Telefónny zoznam riadiacich pracovníkov ministerstva podľa abecedy

Postup pri telefonickom resp. faxovom spojení s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je nasledovný:

a) miestne volanie z Bratislavy predvoľba 5978 (príklad 59781111)
b) medzimestské volanie predvoľba 025978 (príklad 0259781111)
c) volanie zo zahraničia predvoľba 0042125978 (príklad 00421259781111)

Meno Odbor Pozícia Mail Klapka
BABICZ Marcel 5TEO - Odbor štátov severnej a južnej Ameriky riaditeľ odboru marcel.babicz@mzv.sk 3420
BALLEK Ladislav KAŠT2 - Kancelária štátneho tajomníka 2 riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka ladislav.ballek@mzv.sk 3103
BARTOŇ Martin VIZA - Oddelenie víz a pasov vedúci oddelenia martin.barton@mzv.sk 3760
BLAŠKO Jaroslav OSUR - Osobný úrad generálny riaditeľ sekcie jaroslav.blasko@mzv.sk 2101
BOHÁČ Radomír SEMI - Sekcia ministra generálny riaditeľ sekcie radomir.bohac@mzv.sk 3051
BÓRY Ján 7TEO - Odbor Blízkeho a Stredného východu a subsaharskej Afriky riaditeľ odboru jan.bory@mzv.sk 3460
BRENČIČ Marek OIĽZ - Oddelenie implementácie ľudskoprávnych záväzkov vedúci oddelenia marek.brencic@mzv.sk 3780
BROCKOVÁ Ingrid SHSP - Sekcia hospodárskej spolupráce generálny riaditeľ sekcie ingrid.brockova@mzv.sk 3801
BUČÁKOVÁ Hedviga OIEM - Oddelenie inventarizácie a evidencie majetku vedúci oddelenia hedviga.bucakova@mzv.sk 2720
ČEMESOVÁ Veronika OVUE - Oddelenie všeobecnej účtovnej evidencie vedúci oddelenia veronika.cemesova@mzv.sk 2703
ČERMÁKOVÁ Ivana FINO - Finančný odbor riaditeľ odboru ivana.cermakova@mzv.sk 2810
ČIEFOVÁ Jana OREA - Oddelenie archívu a registratúry vedúci oddelenia jana.ciefova@mzv.sk 2060
DIVINCOVÁ Alexandra OŠPO - Oddelenie štátnej pokladnice vedúci oddelenia alexandra.divincova@mzv.sk 2832
ERDELSKÁ Ľubica OVMP - Oddelenie všeobecného medzinárodného práva vedúci oddelenia lubica.erdelska@mzv.sk 3720
FINTOR Vladislav OKEP - Oddelenie pre klimatické a energetické politiky EÚ vedúci oddelenia vladislav.fintor@mzv.sk 3526
FRELICHOVÁ Denisa OSNO - Odbor OSN a medzinárodných organizácií riaditeľ odboru denisa.frelichova@mzv.sk 3610
GREXA Igor ANAP - Odbor analýz a plánovania riaditeľ odboru igor.grexa@mzv.sk 3021
GRIVNA Vasil GEIN - Odbor generálnej inšpekcie riaditeľ odboru vasil.grivna@mzv.sk 3030
HALGAŠ Vladimír OVAP - Oddelenie krajín východnej Ázie a Pacifiku vedúci oddelenia vladimir.halgas@mzv.sk 3470
HANIGOVSKÝ Tomáš OPSZ - Oddelenie právnych služieb a zmlúv vedúci oddelenia tomas.hanigovsky@mzv.sk 2880
HANZALOVÁ Katarína OBAR - Odbor bezpečnosti, utajovaných skutočností, archívu a registratúry riaditeľ odboru katarina.hanzalova@mzv.sk 2050
HINDICKÝ Rastislav ORĽZ - Odbor rozvoja ľudských zdrojov riaditeľ odboru rastislav.hindicky@mzv.sk 2110
HLAVÁČEK Oldřich SBPI - Sekcia bezpečnosti, spracovania a prenosu informácií generálny riaditeľ sekcie oldrich.hlavacek@mzv.sk 2001
HORECKÝ Michal PIKT - Oddelenie prevádzky informačných a komunikačných technológií vedúci oddelenia michal.horecky@mzv.sk 2070
HRICOVÁ Iveta SEZA - Sekcia európskych záležitostí generálny riaditeľ sekcie iveta.hricova@mzv.sk 3501
CHLEBO Jaroslav ORPO - Odbor rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci riaditeľ odboru jaroslav.chlebo@mzv.sk 3641
CHUDÁ Zuzana OMEO - Odbor medzinárodných ekonomických organizácií riaditeľ odboru zuzana.chuda@mzv.sk 3861
