Akreditácia zahraničných novinárov

Pravidlá akreditácie zahraničných novinárov

Zahraniční novinári, ktorí pracujú pre zahraničné médiá, sa akreditujú na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Získať môžu krátkodobú akreditáciu, ktorú ministerstvo udeľuje najmä pri príležitosti návštevy zahraničných predstaviteľov.

Druhým typom je dlhodobá akreditácia, ktorú zástupca zahraničného médiá získava spravidla na obdobie dvoch rokov.

Na udelenie akreditácie neexistuje právny nárok žiadateľa, preto dlhodobé akreditácie nie sú udeľované automaticky.
 

Udeľovanie dlhodobej akreditácie zahraničnému novinárovi


Žiadosť o udelenie akreditácie môže zahraničný novinár podať priamo na tlačovom odbore ministerstva alebo prostredníctvom zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí.

Zástupca zahraničného médiá predkladá:
 
  • žiadosť príslušnej redakcie o udelenie dlhodobej akreditácie,
  • vyplnený docx REGISTRATION FORM (formulár)  (docx; 357.05 KB)
  • životopis,
  • dve fotografie
  • kópiu občianskeho preukazu alebo cestovného pasu

Po udelení akreditácie novinár získava Preukaz zahraničného novinára na ministerstve. Preukaz si novinár vyzdvihne osobne na tlačovom odbore ministerstva, ul. Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37.
 

Predlženie dlhodobej akreditácie zahraničnému novinárovi


Dlhodobá akreditácia sa predlžuje o jeden rok alebo na základe žiadosti zahraničného novinára na kratšie obdobie, zodpovedajúce predpokladanej dĺžke jeho pobytu na Slovensku. O predlženie akreditácie musí držiteľ dlhodobej akreditácie požiadať tlačový odbor ministerstva.
 

Ukončenie platnosti dlhodobej akreditácie zahraničnému novinárovi


Dlhodobá akreditácia sa končí ukončením platnosti akreditačného preukazu, definitívnym odchodom akreditovaného novinára zo Slovenskej republiky, úmrtím, alebo odobratím preukazu dlhodobo akreditovaného novinára.
 

Kontakt:


tlac@mzv.sk
 

Zoznam akreditovaných novinárov:

 
Meno a priezvisko Médium Sídlo Média (štát)
Tetyana Zubro Národná rozhlasová spoločnosť Ukrajiny Ukrajina
Andrzej Zygmund Niewiadowsky Polskie Radio S.A. Poľská republika
Igor Gushchin International Affairs Rusko
Ryszard Pawel Szukala Poľské rádio Poľsko
QU XI Xinhua News Agency Čína
Sarah de Beaumont Architectural Digest,Paríž Francúzska republika
Daša Pavlovič Beta Press Srbská republika
Yukihiro Masuda TODO Press. Inc. Japonsko
Christoph Thanei Die Presse Rakúsko
Renata Kubicová ARD-Studio Prag/Deutschlandradio v Prahe Česká republika
László Juhász Agence France-Presse so sídlom v Prahe Česká republika
Lukáš Mathé Česká televízia Česká republika
Laure Moneton de Charette La Libre Belgique Belgicko
Wiliam Caceres Garcia Casa de la Cultura Ecuatoriana „Benjamín Carrión“ Ekvádor
Ivan Mashkov International Affairs  Ruská federácia
Yuliya Kim Detki.kz Kazachstan
Gamal F.K.Elmagaida Arabic Media United Arab Emirates
Artur Chyrets KPUNEWS; Journal „Russian migration“ Ruská federácia
Karolina Chyrva Newsru.com; Journal „Russian migration“ Ruská federácia
Xue Jiang Xinhua News Agency Čína

 
Dátum poslednej aktualizácie: 8.4.2019 Dátum vytvorenia: 28.4.2015