1. Domov
  2. Home

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne

Londýn - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Často hľadané:   COVID-19   Podmienky vstupu   Miestne špecifiká

Upozornenie pred cestou


Rezervácia termínu

Všetky podania, ktoré si vyžadujú osobnú prítomnosť na konzulárnom oddelení, sa uskutočňujú výlučne pridelením termínu.
Nasledujúci sviatok je
7. apríl
Veľkonočný piatok
Veľvyslanectvo je zatvorené


Oznamy

Kontakty pre poskytovanie služieb

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne

Konzulárne oddelenie - služby občanom

Adresa: 18 Stanhope Place W2 2HB

(dostupnosť 5 minút peši z Marble Arch Underground station)

Tel. +44 2073136470 

Otázky týkajúce sa cestovania a služieb veľvyslanectva: cons.london@mzv.sk

Fax: +44 2073136481

 

 

Dôležité kontakty, úradné hodiny a oznamy konzulárneho oddelenia

 

Núdzová linka: +44 7866410783

Núdzová linka slúži iba po pracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja len pre nahlasovanie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych, život ohrozujúcich prípadov občanov SR. Neslúži na poskytovanie konzulárnych informácií a termínov.

 

Politický úsek veľvyslanectva

Adresa: 17 Connaught Place, 5th Floor, W2 2ES, Londýn, Spojené kráľovstvo

Tel: +44 2073136480 

Email: emb.london@mzv.sk   

Brexit - Preplatenie imigračného zdravotného poplatku (IHS) študentom EÚ v Spojenom kráľovstve

Od 1. januára 2022 budú môcť študenti EÚ študujúci prezenčne v Spojenom kráľovstve požiadať o preplatenie imigračného zdravotného poplatku (IHS). Ak je študentský pobyt dlhší ako 6 mesiacov je potrebné uhradiť IHS ako súčasť žiadosti o vízum. Pri študijnom pobyte do 6 mesiacov, uhradenie IHS nie je potrebné.  V náhrade výdavkov môžu byť spätne zahrnuté všetky platby za víza počnúc dňom 1. januára 2021. Viac informácií na oficiálnych stránkach jednotlivých častí Spojeného kráľovstva nasledovne: Anglicko, Severné Írsko, Škótsko, Wales

Brexit - Zmena pobytu z pre-settled na settled status

V prípade, že vám bol udelený prechodný pobyt tzv. pre-settled status a žijete v Spojenom kráľovstve min. 5 rokov, musíte požiadať o zmenu z pre-settled na settled status – táto zmena sa neuskutočňuje automaticky.  

Nemusíte čakať do ukončenia platnosti dĺžky pobytu pre-settled status, aby ste požiadali o settled status. Obdobie 5. ročného pobytu v Spojenom kráľovstve sa počíta od 1. dňa pobytu v Spojenom kráľovstve. Akonáhle dosiahnete 5. rok pobytu, môžete podať žiadosť o settled-status. Zmeňte už teraz Váš status rovnakým spôsobom, ako pri podaní prvotnej žiadosti.  

Všetky ďalšie informácie nájdete na webovej stránke britskej vlády.  

  

Brexit - Cestovanie do Spojeného kráľovstva

Občania sa pri vstupe do Spojeného kráľovstva musia preukázať platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom, ktorého časová platnosť nie je obmedzená (doklad platný pri vstupe aj pri výstupe z krajiny). Na krátkodobý pobyt po dobu 6 mesiacov nie sú pre občanov EÚ potrebné víza. Sú oprávnení navštíviť krátkodobo Spojené kráľovstvo za účelom turistiky, návštevy rodiny a priateľov, krátkodobých študijných a obchodných činností. Do 30. septembra 2021 budú môcť cestovať aj s platným občianskym preukazom. 

Od 1. októbra 2021 budú povinní cestovať výlučne s cestovným pasom. Táto podmienka sa nebude uplatňovať vo vzťahu k občanom, na práva ktorých sa vzťahuje Dohoda o vystúpení a včas sa zaregistrovali do pobytovej schémy, tzv. Settlement Scheme, garantujúcej právo pobytu. Registrovaní občania budú môcť do 31. decembra 2025 naďalej používať pri cestách do Spojeného kráľovstva aj platné občianske preukazy vydané v súlade so štandardmi ICAO (obsahujúce elektronický čip). 

Od 1. januára 2021 Spojené kráľovstvo zaviedlo bodový imigračný systém, na základe ktorého budú musieť občania za účelom štúdia alebo práce požiadať o víza. Zistiť viac 

Občiansky preukaz s čipom

V súvislosti s projektom elektronického zdravotníctva (eZdravie) musí mať do 31. decembra 2021 každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území SR občiansky preukaz s čipom, nakoľko po tomto dátume pôjde o jediný autentifikačný prostriedok pre umožnenie prístupu k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky podľa zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme. 

