Diskusia o bezpečnostnej stratégii na akademickej pôde sa začala

24.4.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov

Bezpečnostná stratégia vzniká ako širokospektrálny akčný dokument a pre jeho prípravu je dôležitá aj diskusia na akademickej pôde. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek začína sériu diskusií na slovenských univerzitách, kde sa stretáva s odborníkmi aj študentmi.

 


Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela (UMB) cielene buduje bezpečnostné povedomie a organizuje podujatia na vysokej úrovni, takže prvá prednáška sa začala dnes (24. apríla) práve tam. Aulu zaplnili študenti všetkých ročníkov medzinárodných vzťahov, politológie a bezpečnostných štúdii. Už v druhej polovici prednášky začali aktívne posielať otázky a podporovať online diskusiu.

 

Medzi frekventované témy patrila účasť Slovenska v EÚ a NATO, situácia na vojnou zmietaných územiach a aj špecializované oblasti, ako je spolupráca a úloha rezortov v Bezpečnostnej stratégii. Aktívny moderný diskusný formát umožnil otvoriť aj celospoločenské témy, ktoré trápia mladú generáciu - medzi tie patria ekonomická kriminalita, extrémizmus a terorizmus.
 


„Debaty s poprednými analytikmi a študentmi sú vždy inšpirujúce, a preto veľmi oceňujem účasť študentov a najmä ich otázky,“ uviedol po skončení prednášky Lukáš Parízek. Z analytických tém zaujala študentov moderná dynamická kvalifikácia hrozieb, a významnou mierou zhody zhodnotili, že Slovensko v súčasnosti čelí najmä vnútorným hrozbám.

 
,,Naši študenti majú trikrát týždenne prednášky z praxe,” hovorí Branislav Kováčik dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB a prízvukuje, že práve takéto stretnutia sú vysoko hodnotené. ,,Čo však pozitívne prekvapilo aj nás, bola takmer dvadsiatka vysoko kvalifikovaných otázok za necelú polhodinu a aktívna účasť celého publika.“

 

Séria diskusií s pedagógmi a študentmi bude pokračovať v Bratislave na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského a na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity.

Lukáš Parízek na pôde Univerzity Mateja Bela o bezpečnostnej stratégii. Lukáš Parízek na pôde Univerzity Mateja Bela o bezpečnostnej stratégii. Aulu zaplnili študenti všetkých ročníkov medzinárodných vzťahov, politológie a bezpečnostných štúdii. Aulu zaplnili študenti všetkých ročníkov medzinárodných vzťahov, politológie a bezpečnostných štúdii. Lukáš Parízek a Branislav Kováčik, dekan FPVaMV UMB. Lukáš Parízek a Branislav Kováčik, dekan FPVaMV UMB.