Slavkovská spolupráca

 
Slavkovský formát (S3) svoje pomenovanie získal na základe úvodného stretnutia predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, predsedu vlády Českej republiky Bohuslava Sobotku a spolkového kancelára Rakúskej republiky Wernera Faymanna, ktoré sa uskutočnilo 29.1.2015 v Slavkove u Brna.
 
SR, ČR a Rakúsko sú susedné, historicky späté štáty, ktoré spája viacero oblastí s potenciálom pre spoločné iniciatívy. 
 
Zámerom tak bolo vytvoriť platformu pre regionálnu spoluprácu, ktorá pomôže stimulovať nové projekty v sektorálnych oblastiach spoločného záujmu, ako aj včasnú výmenu informácií a koordináciu postojov (predovšetkým s ohľadom na aktuálnu agendu EÚ) s cieľom posilniť vzájomné väzby v prospech troch štátov, ich občanov, prislúchajúceho regiónu, ako aj EÚ ako celku.  
 
Aktivity smerom dovnútra koordinuje vždy jedna z troch účastníckych štátov na základe rotačného princípu počas jedného roka (od júla do júna nadchádzajúceho roka). 
 
Líderstvo SR v rámci S3 (od 1.7.2019 do 30.6.2020): SR dlhodobo zdôrazňuje potrebu orientovať formát S3 na flexibilnú a pragmatickú spoluprácu - konkrétne projekty s reálnou pridanou hodnotou a jeho zmysluplnosť pre všetky tri strany. Vnímame ho ako komplementárny formát na podporu regionálnej synergie v prospech posilňovania jednoty EÚ, ktorý nemá byť v rozpore s inými etablovanými regionálnymi platformami. 
 
Pracovný plán S3 na r. 2020 bol prijatý na stretnutí národných koordinátorov S3 (štátni tajomníci rezortov zahraničných vecí) 12.2.2020 v Bratislave a zahŕňa nasledovné oblasti spolupráce: 
 
železničná doprava 
energetická infraštruktúra a energetická bezpečnosť 
priemysel 4.0 s dôrazom na umelú inteligenciu 
európske záležitosti
medzinárodné právo
rozvojová spolupráca
Západný Balkán v kontexte podpory jeho európskej perspektívy  
Dátum poslednej aktualizácie: 6.3.2020 Dátum vytvorenia: 5.10.2017