Lichtenštajnsko

  1. Domov
  2. Štáty
  3. Lichtenštajnsko
Vlajka Lichtenštajnska

Lichtenštajnsko

Vaduz - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Upozornenie pred cestou

Opatrenia schvaľované vo Švajčiarsku sú platné aj pre Lichtenštajnsko. Od 17.02.2022 boli zrušené všetky obmedzenia pri vstupe do krajiny.


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Opatrenia schvaľované vo Švajčiarsku sú platné aj pre Lichtenštajnsko. Od 17.02.2022 boli zrušené všetky obmedzenia pri vstupe do krajiny.

Podmienky vstupu
Publikované 10.05.2022

Slovenskí občania plánujúci cestu do krajiny (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Podľa platnej legislatívy sú osoby zdržiavajúce sa v krajine povinné mať doklad totožnosti neustále pri sebe, a to pre prípad možnej kontroly totožnosti zo strany polície.

Uistite sa, že váš cestovný pas alebo občiansky preukaz bude platný počas celého pobytu.

Minimálna platnosť cestovného dokladu a občianskeho preukazu sa nevyžaduje. Turistický pobyt možný bez víz a registrácie po dobu maximálne 90 dní.

Cestovanie s deťmi
Publikované 10.05.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas/občiansky preukaz), v prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 14.6 kB, 13.6.2022, 343 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 14.3 kB, 13.6.2022, 334 stiahnutí
Stiahnuť
COVID-19
Aktualizované 02.12.2022
02.12.2022
Aktualizovaný dátum.
01.12.2022
Aktualizovaný dátum.
28.11.2022
Aktualizovaný dátum.
02.11.2022
Aktualizovaný dátum.
02.10.2022
Aktualizovaný dátum.
14.09.2022
Aktualizovaný dátum.
03.09.2022
Aktualizovaný dátum.
06.07.2022
Aktualizovaný dátum.
05.07.2022
Aktualizovaný dátum.
Publikované 16.06.2022

Podmienky vstupu

Bez obmedzení.

 

Opatrenia v krajine

Od 1. apríla 2022 je zrušená povinnosť nosenia rúška vo verejnej doprave a v zdravotníckych zariadeniach. Zrušená je aj povinnosť izolácie v prípade pozitívneho testu na COVID-19. 

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Publikované 10.05.2022

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby: ceny môžu byť aj niekoľkonásobne vyššie v porovnaní so Slovenskom  

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Aktualizované 10.05.2022
Publikované 10.05.2022

Bez cla a daní môžu byť dovezené predmety osobnej spotreby. Pri dovoze finančných prostriedkov v hotovosti presahujúcich hodnotu 10 000 CHF môže byť požadovaný doklad o ich pôvode. Potraviny, tabak a alkoholické nápoje v oslobodenej hodnote je možné doviesť na osobu a jeden krát za deň v celkovej hodnote do 300 CHF. Výnimku z oslobodenej hodnoty tovaru predstavujú citlivé poľnohospodárske výrobky ako napr. mäso a mäsové výrobky, mliečne výrobky, oleje a tuky, ktoré presahujú určité najvyššie množstvá. Kumulácia oslobodenej hodnoty tovaru na viaceré osoby je vylúčená. Množstvá, ktoré presahujú uvedené oslobodenia, sa ohlasujú a podliehajú dani. 

Alkoholické nápoje a tabak je možné doviezť bez cla a daní v nasledovnom množstve: cigarety 200ks alebo cigary 50ks alebo fajkový tabak, 250gr alkoholické nápoje do 15% obsahu alkoholu 2 litre a alkoholické nápoje nad 15% obsahu alkoholu 1 liter.

Dovoz niektorých druhov tovaru je zakázaný alebo obmedzený. Obmedzenia sa týkajú napr. liekov, zbraní (aj nožov) alebo pyrotechniky. Viac informácií sa nachádza na webovej stránke Spolkovej colnej správy.

Švajčiarske colné prepisy sú platné aj pre územie Lichtenštajnska.

Info pre motoristov
Publikované 10.05.2022

Vodiči motorových vozidiel sa počas turistického pobytu musia preukázať platným vodičským preukazom, platným osvedčením o technickej spôsobilosti vozidla (tzv. malý technický preukaz) a dokladom o medzinárodnom poistení zákonnej zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (tzv. zelená karta). Vodiči motorových vozidiel s hmotnosťou do 3,5 tony, vrátane prívesov a obytných vozidiel sú povinní zakúpiť si pri využití diaľničnej siete ročnú diaľničnú známku (tzv. Vignette) v hodnote 40,- CHF. Diaľničnú známku na kratšiu dobu ako jeden rok nie je možné zakúpiť. Diaľničná známka je platná vždy od 1. decembra predchádzajúceho roka do 31. januára nasledujúceho roka, na ktorý bola zakúpená. Možno ju zakúpiť na hraničných prechodoch, čerpacích staniciach a poštách. Za jazdu bez diaľničnej známky je stanovená pokuta vo výške 200, -CHF.

