Rozšírené vyhľadávanie

Zmeny a doplnenia Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Japonskom o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu (vyhláška č. 46/1979 Zb.)

Dvojstranná medzinárodná zmluva
Názov zmluvy v slovenskom jazyku: Zmeny a doplnenia Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Japonskom o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu (vyhláška č. 46/1979 Zb.)
Názov zmluvy v anglickom jazyku:
Základné údaje