Južná Kórea

  1. Domov
  2. Štáty
  3. Južná Kórea
Vlajka Južnej Kórei

Kórejská republika

Soul - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Upozornenie pred cestou

Od 1. októbra 2022 bola zrušená povinnosť absolvovať PCR test pred aj po príchode do Kórejskej republiky. Nie je tak už potrebný žiadny test na COVID-19 spojený s cestou do Kórejskej republiky, ani povinnosť karantény po príchode.


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Aktuálne

Od 1. októbra 2022 bola zrušená povinnosť absolvovať PCR test pred aj po príchode do Kórejskej republiky. Nie je tak už potrebný žiadny test na COVID-19 spojený s cestou do Kórejskej republiky, ani povinnosť karantény po príchode.

Na základe oficiálnej informácie počnúc 24. februárom 2020 prestáva Veľvyslanectvo Kórejskej republiky v Bratislave udeľovať víza formou nálepky do pasu. Víza budú vydávané výlučne v elektronickej podobe, pričom potvrdenie o udelení víza, resp. doklad o jeho existencii (Confirmation of Visa Issuance) si budú môcť žiadatelia vytlačiť z webovej stránky www.visa.go.kr . Podrobný postup nájdete napr. na webovej stránke Veľvyslanectva Kórejskej republiky v Bratislave. Všetci cudzinci, ktorí prichádzajú do Kórejskej republiky a majú udelené vízum, sú povinní preukázať sa vytlačeným potvrdením a platným cestovným pasom imigračnému úradníkovi.

Podmienky vstupu
Publikované 16.05.2022

Pre vstup do krajiny potrebujú slovenskí občania (vrátane detí) platný vlastný cestovný pas. 

Osoby, ktoré sa zdržiavajú v krajine sú povinné mať doklad totožnosti neustále pri sebe, a to pre prípad možnej kontroly totožnosti zo strany polície. 

Odporúčaná platnosť cestovného dokladu sa vyžaduje minimálne 6 mesiacov pred cestou do Kórejskej republiky. Turistický pobyt možný bez víz po dobu maximálne 90 dní a pred cestou je potrebná registrácia v elektronickom systéme K-ETA.
 

Cestovanie s deťmi
Publikované 16.05.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad - pas, v prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 14.6kB , 13.6.2022, 325 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 14.3kB , 13.6.2022, 324 stiahnutí
Stiahnuť
COVID-19
Aktualizované 25.11.2022
25.11.2022
Od 3. septembra 2022 bola zrušená povinnosť mať pri príchode do krajiny negatívny PCR test. Ostáva povinnosť absolvovať PCR test najneskôr do 24-hodín od príchodu. Až do negatívneho výsledku PCR testu po príchode je nutné dodržiavať povinnú samoizoláciu.
25.11.2022
Od 3. septembra 2022 bola zrušená povinnosť mať pri príchode do krajiny negatívny PCR test. Ostáva povinnosť absolvovať PCR test najneskôr do 24-hodín od príchodu. Až do negatívneho výsledku PCR testu po príchode je nutné dodržiavať povinnú samoizoláciu.
07.10.2022
Od 3. septembra 2022 bola zrušená povinnosť mať pri príchode do krajiny negatívny PCR test. Ostáva povinnosť absolvovať PCR test najneskôr do 24-hodín od príchodu. Až do negatívneho výsledku PCR testu po príchode je nutné dodržiavať povinnú samoizoláciu.
05.09.2022
Od 3. septembra 2022 bola zrušená povinnosť mať pri príchode do krajiny negatívny PCR test. Ostáva povinnosť absolvovať PCR test najneskôr do 24-hodín od príchodu. Až do negatívneho výsledku PCR testu po príchode je nutné dodržiavať povinnú samoizoláciu.
Publikované 15.06.2022

Najnovšie zmeny

Od 1. októbra 2022 bola zrušená povinnosť absolvovať PCR test pred aj po príchode do Kórejskej republiky.

Nie je tak už potrebný žiadny test na COVID-19 spojený s cestou do Kórejskej republiky, ani povinnosť karantény po príchode.

