Telefónny zoznam riadiacich pracovníkov ministerstva podľa abecedy

Postup pri telefonickom resp. faxovom spojení s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je nasledovný:

a) miestne volanie z Bratislavy predvoľba 5978 (príklad 59781111)
b) medzimestské volanie predvoľba 025978 (príklad 0259781111)
c) volanie zo zahraničia predvoľba 0042125978 (príklad 00421259781111)

Odbor Meno Pozícia Mail Klapka
5TEO - Odbor štátov severnej a južnej Ameriky BABICZ Marcel riaditeľ odboru marcel.babicz@mzv.sk 3420
OLOG - Odbor pre organizáciu a logistiku BALUNOVÁ Martina riaditeľ odboru martina.balunova@mzv.sk 3910
VIZA - Oddelenie víz a pasov BARTOŇ Martin vedúci oddelenia martin.barton@mzv.sk 3760
EUPO1 - Odbor európskych politík 1 BELLA Dušan riaditeľ odboru dusan.bella@mzv.sk 3511
POCE - Odbor podnikateľského centra BIČAN TOMÁŠ riaditeľ odboru tomas.bican@mzv.sk 3890
OSUR - Osobný úrad BLAŠKO Jaroslav generálny riaditeľ sekcie jaroslav.blasko@mzv.sk 2101
SEMI - Sekcia ministra BOHÁČ Radomír generálny riaditeľ sekcie radomir.bohac@mzv.sk 3051
7TEO - Odbor Blízkeho a Stredného východu a subsaharskej Afriky BÓRY Ján riaditeľ odboru jan.bory@mzv.sk 3460
OIĽZ - Oddelenie implementácie ľudskoprávnych záväzkov BRENČIČ Marek vedúci oddelenia marek.brencic@mzv.sk 3780
SHSP - Sekcia hospodárskej spolupráce BROCKOVÁ Ingrid generálny riaditeľ sekcie ingrid.brockova@mzv.sk 3801
OIEM - Oddelenie inventarizácie a evidencie majetku BUČÁKOVÁ Hedviga vedúci oddelenia hedviga.bucakova@mzv.sk 2720
OVUE - Oddelenie všeobecnej účtovnej evidencie ČEMESOVÁ Veronika vedúci oddelenia veronika.cemesova@mzv.sk 2703
FINO - Finančný odbor ČERMÁKOVÁ Ivana riaditeľ odboru ivana.cermakova@mzv.sk 2810
OREA - Oddelenie archívu a registratúry ČIEFOVÁ Jana vedúci oddelenia jana.ciefova@mzv.sk 2060
OVMP - Oddelenie všeobecného medzinárodného práva ERDELSKÁ Ľubica vedúci oddelenia lubica.erdelska@mzv.sk 3720
OSNO - Odbor OSN a medzinárodných organizácií FRELICHOVÁ Denisa riaditeľ odboru denisa.frelichova@mzv.sk 3610
ANAP - Odbor analýz a plánovania GREXA Igor riaditeľ odboru igor.grexa@mzv.sk 3021
GEIN - Odbor generálnej inšpekcie GRIVNA Vasil riaditeľ odboru vasil.grivna@mzv.sk 3030
OVAP - Oddelenie krajín východnej Ázie a Pacifiku HALGAŠ Vladimír vedúci oddelenia vladimir.halgas@mzv.sk 3470
OPSZ - Oddelenie právnych služieb a zmlúv HANIGOVSKÝ Tomáš vedúci oddelenia tomas.hanigovsky@mzv.sk 2880
OBAR - Odbor bezpečnosti, utajovaných skutočností, archívu a registratúry HANZALOVÁ Katarína riaditeľ odboru katarina.hanzalova@mzv.sk 2050
ORĽZ - Odbor rozvoja ľudských zdrojov HINDICKÝ Rastislav riaditeľ odboru rastislav.hindicky@mzv.sk 2110
SBPI - Sekcia bezpečnosti, spracovania a prenosu informácií HLAVÁČEK Oldřich generálny riaditeľ sekcie oldrich.hlavacek@mzv.sk 2001
PIKT - Oddelenie prevádzky informačných a komunikačných technológií HORECKÝ Michal vedúci oddelenia michal.horecky@mzv.sk 2070
SEZA - Sekcia európskych záležitostí HRICOVÁ Iveta generálny riaditeľ sekcie iveta.hricova@mzv.sk 3501
OSN1 - Oddelenie hlavných orgánov OSN a kandidatúr HULKOVÁ Dana vedúci oddelenia dana.hulkova@mzv.sk 3650
ORPO - Odbor rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci CHLEBO Jaroslav riaditeľ odboru jaroslav.chlebo@mzv.sk 3641
OMEO - Odbor medzinárodných ekonomických organizácií CHUDÁ Zuzana riaditeľ odboru zuzana.chuda@mzv.sk 3861