ILLKOVÁ Barbara SMPK - Sekcia medzinárodnoprávna a konzulárna generálny riaditeľ sekcie barbara.illkova@mzv.sk 3701
JANKOVIČ Štefan EUPO2 - Odbor európskych politík 2 riaditeľ odboru stefan.jankovic@mzv.sk 3560
KAČO Martin SZBP - Odbor spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky riaditeľ odboru martin.kaco@mzv.sk 3410
KARVAI Miroslav OKAS - Oddelenie konzulárnej asistencie vedúci oddelenia miroslav.karvai@mzv.sk 3750
KOLLÁR Milan OĽPR - Odbor ľudských práv riaditeľ odboru milan.kollar@mzv.sk 3770
KORČEK Manuel OBEP - Odbor bezpečnostnej politiky riaditeľ odboru manuel.korcek@mzv.sk 3481
KORČOK Ivan ŠTAT1 - Štátny tajomník 1 štátny tajomník ivan.korcok@mzv.sk 3201
KORMÚTH Peter 2TEO - Druhý teritoriálny európsky odbor riaditeľ odboru peter.kormuth@mzv.sk 3540
KOROMHÁZOVÁ Katarína VAUD - Útvar vnútorného auditu vedúci oddelenia katarina.koromhazova@mzv.sk 3035
KOVÁCSOVÁ Jana LEG2 - Oddelenie právnych služieb vedúci oddelenia jana.kovacsova@mzv.sk 3338
KOVÁČ Milan ESAP - Odbor elektronizácie služieb a procesov riaditeľ odboru milan.kovac@mzv.sk 2090
KRAJČOVÁ Soňa OGOP - Oddelenie globálnych politík vedúci oddelenia sona.krajcova@mzv.sk 3805
KUBÁN Rastislav OIKT - Odbor prevádzky a bezpečnosti informačných a komunikačných technológií riaditeľ odboru rastislav.kuban@mzv.sk 2020
KUBÁNOVÁ Darina OZUE - Oddelenie zahraničnej účtovnej evidencie vedúci oddelenia darina.kubanova@mzv.sk 2710
KUDERJAVÝ Ján RED1 - Odbor riadenia ekonomickej diplomacie 1 riaditeľ odboru jan.kuderjavy@mzv.sk 3810
KURCABOVÁ Zuzana INPO - Oddelenie investícií a nehnuteľností vedúci oddelenia zuzana.kurcabova@mzv.sk 2860
LAJČÁK Miroslav MINISTER minister miroslav.lajcak@mzv.sk 3001
LIPTÁK Erik EUKO - Oddelenie koordinácie európskych záležitostí vedúci oddelenia erik.liptak@mzv.sk 3590
LOMBARDINI Veronika ODV4 - Oddelenie štátov V4 vedúci oddelenia veronika.lombardini@mzv.sk 3550
LOPATNÍK Lukáš KAVE - Kancelária vedúceho úradu riaditeľ kan. vedúceho služobného úradu lukas.lopatnik@mzv.sk 3305
LUKÁČOVÁ Lívia PREZ - Oddelenie prezentácie vedúci oddelenia livia.lukacova@mzv.sk 3065
MALLICKOVÁ Elena OVDI - Odbor verejnej diplomacie riaditeľ odboru elena.mallickova@mzv.sk 3061
MALOVÁ Mária OVZI - Odbor všeobecných záležitostí a vzťahov s inštitúciami EÚ riaditeľ odboru maria.malova@mzv.sk 3580
MARKUŠ Henrik 4TEO - Odbor štátov juhovýchodnej Európy a Turecka riaditeľ odboru henrik.markus@mzv.sk 3441
MATZENAUER Radek INBE - Oddelenie informačnej bezpečnosti vedúci oddelenia radek.matzenauer@mzv.sk 2025
MISTRÍK Karol OKOZ - Odbor odzbrojenia a boja proti terorizmu riaditeľ odboru karol.mistrik@mzv.sk 3621
MIŠÍK Peter POLS - Politická sekcia generálny riaditeľ sekcie peter.misik@mzv.sk 3401
MLYNÁR Michal SMOP - Sekcia medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci generálny riaditeľ sekcie michal.mlynar@mzv.sk 3601
MRÁZ Jozef ORBE - Oddelenie riadenia bezpečnosti vedúci oddelenia jozef.mraz@mzv.sk 2030
ONDERKOVÁ Katarína OŠRO - Oddelenie štátneho rozpočtu vedúci oddelenia katarina.onderkova@mzv.sk 2820
ONDRIŠEKOVÁ Andrea EIMO - Odbor ekonomických informácií a majetku riaditeľ odboru andrea.ondrisekova@mzv.sk 2700
ORAVEC Stanislav ODVO - Odbor verejného obstarávania riaditeľ odboru stanislav.oravec@mzv.sk 2890