Kórejská republika naďalej odporúča všetkým cestujúcim registrovať sa ešte pred odletom v online systéme Q-Code. Po registrácií bude cestujúcim pridelený QR kód, ktorým sa preukážu po príchode do krajiny. Online registrácia v systéme Q-Code výrazne urýchľuje a zjednodušuje letiskové kontroly po prílete.

Návod k systému Q-Code

 

Podmienky vstupu do krajiny

Kto má povolený vstup?

Od 1. septembra 2021 vláda Kórejskej republiky obnovila bezvízový styk pre občanov Slovenskej republiky (13. apríla 2020 do 31. augusta 2021 Kórejská republika jednostranne pozastavila platnosť bezvízovej dohody).

 

Vyžaduje sa registrácia pred vstupom?

Je potrebné sa minimálne 24 hodín pred príchodom do Kórejskej republiky registrovať v systéme K-ETA alebo pomocou mobilnej aplikácie K-ETA. Pred cestou odporúčame konzultovať svoju situáciu s Veľvyslanectvom Kórejskej republiky v Bratislave.

 

Aká je platnosť digitálneho COVID preukazu EÚ vydaného na Slovensku?

Zahraničné digitálne COVID preukazy nie sú v Kórejskej republike platné.

Osoby zaočkované proti COVID-19 mimo územia Kórejskej republiky, ktoré majú v krajine udelený pobyt (Alien Registration Card) a majú kórejské mobilné telefónne číslo, môžu požiadať o uznanie svojho zahraničného očkovacieho preukazu na mestskom úrade v mieste svojho nahláseného bydliska v Kórejskej republike.

 

Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe?

Potvrdenie o registrácii v systéme K-ETA.

Od 1. júla 2021 Kórejská republika predlžuje dĺžku pobytu/víz v krajine maximálne len do dátumu platnosti cestovného dokladu. Príklad: V prípade, že má žiadateľ podľa predpisov nárok na dvojročné predĺženie, ale jeho/jej cestovný doklad je platný len ďalších šesť mesiacov, doba pobytu sa predĺži iba o šesť mesiacov do dátumu vypršania platnosti cestovného dokladu.

 

Aké sú podmienky pre deti?

Rovnaké ako pre dospelé osoby. Nie je potrebný test na COVID-19 pred ani po príchode do krajiny.  

 

Je po príchode povinná karanténa? /resp. v akom prípade je povinná karanténa

Od 8. júna 2022 bola zrušená povinnosť absolvovať 7-dňovú karanténu/samoizoláciu pre všetky osoby prichádzajúce do Kórejskej republiky.

V prípade nakazenia sa COVID-19 počas pobytu v Kórejskej republike, v rámci reciprocity Kórejská republika plne hradí liečbu a všetky lekárske výdavky s ňou spojené pre občanov Slovenskej republiky. Upozorňujeme ale, že Kórejská republika vyhodnocuje situáciu každý mesiac a liečbu môže znovu spoplatniť, preto aj naďalej odporúčame aby si občania SR, ktorí plánujú cestovať do Kórejskej republiky vybavili pred príchodom cestovné alebo súkromné poistenie, ktoré plne hradí aj zdravotné náklady spojené s liečbou na COVID-19.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit

Tranzit na medzinárodnom letisku v Soule je možný bez víza a bez K-ETA registrácie, ak pasažier neopustí tranzitný priestor (predpokladom je mať už odbavenú batožinu až do cieľovej destinácie). Na tranzit, ak pasažier neopustí tranzitný priestor, nie je potrebné vykonať PCR test po prílete. 

 

Odchod z krajiny 

Cudzinci s dlhodobým pobytom v krajine (držitelia tzv. „Alien Registration Card“) nemusia požiadať o povolenie na opätovný vstup v prípade, že neopustia krajinu na dobu dlhšiu ako jeden rok.

V prípade vycestovania z Kórejskej republiky na dobu dlhšiu ako jeden rok je potrebné na kórejskom imigračnom úrade v mieste bydliska požiadať o povolenie na opätovný vstup. V opačnom prípade kórejský imigračný úrad po vycestovaní ukončí registráciu cudzinca ako aj platnosť jeho/jej dlhodobých víz a pred opätovným vstupom do Kórejskej republiky bude nutné požiadať o udelenie nových víz.

