Rozšírené vyhľadávanie

Dátum podpisu zmluvy Názov zmluvy
15.06.1928 Dohoda medzi Československou republikou a Spojenými štátmi americkými o priamej výmene niektorých informácií týkajúcich sa obchodu s omamnými látkami (výmena nót 9.2./15.6.1928)
16.07.1928 Dohovor o naturalizácii medzi Československom a Spojenými štátmi americkýmu
16.08.1928 Zmierovacia zmluva medzi Republikou československou a Spojenými štátmi severoamerickými
16.08.1928 Rozhodcovská zmluva medzi Republikou československou a Spojenými štátmi severoamerickými
14.11.1928 Obchodná a plavebná zmluva medzi Republikou československou a Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov
14.11.1928 Obchodná a plavebná zmluva medzi Republikou československou a Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov
16.11.1928 Zmierovacia a rozhodcovská zmluva medzi Republikou československou a Kráľovstvom španielskym
23.04.1929 Dohovor o konaní zmierovacom,rozhodcovskom a súdnom medzi republikou Československou a kráľovstvom Belgickým
30.04.1929 Obchodná, colná a plavebná dohoda medzi republikou Československou a Perziou
08.06.1929 Pakt o priateľstve, konaní zmierovacom, rozhodcovskom a súdnom medzi Republikou československou a Republikou gréckou
<<      3    4    5    6    7    8    9    10    11       >>