Hudobný festival „Waves Festival“ vo Viedni so Slovenskom ako hostiteľskou krajinou

5.10.2018 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Rakúsko

V rámci Medzinárodného festivalu hudobného priemyslu vo Viedni sa od 27. - 29. septembra konalo množstvo koncertov, workshopov, prednášok a networking za účasti desiatok krajín celého sveta. Festival sa konal už po ôsmykrát a tento rok bola hostiteľskou krajinou Slovensko v spolupráci s Portugalskom.

 

Festival prebiehal vo Viedenskom WUK, čo je komplex industriálnych a alternatívnych priestorov v centre mesta. Slávnostné otvorenie sa konalo v hlavnej kongresovej sále za účasti predstaviteľov kultúrnych oddelení magistrátu 9. viedenského obvodu, šéfov WUK-u, predstaviteľov magistrátu mesta Viedeň, zástupcov Portugalskej ambasády a Slovenského inštitútu vo Viedni.

 

Na otvorení sa zúčastnili stovky hostí. S príhovormi vystúpili riaditeľka odboru kultúry 9. viedenského obvodu Saya Ahmad, zástupca veľvyslanca Portugalskej ambasády vo Viedni Nuno Saraiva, riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni Alena Heribanová a riaditeľ festivalu Thomas Heher.

 

Za slovenskú stranu sa na otvorení zúčastnili aj predstavitelia SOZA, riaditeľ Umeleckej agentúry Lala Alexander Čerevka a interpreti zo Slovenska. Na otváracom večeri mala koncert mladá talentovaná speváčka Andrea Bučko a akustický virtuóz Alapastel. Na ostatných festivalových dňoch vystúpili za Slovensko aj Papyllon, Says, Stroon, Bulp a Isama Zing.

 

Podujatie sa nieslo v alternatívnom modernom duchu hudobníckej komunity, ktorá práve na takýchto miestach nadväzuje cenné kontakty a možnosti medzinárodnej spolupráce.