 

Opatrenia v krajine

V platnosti naďalej ostáva povinnosť nosiť rúško vo všetkých vnútorných priestoroch. Za nenosenia rúška hrozí pokuta vo výške 100 tis. KRW (cca 75 eur).

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Publikované 16.05.2022

Jedným z hlavných problémov pre turistov v Kórei je slabá znalosť anglického jazyka a to vrátane hotelov, dopravných uzlov, či reštaurácií. 

Odporúčame preto mať pred príchodom do Kórei nainštalovanú aplikáciu, ktorá umožní preklady. Vhodným prekladačom je napríklad Google Translate, ktorý umožňuje stiahnuť si offline slovník bez potreby byť pripojený k internetu. 

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby: ceny sú neporovnateľne drahšie ako v Slovenskej republike. 

Telefonovanie - telefónne automaty sú použiteľné na mince i na telefónne resp. kreditné karty. Miestna sieť pre mobilné telefóny používa systém CDMA, preto nie je možné ani pri zaplatenom roamingu používať mobilné telefóny pre sieť GSM zakúpené v SR podporujúce len 2G sieť. Rovnaký princíp platí aj pri niektorých modeloch dual sim telefónov v prípade, ak jeden slot funguje len v režime 2G. Odporúčame prekontrolovať technické parametre pred vycestovaním (drvivá väčšina nových modelov bude fungovať bez problémov). 

Roamingové poplatky sú vysoké. Odporúčame preto zakúpiť si hneď po príchode do Kórejskej republiky miestnu SIM kartu. Priamo na letisku Incheon majú svoje stánky telekomunikační operátori. Môžete si vybrať buď čisto dátovú SIM kartu, alebo aj v kombinácii s hlasovými službami. Ďalšou možnosťou, najmä pre tých návštevníkov, ktorí nepotrebujú telefonovať, ale potrebujú mať pripojenie k internetu, je požičanie tzv. pocket wifi, alebo wifi egg. Je to malé zariadenia, ktoré majú predplatený určitý objem dát a umožňujú sa pripojiť viacerým užívateľom. Cena závisí od poskytovanej služby. Upozorňujeme, že či už v prípade kúpy SIM karty, alebo zapožičania vreckového wifi zariadenia, môžu poskytovatelia požadovať váš cestovný pas a platbu kreditnou kartou. 

Zapožičanie mobilných telefónov - na medzinárodnom letisku Incheon je možné zapožičať smartfón od niektorej z miestnych spoločností ako KT alebo SK Telecom, ktorého cena sa môže pohybovať od 7 000 KRW (približne 5,5 eur) na deň a od 660 KRW (0,5 eur) za minútu odchádzajúceho hovoru. Vyžaduje sa predloženie cestovného dokladu a kreditnej karty ako aj garancie. Obe telekomunikačné spoločnosti tiež ponúkajú možnosť použiť so zapožičaným telefónom vlastnú SIM kartu; KT uvádza pre túto službu ako zmluvného partnera T-Mobile. 

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Publikované 16.05.2022

Platia predpisy Kórejskej republiky, pri prevoze tovaru na letisku sa vykonáva colná kontrola, kontroluje sa najmä dovoz potravín, ktorý je do Kórejskej republiky prísne limitovaný.

Info pre motoristov
Publikované 16.05.2022

Pri jazde po území Kórei sa môžu ojedinele vyskytnúť náhodné dopravné kontroly, na identifikáciu sa vyžaduje cestovný pas. Skoro všade sa vyskytujú dopravné kamery, preto sa odporúča dodržiavať rýchlosť. Pri jazde motorovým je potrebné mať so sebou medzinárodný alebo kórejský vodičský preukaz, technický preukaz o vozidle a potvrdenie o povinnom havarijnom poistení.
 