V prípade dopravnej nehody je potrebné privolať políciu, inak sa samovoľný odchod z miesta nehody považuje podľa miestnej legislatívy za útek z miesta nehody. Pokuty ukladané za dopravné priestupky sú značne vysoké. Najvyššia povolená rýchlosť v obci je 50 km/h, pokiaľ nie je určené inak, na cestách mimo uzatvorenú obec 80 km/h, 100km/h na cestách diaľničného typu (Autostrasse)a na diaľniciach (Autobahn) 120 km/h .
 
Aktuálne tarify 
 
Hlavné ťahy sú pokryté asfaltom a väčšinou dvojprúdové. Centrá väčších miest sú pokryté dlažobnými kockami. Technický stav ciest v krajine je všeobecne veľmi dobrý. 
 
Parkovanie v mestách je zónovo rozdelené a spoplatnené. 
 
Zonácia mesta, parkovacie domy, ako aj možnosti úhrady parkovného
 
V prípade poruchy vozidla Vám odporúčame kontaktovať Vašu poisťovňu alebo cestnú asistenciu s centrálou vo Švajčiarsku: núdzové číslo: 140 
 
Ceny
Pohonné hmoty: Obvykle sú ceny vyššie ako v rámci krajín EÚ. 

Bezpečnostná situácia
Publikované 10.05.2022

Lichtenštajnsko patrí medzi bezpečné krajiny s  nízkou mierou kriminality a korupcie. Výkonné štátne zložky (polícia, úrady, súdnictvo) sú značne efektívne. Lichtenštajnsko je neutrálnou krajinou, ktorá je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru. 

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Publikované 10.05.2022

Letecky je možné dopraviť sa na letiská v Zürichu, Bazileji alebo Ženeve. Letecké prepojenie s Bernom je dostupné len pre charterové lety, najmä v letnej sezóne. 

Pozemné spojenie: Medzi Bratislavou a Zürichom funguje priame vlakové spojenie, ktoré stojí aj v Buchs (na hranici s Lichtenštajnskom) s každodenným odchodom. Lichtenštajnsko je taktiež jednoducho dostupné autom, pričom vzdialenosť medzi Bratislavou a Vaduzom je približne 750 km. 

Doprava v hlavnom meste: Vo Vaduze fungujú v rámci mesta autobusy, ktorými sa dá dostať aj do Švajčiarska a Rakúska. Rôzne druhy lístkov je možné kúpiť v automatoch na zastávkach, prípadne u šoférov autobusov.  

Taxislužba: v jednotlivých mestách pôsobí niekoľko taxislužieb, pričom ceny sú značne vyššie ako na Slovensku
 

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 10.05.2022

Poskytované lekárske služby a zdravotná starostlivosť sú na veľmi dobrej úrovni, ceny za lekárske úkony a ošetrenie sú však pomerne vysoké. Slovenskí občania SR (turisti, na návšteve) použiť vo Lichtenštajnsku v prípadoch neodkladnej zdravotnej starostlivosti európsku kartu zdravotného poistenia (doplatok sa pohybuje vo výške približne 10% nákladov na poskytnutú zdravotnú starostlivosť). Nie všade však býva akceptovaná. 

Klimatické podmienky

Publikované 10.05.2022

Mierne podnebie. Podobné ako v SR.

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Lichtenštajnsko je
8. december
Nepoškvrnené počatie Panny Márie
DÁTUM DEŇ SVIATOK
1. január sobota Nový Rok
2. január nedeľa Sviatok Sv. Brechtolda
6. január štvrtok Traja Králi
2. február streda Hromnice
19. marec sobota Deň sv. Jozefa
17. apríl nedeľa Veľkonočná nedeľa
18. apríl pondelok Veľkonočný pondelok
1. máj nedeľa Sviatok práce
26. máj štvrtok Nanebovstúpenie pána
5. jún nedeľa Svätodušná nedeľa
6. jún pondelok Svätodušný pondelok
16. jún štvrtok Corpus Christi
15. august pondelok Štátny sviatok
8. september štvrtok Sviatok narodenia Panny Márie
1. november utorok Sviatok všetkých svätých
8. december štvrtok Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december nedeľa Vianoce
26. december pondelok Sviatok sv. Štefana
Dôležité telefónne čísla
Publikované 10.05.2022

Predvoľba krajiny: +423; 
Rýchla pomoc: 112;
Polícia: 117; 
Zdravotnícka služba: 144
Požiarna služba: 118

Rady a odporúčania
Publikované 10.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák dnes (17. januára 2019) rokoval vo Vaduze so svojou rezortnou kolegyňou, ministerkou zahraničných vecí, spravodlivosti a kultúry Lichtenštajnského kniežatstva Auréliou Frickovou. Stretnutie sa konalo v jubilejnom roku, kedy kniežatstvo oslavuje 300. výročie svojho vzniku a zároveň si spoločne pripomíname 10. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskom a Lichtenštajnskom. Rokovaniu dominovali témy bilaterálnej spolupráce, aktuálne otázky európskej agendy a medzinárodnej spolupráce.

