Súčasné predsedníctvo v Rade EÚ 

 
Priority rumunského predsedníctva sú:
 
1. Európa konvergencie
 
2. bezpečnejšia Európa
 
3. Európa ako silný globálny aktér
 
4. Európa spoločných hodnôt
 
 

#MYSMEEU

  • ​Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.
     

Cezhraničné vymáhanie pokút za diaľničné známky sa posúva vpred

Cezhraničné vymáhanie pokút za diaľničné známky sa posúva vpred

8.6.2018 | Slovensko a Európska únia | Rusko

Luxemburg (8. júna 2018) – Na zasadnutí Rady pre dopravu sa podarilo dosiahnuť výrazný posun v otázke vymáhania pokút za chýbajúce diaľničné známky. Ministri jednohlasne deklarovali záujem čo najskôr vytvoriť jednotný európsky systém, ktorý umožní cezhraničnú výmenu dát o majiteľoch vozidiel. To umožní automatické posielanie pokút za diaľničné známky aj zahraničným vodičom vo všetkých krajinách, ktoré majú elektronický diaľničný systém.
 

„Veľmi ma teší, že v tejto otázke nastal posun a všetky štáty sa jednotne pozitívne vyjadrili k vymáhaniu pokút a urýchlenému zavedeniu systému na výmenu údajov v rámci štátov EU. Problém s vymáhaním pokút netrápi len nás, ale aj susedné Rakúsko, ktoré zaviedlo elektronický systém v tomto roku, a  ďalšie štáty,“ povedal minister dopravy Arpád Érsek. 

 

Minister A. Érsek inicioval stretnutia na túto tému už v roku 2016 a Slovensko sa odvtedy aktívne  zúčastňuje rokovaní o riešení tohto problému a naše pripomienky boli zapracované do textu smernice. Ďalším krokom pri presadení potrebných zmien budú rokovania s európskym parlamentom pod taktovkou Rakúskeho predsedníctva. To môže byť výhodou, keďže aj náš západný sused začal využívať elektronické diaľničné známky. „Veríme, že rokovania v Bruseli prebehnú rýchlo, aby bolo možné tieto opatrenia čo najskôr uviesť do praxe,“ dodal A. Érsek.

 

Ministri dopravy členských štátov Európskej únie diskutovali v rámci  balíka mobility aj o  zlepšení pracovných a sociálnych podmienok vodičov v cestnej doprave. "Našou snahou je nastavenie jasných, férových a jednotných pravidiel v rámci celej EÚ,“ povedal A. Érsek, ktorý sa postavil za slovenských dopravcov. Slovenskou prioritou preto bude vylúčenie tranzitu z pôsobnosti vysielania pracovníkov a prijatie výnimiek pre medzinárodnú dopravu. Podporujeme aj výnimky na prespávanie vodiča v kabíne, až do momentu kým nebude k dispozícii dostatok odstavných parkovísk.