Rozšírené vyhľadávanie

Dátum podpisu zmluvy Názov zmluvy
10.12.2018 Zmena prílohy k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky o vykonávaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov v konaní o udelení víza, podpísanej 6. mája 2011 v Bratislave
11.12.2018 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe mosta a súvisiacich objektov pre peších a cyklistov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Dobrohošť a Dunakiliti
11.12.2018 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Vrbovka a Őrhalom
13.12.2018 Partnerská dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Organizáciou OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO
13.12.2018 Projektová dohoda financovaná z vládnych zdrojov medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru "UNESCO"
14.01.2019 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kenskej republiky o rozvojovej spolupráci
26.02.2019 Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Medzinárodným výborom Červeného kríža na poskytovanie humanitárnej pomoci
06.03.2019 Vykonávacia dohoda na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení
05.04.2019 Dodatok k Dohode medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Radou Európy o financovaní projektu "Efektivita a kvalita slovenského súdneho systému" podpísanej 31. marca 2017
16.04.2019 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku z 30. mája 2008
<<      366    367    368    369    370    371    372    373    374       >>