Strata občianstva

Za akých podmienok je možné získať britské občianstvo bez toho, aby prišlo k strate slovenského občianstva?

 
Po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ sa vo vzťahu k štátnemu občianstvu SR (dvojaké štátne občianstvo) nič nemení, zostáva v platnosti zákon NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR v znení neskorších predpisov . 
 
Štátny občan Slovenskej republiky stráca podľa § 9 ods. 1 písm. b) a odseku 16 zákona štátne občianstvo Slovenskej republiky dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle (žiadosť, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva) dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo. 
 
K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky ( § 9 ods. 17 zákona) nedôjde
  • ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo v súvislosti s uzavretím manželstva so štátnym občanom iného štátu, a to za predpokladu, že cudzie štátne občianstvo manžela nadobudol za trvania spoločného manželstva
  • k bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením (podľa § 9 ods. 18 zákona), teda ak dieťa nadobudlo narodením ex lege dvojaké alebo viacnásobné štátne občianstvo, a to podľa princípu ius sanguinis (podľa rodu) alebo ius soli (podľa miesta narodenia) alebo ich kombináciou (napr. dieťa narodené v USA dvom cudzincom)
Dátum poslednej aktualizácie: 11.1.2019 Dátum vytvorenia: 11.1.2019