Telefónny zoznam riadiacich pracovníkov ministerstva podľa abecedy

Postup pri telefonickom resp. faxovom spojení s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je nasledovný:

a) miestne volanie z Bratislavy predvoľba 5978 (príklad 59781111)
b) medzimestské volanie predvoľba 025978 (príklad 0259781111)
c) volanie zo zahraničia predvoľba 0042125978 (príklad 00421259781111)

Meno Odbor Pozícia Mail Klapka
ADAMEC Jozef 2TEO - Druhý teritoriálny európsky odbor riaditeľ odboru jozef.adamec@mzv.sk 3540
AUXT Jaroslav EUPO2 - Odbor európskych politík 2 riaditeľ odboru jaroslav.auxt@mzv.sk 3560
BABIC Imrich OSKO - Oddelenie strategickej komunikácie vedúci oddelenia imrich.babic@mzv.sk 3015
BALLEK Ladislav KAŠT2 - Kancelária štátneho tajomníka 2 riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka ladislav.ballek@mzv.sk 3101
BEŇOVÁ Oľga OPMZ - Odbor personálnej a mzdovej politiky pre zahraničie riaditeľ odboru olga.benova@mzv.sk 2130
BEZÁK Martin KONZ - Konzulárny odbor riaditeľ odboru martin.bezak@mzv.sk 3741
BRENČIČ Marek OIĽZ - Oddelenie implementácie ľudskoprávnych záväzkov vedúci oddelenia marek.brencic@mzv.sk 3780
BRIEŠKA Marek OVDI - Odbor verejnej diplomacie riaditeľ odboru marek.brieska@mzv.sk 3060
BUČÁKOVÁ Hedviga OIEM - Oddelenie inventarizácie a evidencie majetku vedúci oddelenia hedviga.bucakova@mzv.sk 2720
CAKO Martin EPIT - Oddelenie elektronizácie a podpory IT projektov vedúci oddelenia martin.cako@mzv.sk 2095
ČEMESOVÁ Veronika OVUE - Oddelenie všeobecnej účtovnej evidencie vedúci oddelenia veronika.cemesova@mzv.sk 2703
ČERMÁKOVÁ Ivana FINO - Finančný odbor riaditeľ odboru ivana.cermakova@mzv.sk 2810
ČIEFOVÁ Jana OREA - Oddelenie archívu a registratúry vedúci oddelenia jana.ciefova@mzv.sk 2060
DROBA Andrej KAMI - Kancelária ministra riaditeľ kancelárie ministra andrej.droba@mzv.sk 3003
ECKER Boris OKOZ - Odbor odzbrojenia a boja proti terorizmu riaditeľ odboru boris.ecker@mzv.sk 3621
FINTOR Vladislav OKEP - Oddelenie pre klimatické a energetické politiky EÚ vedúci oddelenia vladislav.fintor@mzv.sk 3526
FOLBOVÁ Jana OŠPO - Oddelenie štátnej pokladnice vedúci oddelenia jana.folbova@mzv.sk 2812
FRAŇO Vladimír OKRM - Odbor krízového manažmentu riaditeľ odboru vladimir.frano@mzv.sk 3080
GAJDOŠOVÁ Adriana ODVO - Odbor verejného obstarávania riaditeľ odboru adriana.gajdosova@mzv.sk 2890
GRÁCZ Vladimír AKAD - Odbor diplomatickej akadémie riaditeľ odboru vladimir.gracz@mzv.sk 2140
GRIVNA Vasil GEIN - Odbor generálnej inšpekcie riaditeľ odboru vasil.grivna@mzv.sk 3030
HANIGOVSKÝ Tomáš OPSZ - Oddelenie právnych služieb a zmlúv vedúci oddelenia tomas.hanigovsky@mzv.sk 2880
HANZALOVÁ Katarína BEZO - Bezpečnostný odbor riaditeľ odboru katarina.hanzalova@mzv.sk 2050
HATIAR Peter ODV4 - Oddelenie štátov V4 vedúci oddelenia peter.hatiar@mzv.sk 3550
HINDICKÝ Rastislav ORĽZ - Odbor riadenia ľudských zdrojov riaditeľ odboru rastislav.hindicky@mzv.sk 2110
HORECKÝ Michal PIKT - Oddelenie podpory informačných a komunikačných technológií vedúci oddelenia michal.horecky@mzv.sk 2070
HORVAY Ingrid ODLO - Odbor logistiky, komunikácie a rozpočtu riaditeľ odboru ingrid.horvay@mzv.sk 3690
ILLKOVÁ Barbara SMPK - Sekcia medzinárodnoprávna, konzulárna a krízového manažmentu generálny riaditeľ sekcie barbara.illkova@mzv.sk 3701
IVAN Pavol 7TEO - Odbor Blízkeho a Stredného východu a Afriky riaditeľ odboru pavol.ivan@mzv.sk 3461
JAKUBÓCY Marián POLS - Politická sekcia generálny riaditeľ sekcie marian.jakubocy@mzv.sk 3401
