M. Lajčák udelil cenu za významný prínos v oblasti ľudských práv profesorke Viere Strážnickej in memoriam

8.12.2014 | Aktivity ministra | Stratégia ochrany a podpory ľudských práv | Ľudské práva

Za ostatné dva roky sa na Slovensku podarilo dosiahnuť významný úspech v podobe vytvorenia nového precedensu v celospoločenskom diskurze o ľudských právach. Do procesu prípravy Stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR sa nezapojil len úzky okruh zainteresovaných, ale svoje postoje a názory mohli prezentovať všetci, ktorí o to prejavili záujem. Diskusia, ktorá v rámci procesu prípravy stratégie prebehla, bola jednou z najvýznamnejších a zároveň najdôležitejších celospoločenských diskusií o povahe a rozsahu ľudských práv na Slovensku od roku 1989. Povedal to dnes (8. decembra 2014) podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák v otváracom vystúpení na konferencii pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv, ktorú v priestoroch rezortu diplomacie zorganizovalo MZVaEZ SR.

„Otvorená a kultivovaná diskusia o ľudských právach je nanajvýš potrebná, keďže len pri vzájomnom dialógu je možné hľadať vzájomné prieniky vyslovených názorov. Napriek tomu, že v niektorých otázkach hodnotového charakteru sa nepodarilo nájsť zhodu, za veľkú výzvu v tejto oblasti považujem dosiahnutie pokroku vo vzťahu k rešpektovaniu názorov druhých a vzájomnej úcty a tolerancie. Výsledný dokument je najlepším možným v podmienkach, v akých sa dnes Slovensko v oblasti ľudských práv nachádza. Som presvedčený o tom, že pri dôslednom plnení jednotlivých úloh stratégie sa môžeme výrazne posunúť vpred,“ povedal M. Lajčák, ktorý na záver svojho vystúpenia odovzdal slovo aj symbolický štafetový kolík Monike Jankovskej, štátnej tajomníčke Ministerstva spravodlivosti SR. Ako povedal, verí, že zodpovednosť ministerstva s vnútroštátnym zameriavaním prispeje k ďalšiemu skvalitňovaniu v oblasti ochrany a podpory ľudských práv a iniciovaniu nových diskusií. Rezort spravodlivosti od MZVaEZ SR preberá zodpovednosť za oblasť koordinácie plnenia úloh v oblasti ľudských práv.

Súčasťou konferencie bolo odovzdávanie Ceny podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR za významný prínos v oblasti ochrany a podpory ľudských práv v SR. Ocenenie bolo udelené in memoriam profesorke Viere Strážnickej, dlhoročnej členke RVĽP, niekdajšej veľvyslankyni v Štrasburgu a sudkyni Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá svojou prácou a angažovanosťou prispela k posilneniu ochrany ľudských práv na Slovensku ako základného piliera demokracie a právneho štátu. Z rúk M. Lajčáka si cenu prevzal manžel zosnulej Karol Strážnický.

Konferencia popoludní pokračuje panelovou diskusiou, v ktorej sa očakávajú vystúpenia o.i. podpredsedu Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (RVĽP) K. Petöcza, tajomníčky Výboru Rady pre rodovú rovnosť O. Pietruchovej, riaditeľky Inštitútu pre výskum a rodinu S. Porubänovej, generálnej riaditeľky sekcie právnej a konzulárnej MZVaEZ SR a tajomníčky RVĽP Barbory Illkovej, aj predsedníčky Fóra kresťanských inštitúcií K. Hulmanovej.

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/3FrVu6hxWQU?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Úvodný príhovor M. Lajčáka

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/bOzF4-_26l8?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

M. Lajčák udelil cenu za významný prínos v oblasti ľudských práv profesorke Viere Strážnickej in memoriam

Karol Strážnický sa poďakoval za ocenenie, ktorým ocenili celoživotnú prácu jeho zosnulej manželky. Karol Strážnický sa poďakoval za ocenenie, ktorým ocenili celoživotnú prácu jeho zosnulej manželky. Minister M. Lajčák otvára konferenciu pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv. Minister M. Lajčák otvára konferenciu pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv. V kultúrnom programe vystúpila prvá harfistka v Slovenskej filharmónii Katarína Turnerová. V kultúrnom programe vystúpila prvá harfistka v Slovenskej filharmónii Katarína Turnerová.
Cenu z rúk ministra M. Lajčáka, ktorú udelil profesorke Viere Strážnickej in memoriam, prevzal jej manžel Karol Strážnický. Cenu z rúk ministra M. Lajčáka, ktorú udelil profesorke Viere Strážnickej in memoriam, prevzal jej manžel Karol Strážnický.