Vadúz (21. marca) – Hoci Slovensko a Lichtenštajnsko nadviazali diplomatické styky len pred siedmimi rokmi, dvojstranné politické aj ekonomické vzťahy sa rozvíjajú veľmi dynamicky. Po rokovaniach vo Vadúze to konštatoval podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák. Lichtenštajnské kniežatstvo navštívil na pozvanie svojej rezortnej kolegyne Aurélie Frickovej a okrem politických rozhovorov sa ako hlavný rečník zúčastnil na konferencii Lichtenštajnského inštitútu o sebaurčení, ktorý pôsobí na Princetonskej univerzite v USA. Ministra M. Lajčáka počas pobytu vo Vadúze prijal aj panovník krajiny, knieža Hans Adam II.

Bratislava (11. septembra) – Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák rokoval dnes v Bratislave s ministerkou zahraničných vecí Lichtenštajnského kniežatstva Aureliou Frickovou, ktorá prišla na jeho pozvanie na oficiálnu návštevu SR. Od nadviazania diplomatických stykov v decembri 2009 sa vzťahy Slovenska a Lichtenštajnska dynamicky rozvíjajú a obaja ministri sa pravidelne stretávajú.


Lichtenštajnsko

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Liechtenstein
Oficiálny názov Lichtenštajnské kniežatstvo
Oficiálny anglický názov Principality of Liechtenstein
Zaužívaný názov Lichtenštajnsko
Miestny názov krajiny Fürstentum Liechtenstein
Svetadiel Európa
Hlavné mesto Vaduz
Anglický názov hlavného mesta Vaduz
Miestny názov hlavného mesta Vaduz
Názov meny švajčiarsky frank, lichtenštajnský frank (len mince)
Medzinárodná skratka meny CHF
Telefónna predvoľba +423
Úradné jazyky nemecký
Časové pásmo +0100
Internetová doména .li
Medzinárodná poznávacia značka FL
Zem. dĺžka hl. mesta 9.52236
Zem. šírka hl. mesta 47.13854
Vznik štátu 23.10.1719
Štátne zriadenie kniežatstvo

Webová stránka ministerstva

www.liechtenstein.li

Uznanie Slovenskej republiky 21.12.2009
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 21.12.2009

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne

Thunstrasse 63, 3074 Muri bei Bern
Telefón
+41 313563930
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+41792526369

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne

Bilaterálne vzťahy

Publikované 13.05.2022
Dátum Popis
01/2019 Návšteva ministra zahraničných vecí SR M. Lajčáka v Lichtenštajnsku
08/2018 Návšteva ministra zahraničných vecí SR M. Lajčáka v Lichtenštajnsku
03/2016 Návšteva ministra zahraničných vecí SR M. Lajčáka v Lichtenštajnsku
09/2015 Oficiálna návšteva ministerky zahraničných vecí A. Frick v SR
06/2013 Pracovná návšteva PPV a ministra zahraničných vecí SR M. Lajčáka v Lichtenštajnsku
12/2009 Návšteva ministerky zahraničných vecí A. Frick v SR, počas ktorej bolo podpísané Memorandum o nadviazaní diplomatických stykov medzi SR a Lichtenštajnskom

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák dnes (7. júna 2013) rokoval vo Vaduze so svojou lichtenštajnskou rezortnou partnerkou, ministerkou zahraničných vecí, vzdelávania a kultúry Auréliou Frick. Taktiež sa stretol s najvyššími predstaviteľmi krajiny - korunným princom Aloisom a predsedom vlády Adrianom Haslerom. Išlo o prvú návštevu vysokého ústavného činiteľa SR v Lichtenštajnsku od nadviazania diplomatických stykov v decembri 2009.

Ekonomické informácie o teritóriu
Lichtenštajnsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 911.9 kB, 18.7.2022, 10 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Lichtenštajnsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 911.9 kB, 18.7.2022, 10 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy
Lichtenštajnsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 911.9 kB, 18.7.2022, 10 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Linda Kapustová Helbichová
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne
Email linda.kapustovahelbichova@mzv.sk
Funkcia ekonomická diplomatka, zástupkyňa vedúceho zastupiteľského úradu

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania


Back To Top