Základné dopravné predpisy:

  • Maximálna povolená rýchlosť v obci je 50 km/h (pokiaľ nie je uvedené inak);
  • Maximálna povolená rýchlosť mimo obce je 90 km/h (pokiaľ nie je uvedené inak);
  • Maximálna povolená rýchlosť na diaľnici je 100 km/h (pokiaľ nie je uvedené inak);
  • V Kórei neplatí celoročné povinné svietenie vozidiel;
  • Pre vodičov je povolená koncentrácia alkoholu v krvi max. 0,03 ‰,

Cesty v Kórei mimo diaľnic sú bezplatné. Na diaľniciach (hustá diaľničná sieť po celom území krajiny) sa nachádzajú mýtne brány, kde sa vyberajú poplatky (platobnou kartou, alebo v hotovosti) za spoplatnené úseky diaľnic.
 
Hlavné ťahy sú pokryté asfaltom a väčšinou trojprúdové. Po celej krajine sú asfaltové cesty. Centrá väčších miest sú tiež pokryté asfaltom.
 
Parkovanie v centre Soulu je povolené len na spoplatnených parkoviskách, obmedzené bezplatné parkovacie miesta  na okrajoch ciest sú skoro vždy obsadené.
 
Ceny
Pohonné hmoty: sú porovnateľné ako v Slovenskej republike.

Bezpečnostná situácia
Publikované 16.05.2022

Kriminalita je v krajine minimálna. Centrum Soulu je bezpečné, pozor si treba dávať hlavne na požívanie alkoholu.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Publikované 16.05.2022

Letecké spojenie: Priame letecké spojenie s Bratislavou neexistuje; je vhodné použiť linky z Viedne cez Mníchov (Frankfurt) Lufthansa, Istanbul (Turkish Airlines), Dohu (Qatar Airlines) alebo Dubaj (Emirates).

Doprava v hlavnom meste: Ak plánujete využívať hromadnú dopravu, zaobstarajte si tzv. T Money kartu, ktorá slúži ako digitálna peňaženka. Zakúpite ju vo väčšine staníc metra, v turisticky významných lokalitách, alebo v sieti obchodov GS25, či CU (ktoré bývajú otvorené nonstop). Túto kartu možno dobíjať podľa potreby a umožňuje platiť za všetky druhy MHD a taktiež aj v mnohých taxíkoch, či obchodoch. Metro v Soule zachádza aj do vzdialených oblastí a premáva približne do polnoci. Odporúčame nainštalovať si aplikácie, vďaka ktorým sa v jeho systéme zorientujete veľmi rýchlo, napríklad Kakao Metro a Kakao Map. Rýchlovlaky KTX obsluhujú hlavnú tepnu Soul-Busan, v krajine pôsobí taktiež niekoľko nízkonákladových leteckých dopravcov (Asiana Air, Jeju Air), ktorý poskytujú vnútroštátne a medzinárodné spojenia.

Taxislužba: V mestách odporúčame využívať aj hustú sieť taxíkov, ktoré sú častokrát lacnejšie ako na Slovensku. Môže byť užitočná najmä pri ceste z letiska do centra, v Soule je k dispozícii aj aplikácia Bolt.

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 16.05.2022

V krajine je rozšírená sieť zdravotníckych zariadení na vysokej materiálnej a technickej úrovni, existujú aj súkromné kliniky a ordinácie. Od cudzincov sa hneď po prevedení lekárskeho zákroku požaduje platba, ktorá je niekoľkonásobne vyššia ako na Slovensku. V Soule a veľkých mestách majú veľké nemocnice medzinárodné oddelenia, kde je možná komunikácia v anglickom jazyku. V celej krajine sa odporúča kupovať pitnú vodu. 

Klimatické podmienky

Publikované 16.05.2022

Prevláda mierne podnebie. Zima je suchá s občasnými snehovými prehánkami (najmä december - február) a s teplotami nižšími ako -0° C. Máj je zvyčajne po zime prvý naozaj teplý mesiac. Letá sú horúce a vlhké, teplota dosahuje nad 30° C, dažďové obdobie je od druhej polovice júna do konca júla. Naopak v septembri už je potrebné počítať s rýchlo sa meniacim počasím, vetrom a jesennými dažďami.

