Úradné hodiny pre verejnosť

Podateľňa ministerstva - úradné hodiny pre verejnosť

pondelok 7,30 hod. – 15,30 hod.
utorok 7,30 hod. – 15,30 hod.
streda 7,30 hod. – 15,30 hod.
štvrtok 7,30 hod. – 15,30 hod.
piatok 7,30 hod. – 15,30 hod.


 

V súvislosti s pandémiou COVID-19 informujeme verejnosť o fungovaní pracoviska overovania dokladov v obmedzenom režime nasledovne:
 
Overovanie dokladov - Legalization Office/  Úradné hodiny - Office hours
Pondelok / Monday 8.00 – 14.00 hod
Streda / Wednesday 8.00 – 14.00 hod 
Štvrtok / Thursday 8.00 – 12.00 hod