Európska rada - informácie a závery z rokovaní

Európska rada dáva Európskej únii potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie a priority. Nevykonáva legislatívnu funkciu. Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, ako aj svojho predsedu a predsedu Európskej komisie. Na jej práci sa zúčastňuje vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

 

 

 

 

BREXIT

Cieľom tejto informačnej Platformy je poskytnúť v jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej Brexitom.

 

 

 

#MYSMEEU

Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.

 

 

 

F. Ružička: Členstvo v EÚ a transatlantických štruktúrach je pre Slovensko strategickou prioritou a existenčnou nevyhnutnosťou

F. Ružička: Členstvo v EÚ a transatlantických štruktúrach je pre Slovensko strategickou prioritou a existenčnou nevyhnutnosťou

12.4.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | SR a EÚ | Slovensko a Európska únia

František Ružička, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, sa včera (11. apríla 2019) zúčastnil na podujatí Slovensko v EÚ po roku 2019 organizovanej GLOBSEC na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. Hlavným rečníkom bol predseda vlády SR Peter Pellegrini, ktorý zdôraznil euroatlantické ukotvenie Slovenska ako strategicky, politicky a ekonomicky bezalternatívne.

 

V rámci panelovej diskusie štátny tajomník František Ružička konštatoval: „Členstvo v NATO a v EÚ sú pre Slovensko strategickou prioritou a existenčnou nevyhnutnosťou. Mier a rozvoj nie sú samozrejmosťou. Neviem o lepšej alternatíve nášho zahraničnopolitického ukotvenia ako v rámci európskeho a transatlantického priestoru. Nik netvrdí, že EÚ je dokonalá, ale jej nedostatky vieme pri spoločnej vôli odstrániť.“ Podľa štátneho tajomníka Ružičku je dôležité, aby verejnosť aktívne participovala na tvorbe našich stanovísk, keďže rozhodnutia prijímané na úrovni EÚ majú bezprostredný vplyv na náš každodenný život. Je potrebné na Slovensku revitalizovať serióznu diskusiu o európskych témach, ktorá sa postupne vytratila z verejného priestoru. Štátny tajomník dodal, že „Slovensko pevne sedí za európskym rokovacím stolom. Podieľa sa na príprave celoeurópskych riešení. Tým sa naša suverenita neoslabuje, ale naopak zvyšuje“. Aj preto Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR aktívne diskutuje s verejnosťou a študentami o aktuálnych zahraničnopolitických a európskych záležitostiach napríklad prostredníctvom Národného konventu o EÚ #MysmeEU. „Naše strategické a civilizačné ukotvenie by malo byť predmetom nielen verejnej diskusie, ale silného politického konsenzu v duchu spoločného vyhlásenia troch najvyšších ústavných činiteľov z roku 2017.“ 

 

Ďalšou z diskutovaných tém boli dezinformácie a ich vplyv na verejnú mienku. Účastníci diskusie sa zhodli, že je dôležité, aby politici, médiá, vzdelávacie inštitúcie, inštitúcie EÚ a rovnako aj jej členské štáty aktívne komunikovali s občanmi o EÚ o výhodách, prínose, právach a povinnostiach, ktoré členstvo v EÚ prináša.

 


Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, poznamenal, že tak ako Slovensko nie je len Bratislava, ani Európska únia nie je len Brusel – EÚ sú suverénne členské štáty a ich občania. 

 


Spolu so štátnym tajomníkom a vedúcim zastúpenia diskutovali aj Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu, Katarína Cséfalvayová, poslankyňa a predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady SR, a Aneta Világi, prodekanka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.