Rozšírené vyhľadávanie

Dátum podpisu zmluvy Názov zmluvy
11.11.1924 Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o vzájomnom vydávaní zločincovpozn.: sukcesia nového nezávislého štátu Svazijsko od 6.9.1968 (Londýn, 8. októbra 1970
11.11.1924 Zmluva medzi Republikou Československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o vzájomnom vydávaní zločincov a protokol
11.11.1924 Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o vzájomnom vydávaní zločincov
11.11.1924 Protokol k zmluve medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o vzájomnom vydávaní zločincov
11.11.1924 Zmluva medzi republikou Československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych pozn.: sukcesia nového nezávislého štátu Svazijsko od 6.9.1968 (č.18/1980 Zb.)
11.11.1924 Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych v znení a doplnení zo dňa l5.2.l935 upravenej výmenou nót 5./25.l.l972 - rozšírenie na Nový Zéland
11.11.1924 Zmluva medzi Republikou československou a spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o vzájomnom vydávaní zločincov (ČSSR - Kanada)
11.11.1924 Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianských v znení a doplnení zo dňa 15.2.1935 upravená výmenou nót 5./25.1.1972 (ČSSR - Kanada)
11.11.1924 Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych v znení a doplnení zo dňa 15.02.1935, upravenej výmenou nót (Praha, 5./25.01.1972)
11.11.1924 Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o vzájomnom vydávaní zločincov a Protokol k Zmluve zo 04.06.1926 - rozšírenie na Austráliu
<<      1    2    3    4    5    6    7    8    9       >>