OTRUBA Albín OSN1 - Oddelenie hlavných orgánov OSN a kandidatúr vedúci oddelenia albin.otruba@mzv.sk 3650
PABIŠOVÁ Petra OMED - Oddelenie mzdovej učtárne a evidencie dochádzky vedúci oddelenia petra.pabisova@mzv.sk 2730
PARÍZEK Lukáš ŠTAT2 - Štátny tajomník 2 štátny tajomník lukas.parizek@mzv.sk 3101
PAVLOVIČ Juraj OPVR - Oddelenie podpory vnútorného riadenia vedúci oddelenia juraj.pavlovic@mzv.sk 3310
PAZÚRIK Rastislav OMUS - Oddelenie manipulácie s utajovanými skutočnosťami vedúci oddelenia rastislav.pazurik@mzv.sk 2055
PODHORSKÝ Juraj KAMI - Kancelária ministra riaditeľ kancelárie ministra juraj.podhorsky@mzv.sk 3003
POKOJNÝ Igor KONZ - Konzulárny odbor riaditeľ odboru igor.pokojny@mzv.sk 3740
RAPAVÁ Ivana KAŠT2 - Kancelária štátneho tajomníka 2 zástupca riaditeľa ivana.rapava@mzv.sk 3106
SKOČEK Igor TLAČ - Tlačový odbor riaditeľ odboru igor.skocek@mzv.sk 3070
SPIŠIAK Peter KAŠT1 - Kancelária štátneho tajomníka 1 riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka peter.spisiak@mzv.sk 3202
SÝKORČIN Pavol VEDU - Vedúci služobného úradu vedúci služobného úradu pavol.sykorcin@mzv.sk 3301
ŠAFIN Marek 3TEO - Odbor štátov východnej Európy, južného Kaukazu a strednej Ázie riaditeľ odboru marek.safin@mzv.sk 3430
ŠAJGALÍKOVÁ Terézia DIPL - Diplomatický protokol riaditeľ odboru terezia.sajgalikova@mzv.sk 3041
ŠČEPÁNOVÁ Zuzana POCE - Odbor podnikateľského centra riaditeľ odboru zuzana.scepanova@mzv.sk 3890
ŠKODA Ján OPVK - Odbor diplomatickej prípravy, vzdelávania a knižnica riaditeľ odboru jan.skoda@mzv.sk 2140
ŠPAČEK Metod MEPO - Odbor medzinárodného práva riaditeľ odboru metod.spacek@mzv.sk 3710
ŠTOS Drahomír RED2 - Odbor riadenia ekonomickej diplomacie2 riaditeľ odboru drahomir.stos@mzv.sk 3880
ŠVECOVÁ Jana OPMU - Odbor personálnej a mzdovej politiky pre ústredie riaditeľ odboru jana.svecova@mzv.sk 2120
ŠVEDOVÁ Světluše OEIS - Oddelenie podpory užívateľov ekonomických informačných systémov vedúci oddelenia svetluse.svedova@mzv.sk 2740
TOLDYOVÁ Silvia SEVS - Sekcia ekonomiky a všeobecnej správy generálny riaditeľ sekcie silvia.toldyova@mzv.sk 2801
TOMÁŠIK Marián 6TEO - Odbor Ázie a Pacifiku riaditeľ odboru marian.tomasik@mzv.sk 3450
TOMKOVÁ Jana OKUD - Odbor kultúrnej diplomacie riaditeľ odboru jana.tomkova@mzv.sk 3061
TVRDOŇOVÁ Petra OCDM - Oddelenie centrálnej disponentúry a metodiky vedúci oddelenia petra.tvrdonova@mzv.sk 2840
VANKOVÁ Dagmar LEG1 - Oddelenie legislatívy vedúci oddelenia dagmar.vankova@mzv.sk 3330
VEREŠ Vladimír SLUŽ - Oddelenie správy budov a zabezpečenia služieb vedúci oddelenia vladimir.veres@mzv.sk 2870
VNUKOVÁ Jana OPEU - Oddelenie práva EÚ vedúci oddelenia jana.vnukova@mzv.sk 3505
VOZÁRYOVÁ Miroslava LEGO - Odbor legislatívno-právny riaditeľ odboru miroslava.vozaryova@mzv.sk 3320
WARDEROVÁ Zuzana OPMZ - Odbor personálnej a mzdovej politiky pre zahraničie riaditeľ odboru zuzana.warderova@mzv.sk 2130
WURSTEROVÁ Karla EUPO1 - Odbor európskych politík 1 riaditeľ odboru karla.wursterova@mzv.sk
ZEMANOVIČ František INSL - Odbor investícií, nehnuteľnosti a služieb riaditeľ odboru frantisek.zemanovic@mzv.sk 2850
ZSOLDOS Peter OKRM - Odbor krízového manažmentu riaditeľ odboru peter.zsoldos@mzv.sk 3080
ŽÁKOVÁ Katarína OBSE - Oddelenie OBSE a boja proti terorizmu vedúci oddelenia katarina.zakova@mzv.sk 3630