COVID-19 - Prispôsobenie poskytovania konzulárnych služieb

Prístup k činnosti konzulárneho oddelenia 

  • žiadatelia musia byť vybavení ochranným rúškom pri vstupe do priestoru konzulárneho oddelenia a musia si priniesť so sebou vlastné pero;  

  • je potrebné rešpektovať presný čas dohodnutého stretnutia;  

  • výlučne žiadateľ, ktorého podanie sa týka je oprávnený vstúpiť do priestoru konzulárneho oddelenia. Ak ide o maloletého alebo osobu zdravotne postihnutú, môže byť sprevádzaná : otcom, matkou, pestúnom alebo sociálnym pracovníkom;  

  • vstup nebude povolený osobám, ktoré prejavujú symptómy ochorenia (horúčka, kašeľ,...);  

Zmeny pri konzulárnych podaniach 

Preventívne sanitárne opatrenia nás zaväzujú obmedziť počet žiadateľov, ktorí majú prístup na konzulárne oddelenie.  

Osvedčovacia agenda 

Tieto úkony si vyžadujú dohodnutie stretnutia cez elektronické konzulárne služby alebo prostredníctvom e-mailovej adresy cons.london@mzv.sk

Víza 

Žiadosť o vízum musí byť podaná elektronicky. Informácie o podmienkach a postupe vydania schengenských víz sú uverejnené na stránke v sekcii Víza.  

Predĺženie platnosti občianskych preukazov, ktorým uplynula ich časová platnosť počas krízovej situácie

Veľvyslanectvo SR v Londýne na základe žiadosti má možnosť vydať občanom dvojjazyčné potvrdenie o predĺžení platnosti občianskeho preukazu zaslaním e-mailom, bez poplatku a nutnosti osobnej návštevy. 


Naše služby

Všetky služby
Čo môže veľvyslanectvo urobiť
Čo konzul môže urobiť a čo nie 
Cestovný pas
Postup pre vydanie pasu krok za krokom
Strata/odcudzenie dokladov
Čo by ste mali robiť, ak stratíte alebo vám alebo ukradnú pas
Narodenie dieťaťa
Zápis narodenia do osobitnej matriky
Overovanie dokladov
Overovanie podpisu, listín, apostil
Občiansky preukaz
Podmienky a postup pri vydávaní občianskych preukazov
Správne poplatky
Prehľad poplatkov za  konzulárne služby
Pobyt cudzinca
Doklady potrebné k vybaveniu pobytu
Výpis z registra
Požiadajte o výpis z registra trestov
Neprehliadnite

 Strata dokladov

V prípade straty alebo odcudzenia cestovných dokladov v cudzine, vám môže slovenské veľvyslanectvo v danej krajine vydať náhradný cestovný doklad...

BACKGROUND COLOR:
#003078
FONT COLOR:
#FFFFFF
LINK COLOR:
#FFFFFF
Cestovanie

Aktuálne

Poprední vinári zo Slovenska prezentovali 18. januára 2023 svoje vína v prestížnom vinárskom klube 67 Pall Mall.

Veľvyslanec SR v Spojenom kráľovstve Róbert Ondrejcsák odovzdal 17. januára 2023 v prestížnej British Library kolekciu devätnástich prekladov diel Williama Shakespeara, ktoré počas troch dekád preložil slovenský básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ Ľubomír Feldek. Séria prekladov obohatí v British Library zbierky východnej a juhovýchodnej Európy.

"Slovenská republika má veľký záujem o posilnenie bilaterálnej spolupráce a strategického partnerstva so Spojeným kráľovstvom, a to vo všetkých oblastiach spoločného záujmu vrátane zahraničnej politiky, bezpečnosti a obrany, obchodu, vzdelávania či kultúry. Osobitný priestor na rozvoj spolupráce vidíme v zdieľaní tzv. know-how v oblasti boja s hybridnými hrozbami a dezinformáciami. Vnímame, že Briti si vďaka svojim nedávnym skúsenostiam plne uvedomujú nebezpečenstvo spojené s týmto typom hrozieb, rozumejú napätiu v strednej a východnej Európe spôsobenému ruskou agresiou a chcú nám byť preto ako západný spojenec nápomocní v posilňovaní obrany a odolnosti.“


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.


Veľvyslanectvo  ponúka slovenským študentom študujúcim v Spojenom kráľovstve príležitosť získať pracovné skúsenosti a absolvovať krátkodobú študentskú stáž. 

Vyhlásenia a stanoviská, kontakty a užitočné odkazy. Odpovede na najčastejšie klamlivé tvrdenia o súčasnej situácii na Ukrajine. 

Predstavujeme magazín Art.Ex zameraný na prezentáciu slovenského umenia v zahraničí a kultúrnu diplomaciu. Art.Ex prináša správy o úspešných umeleckých projektoch, ktoré ministerstvo organizuje v zahraničí.