nálezisko berýlia „Uzun - Tašty“. Aukciu vypísala Štátna agentúra Kirgizskej republiky.

Ekonomické informácie o teritóriu
Kirgizsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 999.7 kB, 21.6.2022, 109 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Kirgizsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 999.7 kB, 21.6.2022, 109 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy
Kirgizsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 999.7 kB, 21.6.2022, 109 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Pavol Kovačovský
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Astane
Email pavol.kovacovsky@mzv.sk
Funkcia ekonomický diplomat, zástupca vedúceho styčného úradu

Kultúra a krajania


Back To Top