SMPK - Sekcia medzinárodnoprávna a konzulárna ILLKOVÁ Barbara generálny riaditeľ sekcie barbara.illkova@mzv.sk 3701
EUPO2 - Odbor európskych politík 2 JANKOVIČ Štefan riaditeľ odboru stefan.jankovic@mzv.sk 3570
KAŠT2 - Kancelária štátneho tajomníka 2 JAVORČÍK Radovan riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka radovan.javorcik@mzv.sk 3103
SZBP - Odbor spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky KAČO Martin riaditeľ odboru martin.kaco@mzv.sk 3410
OKAS - Oddelenie konzulárnej asistencie KARVAI Miroslav vedúci oddelenia miroslav.karvai@mzv.sk 3750
OĽPR - Odbor ľudských práv KOLLÁR Milan riaditeľ odboru milan.kollar@mzv.sk 3770
OBEP - Odbor bezpečnostnej politiky KORČEK Manuel riaditeľ odboru manuel.korcek@mzv.sk 3481
ŠTAT1 - Štátny tajomník 1 KORČOK Ivan štátny tajomník ivan.korcok@mzv.sk 3201
2TEO - Druhý teritoriálny európsky odbor KORMÚTH Peter riaditeľ odboru peter.kormuth@mzv.sk 3540
VAUD - Útvar vnútorného auditu KOROMHÁZOVÁ Katarína vedúci oddelenia katarina.koromhazova@mzv.sk 3035
LEG2 - Oddelenie právnych služieb KOVÁCSOVÁ Jana vedúci oddelenia jana.kovacsova@mzv.sk 3338
ESAP - Odbor elektronizácie služieb a procesov KOVÁČ Milan riaditeľ odboru milan.kovac@mzv.sk 2090
OIKT - Odbor prevádzky a bezpečnosti informačných a komunikačných technológií KUBÁN Rastislav riaditeľ odboru rastislav.kuban@mzv.sk 2020
OZUE - Oddelenie zahraničnej účtovnej evidencie KUBÁNOVÁ Darina vedúci oddelenia darina.kubanova@mzv.sk 2710
RED1 - Odbor riadenia ekonomickej diplomacie 1 KUDERJAVÝ Ján riaditeľ odboru jan.kuderjavy@mzv.sk 3810
INPO - Oddelenie investícií a nehnuteľností KURCABOVÁ Zuzana vedúci oddelenia zuzana.kurcabova@mzv.sk 2860
MINISTER LAJČÁK Miroslav minister miroslav.lajcak@mzv.sk 3001
EUKO - Oddelenie koordinácie európskych záležitostí LIPTÁK Erik vedúci oddelenia erik.liptak@mzv.sk 3580
ODV4 - Oddelenie štátov V4 LOMBARDINI Veronika vedúci oddelenia veronika.lombardini@mzv.sk 3550
VEDU - Vedúci služobného úradu LOPATNÍK Lukáš riaditeľ kan. vedúceho služobného úradu lukas.lopatnik@mzv.sk 3305
PREZ - Oddelenie prezentácie LUKÁČOVÁ Lívia vedúci oddelenia livia.lukacova@mzv.sk 3065
OVDI - Odbor verejnej diplomacie MALLICKOVÁ Elena riaditeľ odboru elena.mallickova@mzv.sk 3061
4TEO - Odbor štátov juhovýchodnej Európy a Turecka MARKUŠ Henrik riaditeľ odboru henrik.markus@mzv.sk 3441
OKOM - Odbor pre komunikáciu a prezentáciu MAŠUROVÁ Slavomíra riaditeľ odboru slavomira.masurova@mzv.sk 3960
INBE - Oddelenie informačnej bezpečnosti MATZENAUER Radek vedúci oddelenia radek.matzenauer@mzv.sk 2025
OKEP - Oddelenie pre klimatické a energetické politiky EÚ MEDVEDOVÁ Denisa vedúci oddelenia denisa.medvedova@mzv.sk 3523
OKOZ - Odbor odzbrojenia a boja proti terorizmu MISTRÍK Karol riaditeľ odboru karol.mistrik@mzv.sk 3621
POLS - Politická sekcia MIŠÍK Peter generálny riaditeľ sekcie peter.misik@mzv.sk 3401
SMOP - Sekcia medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci MLYNÁR Michal generálny riaditeľ sekcie michal.mlynar@mzv.sk 3601
ORBE - Oddelenie riadenia bezpečnosti MRÁZ Jozef vedúci oddelenia jozef.mraz@mzv.sk 2030
OŠRO - Oddelenie štátneho rozpočtu ONDERKOVÁ Katarína vedúci oddelenia katarina.onderkova@mzv.sk 2820
EIMO - Odbor ekonomických informácií a majetku ONDRIŠEKOVÁ Andrea riaditeľ odboru andrea.ondrisekova@mzv.sk 2700
ODVO - Odbor verejného obstarávania ORAVEC Stanislav riaditeľ odboru stanislav.oravec@mzv.sk 2890
