Rozšírené vyhľadávanie

Zmeny a doplnenia Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (oznámenie č. 756/2002 Z. z.)

Dvojstranná medzinárodná zmluva
Názov zmluvy v slovenskom jazyku: Zmeny a doplnenia Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (oznámenie č. 756/2002 Z. z.)
Názov zmluvy v anglickom jazyku:
Základné údaje