JEŽEK Vladimír ESAP - Odbor elektronizácie služieb a procesov riaditeľ odboru vladimir.jezek@mzv.sk 2090
JURIKOVÁ Anna OKAS - Oddelenie konzulárnej asistencie vedúci oddelenia anna.jurikova@mzv.sk 3750
JURISOVÁ Katarína EUPO1 - Odbor európskych politík 1 riaditeľ odboru katarina.jurisova@mzv.sk 3511
KABÁČ Martin 5TEO - Odbor štátov severnej a južnej Ameriky riaditeľ odboru martin.kabac@mzv.sk 3420
KIC Peter OFOP - Oddelenie fyzickej, objektovej a personálnej bezpečnosti vedúci oddelenia peter.kic@mzv.sk 2030
KIRNÁG Róbert POBE - Odbor pre politicko-bezpečnostné otázky riaditeľ odboru robert.kirnag@mzv.sk 3660
KOČI Oto OPVR - Oddelenie podpory vnútorného riadenia referent oto.koci@mzv.sk 3314
KOMADA Michal KAŠT1 - Kancelária štátneho tajomníka 1 riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka michal.komada@mzv.sk 3203
KOPECKÝ Vladimír OIKT - Odbor správy a prevádzky informačných a komunikačných technológií riaditeľ odboru vladimir.kopecky@mzv.sk 2080
KOTTMAN Michal SEMI - Sekcia ministra generálny riaditeľ sekcie michal.kottman@mzv.sk 3051
KOVÁCSOVÁ Jana LEG2 - Oddelenie právnych služieb vedúci oddelenia jana.kovacsova@mzv.sk 3338
KOVÁČ Milan SBPI - Sekcia bezpečnosti, spracovania a prenosu informácií generálny riaditeľ sekcie milan.kovac@mzv.sk 2001
KOVÁČ Michal 6TEO - Odbor Ázie a Pacifiku riaditeľ odboru michal.kovac@mzv.sk 3451
KOVÁČOVÁ Hana OVMP - Oddelenie všeobecného medzinárodného práva vedúci oddelenia hana.kovacova@mzv.sk 3720
KOZÁK Tomáš SZBP - Odbor spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky riaditeľ odboru tomas.kozak@mzv.sk 3410
KUBLA Juraj ELPO - Oddelenie ekonomicko-environmentálnej a ľudskoprávnej dimenzie vedúci oddelenia juraj.kubla@mzv.sk 3680
KUDERJAVÝ Ján RED1 - Odbor riadenia ekonomickej diplomacie 1 riaditeľ odboru jan.kuderjavy@mzv.sk 3810
KURCABOVÁ Zuzana INPO - Oddelenie investícií a nehnuteľností vedúci oddelenia zuzana.kurcabova@mzv.sk 2860
LAJČÁK Miroslav MINISTER minister miroslav.lajcak@mzv.sk 3001
LEDNÁROVÁ Katarína OZUE - Oddelenie zahraničnej účtovnej evidencie vedúci oddelenia katarina.lednarova@mzv.sk 2710
LYSINA Peter OPEU - Odbor práva EÚ riaditeľ odboru peter.lysina@mzv.sk 3530
MACHÁČ Juraj OSUR - Osobný úrad generálny riaditeľ sekcie juraj.machac@mzv.sk 2101
MALOVÁ Mária OVZI - Odbor všeobecných záležitostí a vzťahov s inštitúciami EÚ riaditeľ odboru maria.malova@mzv.sk 3580
MÁNIK Ivan OGOP - Odbor globálnych politík riaditeľ odboru ivan.manik@mzv.sk 3830
MARTON Imrich ANAP - Odbor analýz a plánovania riaditeľ odboru imrich.marton@mzv.sk 3021
MATULAY Dušan SHSP - Sekcia hospodárskej spolupráce generálny riaditeľ sekcie dusan.matulay@mzv.sk 3801
MAXIÁN Róbert OVAP - Oddelenie krajín východnej Ázie a Pacifiku vedúci oddelenia robert.maxian@mzv.sk 3470
MICOVČIN Alexander SEZA - Sekcia európskych záležitostí generálny riaditeľ sekcie alexander.micovcin@mzv.sk 3501
MIHÁLIKOVÁ Lenka OMEO - Odbor medzinárodných ekonomických organizácií riaditeľ odboru lenka.mihalikova@mzv.sk 3860
MULIK Marián VAUD - Útvar vnútorného auditu vedúci oddelenia marian.mulik@mzv.sk 3035
NÁHLIK Jaroslav EKOP - Oddelenie ekonomickej politiky EÚ vedúci oddelenia jaroslav.nahlik@mzv.sk 3570
ONDERKOVÁ Katarína OŠRO - Oddelenie štátneho rozpočtu vedúci oddelenia katarina.onderkova@mzv.sk 2820
ONDRIŠEKOVÁ Andrea EIMO - Odbor ekonomických informácií a majetku riaditeľ odboru andrea.ondrisekova@mzv.sk 2700
ORSZÁG Daniel EUKO - Oddelenie koordinácie európskych záležitostí vedúci oddelenia daniel.orszag@mzv.sk 3583
