Lukáš Parízek: „Potenciál spolupráce s Indiou je vysoký. Prechádzame od slov k činom.“

26.9.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Ekonomické správy | India

Cieľom pracovnej návštevy slovenskej delegácie pod vedením štátneho tajomníka MZVaEZa SR Lukáša Parízka v Indii je posilnenie hospodárskej spolupráce na medzištátnej aj regionálnej úrovni. 26. septembra 2017 uskutočnil L. Parízek viacero bilaterálnych rokovaní a uviedol delegáciu slovenských podnikateľov v obrannom a energetickom priemysle.
Vnímame Indiu ako významného regionálneho hráča s ambíciami zvyšovať svoj vplyv v globálnom svete“, uviedol na úvod pracovnej návštevy štátny tajomník MZVaEZ SR L. Parízek. „Je to krajina s mimoriadnym ekonomickým aj ľudským potenciálom.“ A práve úlohou slovenskej delegácie pod vedením L. Parízka je priniesť konkrétne výsledky pracovnej cesty.
 

So štátnym ministrom zahraničných vecí Indie V. K. Singhom rokoval L. Parízek o prehĺbení dvojstranných vzťahov s dôrazom na hospodársku oblasť. Konkrétnym príspevkom je podpísanie Akčného plánu spolupráce medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a indickým úradom pre štandardizáciu v Dillí (BIS). Touto iniciatívou sa napĺňa strategické partnerstvo medzi Európskou úniou a Indiou. Zlaďovanie štandardov v priemyselnej výrobe, certifikácie výrobkov, kontroly kvality a patentové právo je totiž súčasťou rokovaní o budúcej Zmluve o voľnom obchode medzi EÚ a Indiou. „Slovenská republika ako členský štát EÚ má záujem, aby komunikácia na úrovni expertov bola profesionálna a aby sme sa podieľali našimi skúsenosťami na harmonizácii medzinárodnej legislatívy“ uzatvára L. Parízek.
 

Intenzívnejšia obranná spolupráca s využitím potenciálu slovenských podnikateľských subjektov bola hlavnou témou stretnutia L. Parízka so štátnym ministrom obrany Indie S. Bhamrem. V delegácii štátneho tajomníka sú aj predstavitelia Ministerstva obrany SR a zástupcovia slovenských firiem, ktorým rezort zahraničných vecí pripravil stretnutia a podujatia na podporu ich uplatnenia na indickom trhu. Obrannú dimenziu spolupráce podporil aj národný riaditeľ pre vyzbrojovanie genmjr. D. Zmeko pri samostatných rokovaniach s predstaviteľmi indickej Organizácie pre obranný výskum a vývoj (DRDO).
 

L. Parízek zároveň otvoril slovensko-indické podnikateľské fórum organizované v spolupráci s Federáciou indických obchodných  komôr (FICCI). V príhovore poukázal na úspešnú tradíciu spolupráce v strojárskom a zbrojnom priemysle. Uviedol, že „Slovensko a India potrebujú využiť takéto spoločné platformy na nadviazanie kontaktov, výmenu skúseností a technológií s cieľom identifikovania nových príležitostí a zavŕšenia rozbehnutých podnikateľských projektov.“ Na podujatí, ktorého úlohou bolo posilniť ekonomické vzťahy, sa zúčastnilo viac ako 20 popredných firiem z Indie.

Lukáš Parízek so štátnym ministrom zahr vecí Indie V K Singhom Lukáš Parízek so štátnym ministrom zahr vecí Indie V K Singhom Rokovanie na Ministerstve obrany Indie - L Parízek a štátny minister S Bhamre) Rokovanie na Ministerstve obrany Indie - L Parízek a štátny minister S Bhamre) L Parízek otvára podnikateľské fórum na pôde Federácie indických obchodných komôr (FICCI) L Parízek otvára podnikateľské fórum na pôde Federácie indických obchodných komôr (FICCI)
Slovensko-indické podnikateľské fórum na FICCI Slovensko-indické podnikateľské fórum na FICCI Podpis akčného plánu spolupráce na Bureau of Indian Standards Podpis akčného plánu spolupráce na Bureau of Indian Standards Lukáš Parízek s členmi slovenskej delegácie a indickými partnermi na BIS Lukáš Parízek s členmi slovenskej delegácie a indickými partnermi na BIS