OMED - Oddelenie mzdovej učtárne a evidencie dochádzky PABIŠOVÁ Petra vedúci oddelenia petra.pabisova@mzv.sk 2730
OŠPO - Oddelenie štátnej pokladnice PALDANOVÁ Zuzana vedúci oddelenia zuzana.paldanova@mzv.sk 2812
ŠTAT2 - Štátny tajomník 2 PARÍZEK Lukáš štátny tajomník lukas.parizek@mzv.sk 3101
OPVR - Oddelenie podpory vnútorného riadenia PAVLOVIČ Juraj vedúci oddelenia juraj.pavlovic@mzv.sk 3310
OMUS - Oddelenie manipulácie s utajovanými skutočnosťami PAZÚRIK Rastislav vedúci oddelenia rastislav.pazurik@mzv.sk 2055
OPKS PazúrikOPKS Rastislav referent rastislav.pazurikOPKS@mzv.sk
KAMI - Kancelária ministra PODHORSKÝ Juraj riaditeľ kancelárie ministra juraj.podhorsky@mzv.sk 3003
KONZ - Konzulárny odbor POKOJNÝ Igor riaditeľ odboru igor.pokojny@mzv.sk 3740
KAŠT2 - Kancelária štátneho tajomníka 2 RAPAVÁ Ivana zástupca riaditeľa ivana.rapava@mzv.sk 3106
TLAČ - Tlačový odbor SKOČEK Igor riaditeľ odboru igor.skocek@mzv.sk 3070
KAŠT1 - Kancelária štátneho tajomníka 1 SPIŠIAK Peter riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka peter.spisiak@mzv.sk 3202
DIPL - Diplomatický protokol SURKOŠ Ivan riaditeľ odboru ivan.surkos@mzv.sk 3041
VEDU - Vedúci služobného úradu SÝKORČIN Pavol vedúci služobného úradu pavol.sykorcin@mzv.sk 3301
3TEO - Odbor štátov východnej Európy, južného Kaukazu a strednej Ázie ŠAFIN Marek riaditeľ odboru marek.safin@mzv.sk 3430
OPVK - Odbor diplomatickej prípravy, vzdelávania a knižnica ŠKODA Ján riaditeľ odboru jan.skoda@mzv.sk 2140
MEPO - Odbor medzinárodného práva ŠPAČEK Metod riaditeľ odboru metod.spacek@mzv.sk 3710
RED2 - Odbor riadenia ekonomickej diplomacie2 ŠTOS Drahomír riaditeľ odboru drahomir.stos@mzv.sk 3880
OPMU - Odbor personálnej a mzdovej politiky pre ústredie ŠVECOVÁ Jana riaditeľ odboru jana.svecova@mzv.sk 2120
OEIS - Oddelenie podpory užívateľov ekonomických informačných systémov ŠVEDOVÁ Světluše vedúci oddelenia svetluse.svedova@mzv.sk 2740
SEVS - Sekcia ekonomiky a všeobecnej správy TOLDYOVÁ Silvia generálny riaditeľ sekcie silvia.toldyova@mzv.sk 2801
6TEO - Odbor Ázie a Pacifiku TOMÁŠIK Marián riaditeľ odboru marian.tomasik@mzv.sk 3450
OKUD - Odbor kultúrnej diplomacie TOMKOVÁ Jana riaditeľ odboru jana.tomkova@mzv.sk 3061
OCDM - Oddelenie centrálnej disponentúry a metodiky TVRDOŇOVÁ Petra vedúci oddelenia petra.tvrdonova@mzv.sk 2840
LEG1 - Oddelenie legislatívy VANKOVÁ Dagmar vedúci oddelenia dagmar.vankova@mzv.sk 3330
OHOK - Odbor pre horizontálne otázky a koordináciu VARGOVÁ Petra riaditeľ odboru petra.vargova@mzv.sk 3940
SLUŽ - Oddelenie správy budov a zabezpečenia služieb VEREŠ Vladimír vedúci oddelenia vladimir.veres@mzv.sk 2870
OPEU - Oddelenie práva EÚ VNUKOVÁ Jana vedúci oddelenia jana.vnukova@mzv.sk 3505
LEGO - Odbor legislatívno-právny VOZÁRYOVÁ Miroslava riaditeľ odboru miroslava.vozaryova@mzv.sk 3320
OPMZ - Odbor personálnej a mzdovej politiky pre zahraničie WARDEROVÁ Zuzana riaditeľ odboru zuzana.warderova@mzv.sk 2130
PRES - Sekretariát predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie ZACHAR Milan generálny riaditeľ sekcie milan.zachar@mzv.sk 3901
INSL - Odbor investícií, nehnuteľnosti a služieb ZEMANOVIČ František riaditeľ odboru frantisek.zemanovic@mzv.sk 2850
OKRM - Odbor krízového manažmentu ZSOLDOS Peter riaditeľ odboru peter.zsoldos@mzv.sk 3080
OBSE - Oddelenie OBSE a boja proti terorizmu ŽÁKOVÁ Katarína vedúci oddelenia katarina.zakova@mzv.sk 3630