Vodičské oprávnenia

V prípade odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ na základe dohody nepríde k zmenám v oblasti platnosti voličských oprávnení a tie budú minimálne do konca prechodného obdobia (koniec roka 2020) platiť tak ako naďalej, t.j. budú automaticky uznávané.  

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 19.2.2020 Dátum vytvorenia: 19.3.2019