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Kórejská republika je
25. december
Vianoce
DÁTUM DEŇ SVIATOK
1. január sobota Nový rok
11. február piatok Lunárny nový rok
12. február sobota Lunárny nový rok
13. február nedeľa Lunárny nový rok
1. marec utorok Výročie Hnutia nezávislosti
5. máj štvrtok Deň detí
19. máj štvrtok Narodeniny Budhu
6. jún pondelok Deň pamiatky
15. august pondelok Deň oslobodenia
20. september utorok Dni vďakyvzdania
21. september streda Dni vďakyvzdania
22. september štvrtok Dni vďakyvzdania
3. október pondelok Deň založenia národa
9. október nedeľa Deň kórejskej abecedy Hangeul
25. december nedeľa Vianoce
Dôležité telefónne čísla
Publikované 16.05.2022

Predvoľba krajiny: +82; 
Informačná služba v Soule: 1330;
Rýchla zdravotná pomoc: 119;
Polícia: 112; 
Požiarna služba: 119

Rady a odporúčania
Publikované 16.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Už viac ako sto kórejských firiem našlo na Slovensku svoj „druhý domov“ a svojimi aktivitami tak výraznou mierou prispievajú k rastu slovenskej ekonomiky. Osobitne mám radosť z novej investície kórejskej spoločnosti vo Vlkanovej pri Banskej Bystrici, zameranej na výrobu hliníkových automobilových dielov pre závody Kia a Hyundai. Sme pripravení podieľať sa aj na realizácií ďalších potenciálnych investícií, napríklad do výroby batérií pre elektromobily, polovodičov, sektoru robotiky či iných perspektívnych oblastí.“

V súvislosti s včerajšou (29. mája) tragickou udalosťou v Budapešti, pri ktorej prišli o život kórejskí občania a ďalší boli zranení, zaslal minister zahraničných vecí a európskych zaležitostí SR Miroslav Lajčák sústrastný telegram ministerke zahraničných vecí Kórejskej republiky Kang Kyung-wha.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal dnes (22. januára) mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kórejskej republiky Chung Byung Hwa.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička prijal dnes (5. decembra) dezignovaného veľvyslanca Kórejskej republiky Chung Byung Hwa.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok sa v pondelok 20. novembra stretol v mjanmarskom Nay Pyi Taw s prvým viceministrom zahraničných vecí Kórejskej republiky Lim Sung-namom. Rokovanie sa uskutočnilo na okraj 13. stretnutia ministrov zahraničných vecí Európy a Ázie (ASEM), na ktorom I. Korčok vedie delegáciu Slovenskej republiky. Stretnutie potvrdilo význam vynikajúcich bilaterálnych vzťahov SR s Kórejskou republikou, ktorá je najväčším mimoeurópskym investorom u nás. Máme tiež najvyšší objem investícií a obchodu spomedzi krajín V4. „Chceme prehlbovať bilaterálne vzťahy s Kórejskou republikou. V ekonomickej oblasti máme záujem ísť ďalej v oblasti vedy, výskumu a inovácií," zdôraznil v tejto súvislosti Ivan Korčok.


Južná Kórea

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov South Korea
Oficiálny názov Kórejská republika
Oficiálny anglický názov Republic of Korea
Zaužívaný názov Južná Kórea
Miestny názov krajiny Daehan Min-Guk
Svetadiel Ázia
Hlavné mesto Soul
Anglický názov hlavného mesta Seoul
Miestny názov hlavného mesta Seoul
Názov meny Kórejský won
Medzinárodná skratka meny KRW
Telefónna predvoľba +82
Úradné jazyky Kórejský
Časové pásmo +0800
Internetová doména .kr
Medzinárodná poznávacia značka KR
Zem. dĺžka hl. mesta 126° 58' 42.24" E
Zem. šírka hl. mesta 37° 33' 57.60" N
Vznik štátu 10.8.1948
Štátne zriadenie Republika s prezidentským systémom

