L. Parízek: Slovenské firmy stále málo využívajú štátnu podporu exportných aktivít. Musíme viacej spolu komunikovať

27.3.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Ekonomické správy

Klub regionálnej Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici dnes (27. marca 2019) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka otvoril ďalší ročník regionálnych diskusií podnikateľov s predstaviteľmi rezortu diplomacie a hospodárstva o exportných príležitostiach. Prezentácie a diskusie sa sústreďujú na formy štátnej pomoci pre malé a stredné podniky a zároveň na výmenu skúseností v podpore exportu. 

 

Slovensko v roku 2018 zaznamenalo 8-percentný medziročný rast exportu. Pozitívne saldo v zahraničnom obchode je s krajinami Európskej únie, do červených čísel sa dostávame v obchode s Áziou a otvorené trhy afrického kontinentu predstavujú pre naše firmy nové výzvy. Iba 12 percent slovenského exportu smeruje mimo členských krajín OECD.

 

Slovenská ekonomická diplomacia predstavuje silnú a výkonnú podporu vo svete pre firmy rôznej veľkosti, neziskové organizácie, zdravotníctvo, univerzity aj odborníkov,“ uviedol Lukáš Parízek. V kompetencii rezortu sú aj výzvy Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú pomoc a informácie o Nórskych fondoch a Švajčiarskom finančnom mechanizme. 

 

Účasť slovenských firiem na rozvojovej spolupráci predstavuje modernú, účinnú formu rozvoja exportu. Medzinárodné záväzky vytvárajú príležitosti pre domácich výrobcov a poskytovateľov služieb v oblastiach, kde má Slovensko množstvo skúseností – v energetike, vodnom manažmente, informatizácii a odpadovom hospodárstve. Aktuálna výzva pre slovenské malé a stredné podniky v hodnote pol milióna eur je otvorená do 7. mája 2019. Jej súčasťou je dotácia na analytickú činnosť, zbieranie dát a informácií, odborné posudky a certifikácie slovenských firiem v rozvojových krajinách.

 

Na podporu exportu malých a stredných podnikov uzatvorila Eximbanka SR s Európskou investičnou bankou samostatnú úverovú linku v hodnote 50 miliónov eur. „Predstavujeme jediný priamy nástroj štátu na podporu slovenských exportérov a poskytujeme nielen financovanie a poistenie exportu, ale aj bezplatné exportné poradenstvo,” uviedla Monika Kohútová, generálna riaditeľka Eximbanky.

 

Exportný potenciál nášho regiónu  je ešte stále veľmi málo využitý a preto je štátna pomoc pre nás dôležitá nielen z finančného, ale najmä expertného hľadiska,“ hodnotí diskusiu Viktoria Vranská, podpredsedníčka predstavenstva Banskobystrickej regionálnej komory SOPK. „Našou silnou devízou je operatívnosť malých a stredných podnikov a zároveň tradícia strojárenstva, hutníctva a kúpeľníctva na strednom Slovensku.

 

Úspešné príklady v Národnom projekte Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov uviedol Jozef Troják, výkonný riaditeľ SARIO. Skúsenosti a pohľad z druhej strany prezentoval Vladimír Soták, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železiarne Podbrezová.

 

Klub SOPK bol organizovaný s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR.

 

Aktivita rezortu diplomacie Spolu pre Slovensko. Z regiónov do sveta cielene predstavuje potenciál ekonomickej diplomacie a štátne formy pomoci na podporu exportu slovenských firiem. Po diskusiách v Žiline, Košiciach, Trnave, Trenčíne a Banskej Bystrici bude nasledovať  Nitra.