M. Lajčák rokoval v Tokiu s japonským partnerom a vystúpil na konferencii OBSE

2.9.2019 | Aktivity ministra | Prejavy a vystúpenia ministra | Predsedníctvo Slovenska v OBSE | Japonsko

 

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a úradujúci predseda Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Miroslav Lajčák dnes (2. septembra 2019) vystúpil v Tokiu ako jeden z hlavných rečníkov na výročnej Ázijskej konferencii OBSE. Toto fórum s podtitulom Ako dosiahnuť komplexnú bezpečnosť v digitálnej ére: perspektívy OBSE a jej Ázijských partnerov, sa zameriava na posilnenie bezpečnosti organizácie, ktorej v tomto roku predsedá Slovensko, a Ázijských partnerov pre spoluprácu s ňou (Austrália, Afganistan, Japonsko, Thajsko, Kórea). Na tokijskú konferenciu pricestovalo okolo 150 predstaviteľov účastníckych štátov OBSE, zástupcov krajín Ázijských partnerov pre spoluprácu s OBSE, medzinárodných organizácií, privátnej sféry ako aj akademickej obce. Diskusia sa v rámci jednotlivých panelov sústredí na bezpečnostné otázky spojené s informačnými technológiami, na digitálnu ekonomiku, ako nástroj na podporu spolupráce, bezpečnosti a rastu, ale i na riziká, týkajúce sa ochrany novinárov v tejto modernej dobe.

 

M. Lajčák vo svojom vystúpení uviedol, že technologický pokrok transformuje svet do podoby, v akej sme si ho ešte nedávno nevedeli predstaviť, že by mohol reálne fungovať. Zároveň zdôraznil, že digitalizácia zmenila spôsoby a možnosti toho, ako generujeme ekonomický rast, ako pristupujeme k zdieľaniu informácií, ale aj ako rozvíjame vzťahy a zostávame v kontakte s našimi partnermi. ,,Väčšina výziev, ktorým musíme dnes čeliť, má globálny charakter. Nezastavia sa na žiadnych hraniciach a ani nezostávajú v mandáte iba jednej medzinárodnej organizácie. Z tohto dôvodu predstavuje efektívny multilateralizmus jedinú možnú cestu ako tieto výzvy prekonať,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie a dodal, že rozvoj nových technológií v digitálnej ére patrí medzi jednu z priorít slovenského predsedníctva v rámci OBSE. Na budúci rok bude SR predsedať Kontaktnej skupine Ázijských partnerov pre spoluprácu s OBSE. 

 

Minister Lajčák ďalej v Tokiu rokoval so svojím rezortným partnerom Tarom Konom. V rámci ich rozhovoru dominovali otázky bilaterálnej spolupráce v kontexte nadchádzajúceho 100. výročia nadviazania diplomatických vzťahov, kooperácie na pôde medzinárodných organizácií, ako aj aktuálne globálne témy. Návšteva M. Lajčáka je pokračovaním dialógu na vysokej úrovni po historicky prvej návšteve predsedu vlády Shinza Abeho na Slovensku v apríli tohto roku. ,,Japonsko je pre nás dôležitým partnerom vzhľadom na jeho ekonomický potenciál, medzinárodnopolitické postavenie a angažovanosť pri riešení globálnych otázok,” akcentoval slovenský minister, ktorý dodal, že základom priateľských vzťahov je zdieľanie spoločných hodnôt a blízke postoje týkajúce sa kľúčových medzinárodných otázok. M. Lajčák ocenil dynamicky sa rozvíjajúci politický dialóg medzi Bratislavou a Tokiom, ako aj úspešnú obchodno-ekonomickú spoluprácu. Japonsko je tretím najväčším ázijským investorom s celkovým objemom takmer 500 miliónov eur a na Slovensku pôsobí viac ako 60 japonských spoločností, ktoré zamestnávajú približne 13 000 ľudí. Šéf slovenskej diplomacie potvrdil záujem o rozšírenie ekonomickej spolupráce s dôrazom na investície s vyššou pridanou hodnotou, pokiaľ ide o výskum, vývoj a inovácie v oblasti automatizácie, robotizácie a elektro-mobility. Partneri potvrdili taktiež záujem o rozšírenie spolupráce na multilaterálnych fórach vrátane oblasti podpory kandidatúr do medzinárodných organizácií. Diskutovali aj o vzťahoch medzi Európskou úniou a Japonskom, pričom ako prínosné vnímajú uzavretie dohôd o strategickom partnerstve a o voľnom obchode. Ministri posúdili modality spolupráce vo formáte V4 + Japonsko, zameranej na budúcnosť. M. Lajčák a T. Kono prediskutovali z aktuálnych otázok týkajúcich sa Ázie a Európy najmä vývoj situácie v Severnej Kórei, v Číne a dotkli sa i otázok brexitu.