Webová stránka ministerstva

http://www.mofa.go.kr

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Soule

28, 10gil Hannamdae-ro, Yongsan-gu, 04420 Soul
Telefón
+82 27943981
Fax
+82 27943982
Email konzulárneho oddelenia

Vízové otázky, prechodné pobyty a konzulárne záležitosti – konzulárne oddelenie veľvyslanectva 

Núdzová linka
+821035863981

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Upozorňujeme, že časový rozdiel Kórejskej republiky voči Slovensku je v mesiacoch marec – október +7 hodín a v mesiacoch november – február +8 hodín. 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Soule

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Publikované 18.05.2022
Dátum Popis
11/2021 Bilaterálne rokovanie slovenského predsedu vlády Eduarda Hegera s kórejským prezidentom Moon Jae-inom v Budapešti.
11/2021 Plenárne zasadnutie predsedov vlád V4 a kórejského prezidenta Moon Jae-ina v Budapešti.
09/2019 Pracovná návšteva štátneho tajomník Ministerstva obrany Slovenskej republiky R. Ondrejcsáka v Soule.
09/2019 Pracovná návšteva predsedu parlamentu Kórejskej republiky Moon Hee-sang v Bratislave.
06/2019 Pracovná návšteva ministerky zahraničných vecí Kórejskej republiky Kang Kyung-wha v Bratislave.
03/2019 Pracovná návšteva štátnej tajomníčky Ministerstva financií Slovenskej republiky Dany Meager vo veci konektivity.
03/2019 Pracovná návšteva ministra hospodárstva Slovenskej republiky Petra Žigu.
01/2019 Pracovná návšteva podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky Petra Kažimíra.
11/2018 Pracovná návšteva štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky V. Ferencza pri príležitosti 1. zasadnutia zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu v Soule.
06/2018 Pracovná návšteva predsedu NR SR A. Danka v Soule.
04/2018 Oficiálna návšteva slovenského prezidenta A. Kisku v Kórejskej republike.
02/2018 Zimné olympijské hry 2018 – návšteva prezidenta A. Kisku, ministerky školstva M. Lubyovej, ministra zahraničných vecí M. Lajčáka (v kapacite predsedu Valného zhromaždenia OSN), štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny B. Ondruša a štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR O. Nachtmanovej
11/2017 Pracovná návšteva ministerky školstva Martiny Lubyovej v Soule pri príležitosti konania stretnutia ministrov školstva krajín združených v ASEM.
10/2017 Pracovná návšteva predsedu kórejského parlamentu Chung Sekyun v Bratislave.
09/2016 Pracovná návšteva štátneho tajomníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky I. Máčovského v Soule.
07/2016 Pracovná návšteva ministra financií P. Kažimíra v Soule.
12/2015 Bilaterálne rokovanie predsedu vlády Slovenskej republiky R. Fica s prezidentkou Kórejskej republiky Park Geun Hye v Prahe.
12/2015 Plenárne zasadnutie predsedov vlád V4 a kórejskej prezidentky Park Geun Hye v Prahe.
03/2015 Pracovná návšteva štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR P. Buriana v Soule.
03/2015 Pracovná návšteva predsedu NR SR P. Pellegriniho a ministra spravodlivosti Tomáša Boreca v Soule.
11/2014 Pracovná návšteva ministra hospodárstva SR P. Pavlisa v Soule.
09/2014 Pracovná návšteva predsedníčky Ústavného súdu SR I. Macejkovej v Soule.
07/2014 Historicky prvé stretnutie V4 + Južná Kórea na úrovni ministrov zahraničných vecí v Bratislave.
07/2014 Oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí Kórejskej republiky Yun Byung-se v SR.
06/2014 Oficiálna návšteva ministerky zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a rodinných záležitostí Kórejskej republiky Jeon Jae-Hee na Slovensku.
11/2013 Oficiálna návšteva podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka a ministra hospodárstva Slovenskej republiky Tomáša Malatinského v Soule.
10/2012 Pracovná návšteva predsedníčky Ústavného súdu Kórejskej republiky Lee Sang-hoon v SR.
11/2011 Pracovná návšteva podpredsedu vlády a ministra práce Jozefa Mihála v Soule.
02/2011 Pracovná návšteva štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Igora Slobodníka v Soule.
10/2010 Pracovná návšteva ministerky zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a rodinných záležitostí Kórejskej republiky Jeon Jae-Hee v SR.