PARÍZEK Lukáš ŠTAT2 - Štátny tajomník 2 štátny tajomník lukas.parizek@mzv.sk 3101
PAZÚRIK Rastislav REUS - Oddelenie registra utajovaných skutočností a administratívnej bezpečnosti vedúci oddelenia rastislav.pazurik@mzv.sk 2055
PLASSAT MURÍŇOVÁ Anna ORPO - Odbor rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci riaditeľ odboru anna.murinova@mzv.sk 3641
PRIPUTEN Juraj OĽPR - Odbor ľudských práv riaditeľ odboru juraj.priputen@mzv.sk 3770
PŠENICA Ján 4TEO - Odbor štátov juhovýchodnej Európy a Turecka riaditeľ odboru jan.psenica@mzv.sk 3441
ROLL Fedor VIZA - Oddelenie víz a pasov vedúci oddelenia fedor.roll@mzv.sk 3760
ROSOCHA Fedor OSNO - Odbor OSN a medzinárodných organizácií v systéme OSN riaditeľ odboru fedor.rosocha@mzv.sk 3611
RUŽIČKA František ŠTAT1 - Štátny tajomník 1 štátny tajomník frantisek.ruzicka@mzv.sk 3201
RUŽIČKOVÁ Ingrid OSN1 - Oddelenie hlavných orgánov OSN a kandidatúr vedúci oddelenia ingrid.ruzickova@mzv.sk 3650
SASARÁK Juraj OMED - Oddelenie mzdovej učtárne a evidencie dochádzky vedúci oddelenia juraj.sasarak@mzv.sk 2730
SCHENK STEHLÍKOVÁ Ivica OTER - Oddelenie boja proti terorizmu vedúci oddelenia ivica.schenk.stehlikova@mzv.sk 3633
SKLENÁR Martin OBEP - Odbor bezpečnostnej politiky riaditeľ odboru martin.sklenar@mzv.sk 3480
SKOČEK Igor TLAČ - Tlačový odbor riaditeľ odboru igor.skocek@mzv.sk 3070
SLIVOVIČ Michal 3TEO - Odbor štátov východnej Európy, južného Kaukazu a strednej Ázie riaditeľ odboru michal.slivovic@mzv.sk 3430
SÝKORČIN Pavol GTSÚ – Generálny tajomník služobného úradu generálny tajomník služobného úradu pavol.sykorcin@mzv.sk 3301
ŠAJGALÍKOVÁ Terézia DIPL - Diplomatický protokol riaditeľ odboru terezia.sajgalikova@mzv.sk 3041
ŠIPOŠOVÁ Zlata POCE - Odbor podnikateľského centra riaditeľ odboru zlata.siposova@mzv.sk 3890
ŠPAČEK Metod MEPO - Odbor medzinárodného práva riaditeľ odboru metod.spacek@mzv.sk 3710
ŠTOS Drahomír RED2 - Odbor riadenia ekonomickej diplomacie2 riaditeľ odboru drahomir.stos@mzv.sk 3880
ŠVEDOVÁ Světluše OEIS - Oddelenie podpory užívateľov ekonomických informačných systémov vedúci oddelenia svetluse.svedova@mzv.sk 2740
TestDatalan Test Nezaradeni zamestnanci testDatalan@mzv.local
TOLDYOVÁ Silvia SEVS - Sekcia ekonomiky a všeobecnej správy generálny riaditeľ sekcie silvia.toldyova@mzv.sk 2801
TOMKOVÁ Jana OKUD - Odbor kultúrnej diplomacie riaditeľ odboru jana.tomkova@mzv.sk 3061
TOMOVÁ Oksana OBSE - Sekcia pre predsedníctvo SR v OBSE generálny riaditeľ sekcie oksana.tomova@mzv.sk 3008
TVRDOŇOVÁ Petra OCDM - Oddelenie centrálnej disponentúry a metodiky vedúci oddelenia petra.tvrdonova@mzv.sk 2840
VAJCÍKOVÁ Vanesa OPMU - Odbor personálnej a mzdovej politiky pre ústredie riaditeľ odboru vanesa.vajcikova@mzv.sk 2120
VANKOVÁ Dagmar LEG1 - Oddelenie legislatívy vedúci oddelenia dagmar.vankova@mzv.sk 3330
VARGA Marek POVO - Oddelenie politicko-vojenskej dimenzie a konfliktov vedúci oddelenia marek.varga@mzv.sk 3670
VEREŠ Vladimír SLUŽ - Oddelenie správy budov a zabezpečenia služieb vedúci oddelenia vladimir.veres@mzv.sk 2870
VEREŠ Martin IKBE - Oddelenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti vedúci oddelenia martin.veres@mzv.sk 2020
VOZÁRYOVÁ Miroslava LEGO - Odbor legislatívno-právny riaditeľ odboru miroslava.vozaryova@mzv.sk 3320
WURSTEROVÁ Karla SMOP - Sekcia medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci generálny riaditeľ sekcie karla.wursterova@mzv.sk 3601
ZEMANOVIČ František INSL - Odbor investícií, nehnuteľnosti a služieb riaditeľ odboru frantisek.zemanovic@mzv.sk 2850