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Aktuálne

V dňoch 15. – 17. septembra 2022 sa Veľvyslanectvo SR v Soule zúčastnilo výstavy „Seoul International Wines & Spirits Expo“. V rámci výstavy Veľvyslanectvo SR v Soule predstavilo Slovensko, jeho cestovný ruch a tradičné slovenské alkoholické výrobky.

Už viac ako sto kórejských firiem našlo na Slovensku svoj „druhý domov“ a svojimi aktivitami tak výraznou mierou prispievajú k rastu slovenskej ekonomiky. Osobitne mám radosť z novej investície kórejskej spoločnosti vo Vlkanovej pri Banskej Bystrici, zameranej na výrobu hliníkových automobilových dielov pre závody Kia a Hyundai. Sme pripravení podieľať sa aj na realizácií ďalších potenciálnych investícií, napríklad do výroby batérií pre elektromobily, polovodičov, sektoru robotiky či iných perspektívnych oblastí.“

Účasť SR na 18. ročníku „Import Goods Fair (IGF)“

Dnes (27. októbra 2020) v ranných hodinách odletelo z kórejského medzinárodného letiska Incheon tretie nákladné lietadlo An-124 Ruslan prepravujúce antigénové testovacie súpravy pre Slovenskú republiku.

Zastupiteľský úrad SR v Soule informuje o možnosti participácie slovenských podnikateľských subjektov na programe "EU Gateway to Korea", ktorý je zameraný na "matchmaking" a vytváranie podmienok pre budovanie spolupráce medzi európskymi a kórejskými podnikateľmi prostredníctvom organizovania obchodných misii.

Ekonomické informácie o teritóriu
Obstarávanie a tendre
Veľtrhy a výstavy

Aktuálne

V dňoch 15. – 17. septembra 2022 sa Veľvyslanectvo SR v Soule zúčastnilo výstavy „Seoul International Wines & Spirits Expo“. V rámci výstavy Veľvyslanectvo SR v Soule predstavilo Slovensko, jeho cestovný ruch a tradičné slovenské alkoholické výrobky.

Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Michal Bordean
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Soule
Email michal.bordean@mzv.sk
Funkcia ekonomický diplomat

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Aktuálne

Na pôde Ministerstva zahraničných vecí Kórejskej republiky bol 5. marca 2020 slávnostne podpísaný Vykonávací program spolupráce v oblasti kultúry, vzdelávania, športu a cestovného ruchu na obdobie 2020-2024 medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a MZV KR.

Dňa 24. mája 2019 sa konalo v priestoroch MZVEZ SR pracovné stretnutie k príprave 2. zasadnutia Spoločnej slovensko-kórejskej komisie, ktoré by sa malo uskutočniť koncom októbra, resp. začiatkom novembra 2019 v Soule (1. stretnutie bolo v roku 2014 a konalo sa v Bratislave).

​V obrazovej galérii Fort Hill v lukratívnej oblasti Soulu bola 24. marca sprístupnená výstava obrazov „Lights and Shadows“ akademického maliara Daniela Bidelnicu, ktorý od roku 1984 vystavuje doma i v zahraničí.

V druhom najväčšom kórejskom meste Busane sa 5 - 8. septembra 2013 konal 16. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu – Busan International Travel Fair (BITF 2013), ktorý patrí medzi najvýznamnejšie svojho druhu v krajine.

Slovenské komorné divadlo z Martina vystúpilo na Svetovom festivale národných divadiel v Soule 18. - 20.10.2012 so satirickou komédiou Mizantrop.

Na folklórnom festivale - Cheonan World Dance Festival - Korea 2012, ktorý sa uskutočnil od 2. do 8. októbra 2012, sa popri viac ako štyridsiatich tanečných súboroch z celého sveta predstavil aj slovenský folklórny súbor Podpoľanec.


Back To Top